Professurer i ekonomi

Donationer och anslag till professurer inom ekonomi samt Business History och Design Management.

Stiftelsen möjliggör flera professurer inom ekonomiämnet varav en är ämnesöverskridande och även berör den konstnärliga designpraktiken och vetenskapliga teorin. Stiftelsens professurer finns vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm samt vid Kungl. Vetenskapsakademien (Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi).

Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg

Foto Johan Wingborg.

Donation i syfte att främja forskningsprojekt inom ekonomi och rättsvetenskap. Ursprungsdonationen på 20 mnkr gjordes gemensamt med Ragnar Söderbergs stiftelse 2001 till ”Torsten och Ragnar Söderbergs professur vid Handelshögskolan i Göteborg”. Professuren bytte namn 2016 då Torsten Söderbergs Stiftelse enskilt donerade ytterligare 20 miljoner kronor. Professuren innehas normalt för en period om tre år.

Lärosäte

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Donation

40 mnkr

Inrättad

2001

Ämne

Ekonomi och rättsvetenskap

Innehavare

Gregor Noll (1 juli 2020– 30 juni 2023). Installationsseminarium vid Göteborgs universitet

Tidigare innehavare

Mikael Lindahl (2017-2020), Barbara Czarniawska (2014–2016), Claes G. Alvstam (2010–2013), Olov Olson, Ulf Olsson

Torsten Söderbergs och Ragnar Söderbergs professur i Business History

Foto Caspar Almqvist.

Donation i syfte att utveckla kunskap om näringslivet och dess roll i den ekonomiska, industriella och samhälleliga omvandlingen. Professuren är inte tidsbegränsad.

Lärosäte

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Donation

40 mnkr (gemensamt med Ragnar Söderbergs stiftelse)

Inrättad

2008

Ämne

Business History

Innehavare

Susanna Fellman (1 januari 2011–)
institutionen för ekonomi och samhälle (läs mer)

Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management

Foto Johan Wingborg.

Professuren ska utveckla ny kunskap och nya praktikformer i mötet mellan den konstnärliga designpraktiken och den vetenskapliga teorin samt praktiken inom management och företagsekonomi. Ämnesinriktning kan skifta över tiden, men ska dock alltid ligga inom områdena design och ekonomi. Professuren är inte tidsbegränsad.

Lärosäte

Konstnärliga fakulteten och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Donation

40 mnkr

Inrättad

2007

Ämne

Design Management

Innehavare

Elena Raviola (1 september 2018–) (läs mer)
Högskolan för design och konsthantverk, Valand (läs mer)

Tidigare innehavare

Lisbeth Svengren Holm, Ulla Johansson

Ragnar Söderbergs professur i ekonomi

Foto Juliana Wiklund.

Donation till Handelshögskolan i Stockholm, till minne av Ragnar Söderberg 100 år efter hans födelse 13 april 2000. Professuren innehas för en period om två–fyra år.

Lärosäte

Handelshögskolan i Stockholm

Donation

20 mnkr (gemensamt med Ragnar Söderbergs stiftelse)

Inrättad

2000

Ämne

Ekonomi. Efter 2012 växlar professuren mellan företagsekonomi och finansiell ekonomi eller nationalekonomi.

Innehavare

Johnny Lind (2020–2021).

Tidigare innehavare

Pär Åhlström (2018–2019), Magnus Johannesson (2016–2017, nationalekonomi), Udo Zander (2009–2012), Claes-Robert Julander (2004–2008), Tore Ellingsen (2000–2004)

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i företagsekonomi med inriktning på företagande och ledning

Foto Juliana Wiklund.

Donation till Handelshögskolans i Stockholm 100-årsjubileum år 2009. Professuren innehas för en period om fyra år.

Lärosäte

Handelshögskolan i Stockholm

Donation

50 mnkr (gemensamt med Ragnar Söderbergs stiftelse)

Inrättad

2008

Ämne

Företagsekonomi med inriktning på företagande och ledning

Tidigare innehavare

Pär Åhlström

Olof A. Söderbergs professur i företagsekonomi

Foto Juliana Wiklund.

Donation till minne av generalkonsul Olof A. Söderberg, en av grundarna till Handelshögskolan i Stockholm.

Lärosäte

Handelshögskolan i Stockholm

Donation

40 mnkr

Ämne

Företagsekonomi

Innehavare

Magnus Söderlund

Tidigare innehavare

Björn Axelsson