Forskningssatsningar och anslag

De forskningsprojekt som beviljats anslag av Torsten Söderbergs Stiftelse sedan år 2010 presenteras kortfattat här och i stiftelsens årsskrifter. I årsskrifterna återfinns även de forskninganslag som beviljades före år 2010.

Klicka på anslaget för en kort populärvetenskaplig sammanfattning. Filtrera genom att välja ämnesområde och/eller genom att skriva ett ord i sökrutan. Tabellen kan sorteras i stigande och fallande kolumner genom att klicka på kolumnrubriken.

Filtrera:

Projektansvarig Anslagsförvaltare Projekttitel Ämne År Detaljer
Hjalmar Brismar Kungliga Tekniska Högskolan Automatiserad kvantitativ optisk njurpatologi 2021

Beviljat belopp: 1 558 152 kronor

Göran K. Hansson Kungl. Vetenskapsakademien Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2022 2021

Beviljat belopp: 10 300 000 kronor

Pär Hallberg Uppsala universitet SWEDEGENE - genetiska orsaker till läkemedelsbiverkningar 2021

Beviljat belopp: 1 112 686 kronor

Agneta Nordenskjöld Karolinska institutet Kvinnliga fältskärer i Sverige under 1800-talets andra hälft 2021

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Marie Wahren-Herlenius Karolinska Institutet Translationella studier av kongenialt hjärtblock för minska mortalitet 2020

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Sven-Erik Dahlén Karolinska Institutet 3-COMBO: Ny strategi för behandling av astma hos små barn och vuxna genom bred blockad av mastceller 2020

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Lennart Lindblom Karolinska Institutet Ny angreppspunkt för att motverka vaskulärt läckage vid svåra infektionstillstånd 2020

Beviljat belopp: 365 000 kronor

Greta Hultqvist Uppsala universitet Proteinläkemedelsdesign för förbättrad distribution av läkemedel och ökad terapeutisk effekt 2020

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Lars L. Gustavsson Karolinska Institutet Vetenskapshistorisk studie av Sune Bergström: legendarisk forskare, ledare och samhällsförbättrare 2020

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Artur Schmidtchen Lunds universitet Studier av SARS CoV-2 Spike protein och dess effekt på inflammation 2020

Beviljat belopp: 1 135 000 kronor

Claes Ohlsson Göteborgs universitet En ny mekanism för reglering av kroppsvikt 2020

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Nilsson, Per Karolinska Institutet Autofagi som potentiell behandling för Alzheimers tau patologi 2019

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Eriksson, Maria Karolinska Institutet Basredigering som behandling för Hutchinson-Gilford progeriasyndromet 2019

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Sehlin, Dag Uppsala universitet Bispecifika antikroppar för behandling av neurodegenerativa sjukdomar 2019

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Borén, Jan Göteborgs universitet Småmolekylär inhibitor för att förhindra leverförfettning – vår snabbast växande folksjukdom 2019

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Bejerot, Susanne Universitetssjukhuset Örebro Rituximab: Immunoterapi för behandlingsresistent svår psykisk sjukdom. Pilot och multicenterstudie 2019

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Nilsson, Peter Linköpings universitet Nya potentiella läkemedel mot Alzheimers sjukdom 2019

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Sotiriou, Georgios Karolinska Institutet Fotoaktiverade antimikrobiella nanokoatningar på medicinsk utrustning 2018

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Ohlsson, Claes Göteborgs universitet En ny mekanism för reglering av kroppsvikt 2018

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Cerebrospinalvätskans flöde och dess roll i Alzheimers sjukdom 2018

Beviljat belopp: kronor

Kiessling, Rolf Karolinska Institutet Cellterapi av malignt melanom med tumörinfiltrerande lymfocyter och Dendritcells vaccin 2018

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Hansson, Göran K. Kungl. Vetenskapsakademien Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2019 2018

Beviljat belopp: 10 168 000 kronor

Erlandsson, Anna Uppsala universitet Astrocyters roll för spridning av amyloid-beta patologi 2018

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Brodin, Petter Karolinska Institutet Inflammatoriska komplikationer hos prematurfödda barn 2018

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Blom, Anna Lunds universitet Nya behandlingar av infektioner baserade på patogena bakteriers strategier att undkomma komplementsystemet 2018

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Zierath, Juleen Karolinska Institutet Identifikation av metabolt viktiga faktorer utsöndrade av muskler vid träning 2017

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Wahlgren, Mats Karolinska Institutet Okända epitoper och orsak till sjukdom 2017

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Pekny, Milos Göteborgs universitet Astrocyter – ny måltavla för CNS regeneration vid stroke och ALS 2017

Beviljat belopp: 2 300 000 kronor

Mahlapuu, Margit Göteborgs universitet Molekylära mekanismer och nya behandlingsstrategier av typ 2-diabetes 2017

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Ingelsson, Martin Uppsala universitet Utveckling av antikroppsbaserad immunterapi mot Parkinsons sjukdom 2017

Beviljat belopp: 1 487 000 kronor

Hökfelt, Tomas Karolinska Institutet Hjärnans galanin- och substans P-system är förändrade vid depression: Öppning för ny behandling 2017

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Hansson, Göran K. Kungl. Vetenskapsakademien Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018 2017

Beviljat belopp: 10 100 000 kronor

Collin, Mattias Lunds universitet Streptokockers modifiering av antikroppsglykosylering vid allvarliga infektioner 2017

Beviljat belopp: 700 000 kronor

Erhardt, Sophie Karolinska institutet Novel Immune activation-based Drug Discovery Strategies for psychiatric disorders 2016

Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Eriksson, Ulf Karolinska institutet Role of VEGF-B mediated lipotoxicity in diabetic complications 2016

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Brorsson, Ann-Christin Linköpings universitet Lysozym: En ny behandlingsstrategi för Alzheimers sjukdom 2016

Beviljat belopp: 616 000 kronor

Landegren, Ulf Uppsala universitet Utveckling av parvis bindande läkemedel 2016

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Pekna, Marcela Göteborgs universitet Ny behandlingsstrategi för förlossningsasfyxi och stroke 2016

Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Bergman, Peter Karolinska Institutet Ny behandling mot multiresistenta bakterier genom aktivering av naturlig immunitet 2016

Beviljat belopp: 1 600 000 kronor

Ceccatelli, Sandra Karolinska Institutet A novel approach to choose the best individual antidepressant treatment 2016

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Smith, Ulf Göteborgs universitet Typ 2-diabetes – nya markörer och mekanismer 2016

Beviljat belopp: 2 100 000 kronor

Benson, Mikael Linköpings universitet Multicellular disease models to find and functionally validate new drug targets in immune diseases 2016

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Hansson, Göran K. Kungl. Vetenskapsakademien Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2017 2016

Beviljat belopp: 10 300 000 kronor

Andersson, Ulf Karolinska institutet Utarbetande av ny terapi mot inflammatoriska systemsjukdomar med hjälp av HMGB1-antagonister 2016

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Zierath, Juleen Karolinska Institutet Epigenomisk kontroll och molekylär karakterisering av insulinresistens vid diabetes 2015

Beviljat belopp: 1 600 000 kronor

Syvänen, Stina Uppsala universitet Förbättrad PET-diagnostik vid Alzheimers sjukdom 2015

Beviljat belopp: 427 850 kronor

Pernow, John Karolinska Institutet Molekylära mekanismer och ny behandling av hjärtkärlkomplikationer vid diabetes 2015

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Ohlsson, Claes Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin En ny mekanism för reglering av kroppsvikt 2015

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Mallard, Carina Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin Immunsystemets roll vid hjärnskada hos nyfödda: Molekylära mekanismer och nya mål för behandling 2015

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Maeurer, Markus Karolinska Institutet Personlig specifik cellterapi för patienter med glioblastoma och bukspottskörtelcancer 2015

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Karpman, Diana Lunds universitet Studier av patogenetiska mekanismer ledande till nya behandlingsalternativ vid njursjukdomar 2015

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Hesslow, Germund Lunds universitet Associativ inlärning och timing i lillhjärnan 2015

Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Hansson, Göran K. Kungl. Vetenskapsakademien Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 2015

Beviljat belopp: 10 296 000 kronor

Ehrsson, Henrik Karolinska Institutet Hur upplever vi kroppen som vår egen? Forskning om hjärnbarksmekanismer 2015

Beviljat belopp: 4 000 000 kronor

Dumanski, Jan Uppsala universitet Orsakar förlust av kromosom Y hos män cancer och Alzheimers sjukdom? 2015

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Bäckhed, Fredrik Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin Plattform för metagenom och dess roll vid ämnesomsättningsrelaterad sjukdom 2014

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Mona - Selsmark, Ann Christin Muskelstimulering för äldre och personer med funktionshinder 2014

Beviljat belopp: 220 000 kronor

Westerlund, Fredrik Chalmers Tekniska högskola Odlingsfri identifiering av antibiotikaresistens 2014

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Pekna, Marcela Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin Mot nya behandlingsstrategier för förlossningsasfyxi och stroke 2014

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Sackey, Peter Karolinska institutet HMGB1, inflammation och kognitiv funktion efter allvarlig blodförgiftning 2014

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Gillberg, Christopher Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin Autism hos flickor och kvinnor – hjärnfunktion och symptombild 2014

Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Kokaia, Zaal Lunds universitet Utveckling av nya cellterapier för stroke 2014

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Carlsson, Per-Ola Uppsala universitet Mesenkymala stamceller för att stoppa typ 1-diabetes utveckling 2014

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Pejler, Gunnar Sveriges Lantbruksuniversitet Mastcellens roll i cancer 2014

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Smith, Ulf Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin Prevention av det metabola syndromet och ektopiskt fett 2014

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Nilsson, Caroline Karolinska institutet Kan vi bota jordnötsallergi med oral immunterapi och anti-IgE-antikroppar? 2014

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Normark, Staffan Kungl. Vetenskapsakademien Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015 2014

Beviljat belopp: 10 000 000 kronor

Collin, Mattias Lunds universitet Translationell glykoimmunology – från patogener till läkemedel 2014

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Aperia, Anita Karolinska Institutet Why Chronic Kidney Disease is a Risk Factor for Cardiovascular Disease 2014

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Tegnér, Jesper Karolinska Institutet TGF-β, RAPA and IL23 Dependent Regulatory Circuits in Human TH17 Cells and Induced Tregulatory Cells 2012

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Zierath, Juleen Karolinska Institutet Hur gener och miljö påverkar insulinkänsligheten i skelettmuskulatur vid diabetes 2012

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Svensson, Torgny Karolinska Institutet Utveckling av effektivare läkemedel mot schizofreni, bipolär sjukdom och egentlig depression 2012

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Söderberg Nauclér, Cecilia Karolinska Institutet Studier av en ny cytomegalovirus (CMV) för tumöruppkomst, nya behandlingsstrategier i sikte? 2012

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Svensson, Mikael Karolinska Institutet Reparation av skadad ryggmärg med perifera nervgraft och transplantation av stam/progenitor celler 2012

Beviljat belopp: 2 500 000 kronor

Nordquist-Brandt, Elisabeth Sahlgrenska Universitetssjukhuset Undersökning av ny klinisk potential avseende den monoaminstabiliserande substansen OSU6162 2012

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Normark, Staffan Kungl. Vetenskapsakademien Medel för inrättande av ytterligare en akademiprofessur i medicin 2012

Beviljat belopp: 10 163 000 kronor

Steensland, Pia Karolinska Institutet Utvärdering av dopaminstabilisatorn OSU6162 som ett nytt läkemedel för behandling av alkoholberoende 2012

Beviljat belopp: 986 000 kronor

Li, Jia-Yi Lunds universitet Bedömning av långtgående spridning av Parkinsons patologi vid Parkinsons sjukdom 2012

Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Liljeqvist, Jan-Åke Sahlgrenska akademin Utveckling av vaccin mot herpes simplex virus typ 2-infektion 2012

Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Lundberg, Jon Karolinska Institutet Betydelsen av kost och munflora för hjärt-kärlsystemet och ämnesomsättningen 2012

Beviljat belopp: 4 000 000 kronor

Johansson, Jan Karolinska Institutet Mekanismer för BRICHOS prevention av proteinaggregering och behandlingspotential vid Alzheimer 2012

Beviljat belopp: 2 500 000 kronor

Jonsson, Ann-Beth Stockholms universitet Bacteria-host interplay during disease progression 2012

Beviljat belopp: 2 250 000 kronor

Kettunen, Petronella Sahlgrenska akademin Mekanismer för amyloidinducerad minnesstörning och neurodegeneration 2012

Beviljat belopp: 1 750 000 kronor

Eriksson, Kristina Sahlgrenska akademin Hur fungerar det naturliga immunsystemet i placentan och hos nyfödda vid en virusinfektion? 2012

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Hansson, Gunnar C. Sahlgrenska akademin Defekter i tjocktarmens inre slemlager vid ulcerös kolit 2012

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Eriksson, Lars Ingvar Karolinska Institutet Andning och kognition efter anestesi och kirurgi 2012

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Blom, Anna Lunds universitet Strategier utvecklade av patogena bakterier för att överlista det humana komplementsystemet 2012

Beviljat belopp: 4 000 000 kronor

Cao, Yihai Karolinska Institutet Translational research of anti-angiogenesis in cancer therapy 2012

Beviljat belopp: 4 000 000 kronor

Berghard, Anna Umeå universitet Etablering av en nerv och luktnerven som modell för läkning av nerv-hjärnbarriären 2012

Beviljat belopp: 495 000 kronor

Alftberg, Åsa Lunds universitet Medicineringens ideal och praktik. En etnologisk studie av äldre människors bruk av läkemedel 2012

Beviljat belopp: 151 500 kronor

Arner, Peter Karolinska Institutet Omsättningen av fettceller och deras fettinnehåll hos människa. Mekanismer och klinisk betydelse 2012

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Rudin, Anna Sahlgrenska akademin Regulatoriska T-cellers och tarmbakteriers roll för att minska risken för allergi 2011

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Wold, Agnes Sahlgrenska akademin Nya strategier för att bromsa allergiepidemin 2011

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Marklund, Stefan Umeå universitet Neurotoxicitet hos superoxiddismutas-1 och andra orsaker till amyotrofisk lateralskleros (ALS) 2011

Beviljat belopp: 4 500 000 kronor

Normark, Staffan Kungl. Vetenskapsakademien Torsten Söderbergs forskningsprofessur i medicin 2011

Beviljat belopp: 10 000 000 kronor

Poellinger, Lorenz Karolinska Institutet Utveckling av nya terapeutiska strategier för kärlnybildning i ischemiska vävnader 2011

Beviljat belopp: 650 000 kronor

Larsson, Jonas Lunds universitet Utveckling av nya metoder for expansion av blodstamceller - implikationer för cellterapi vid hematologiska sjukdomar 2011

Beviljat belopp: 700 000 kronor

Liljeqvist, Jan-Åke Göteborgs universitet Utveckling av vaccin mot herpes simplex virus typ 2-infektion 2011

Beviljat belopp: 1 200 000 kronor

Kisessling, Rolf Karolinska Institutet Immunterapi av cancer med genetiskt modifierade T-celler 2011

Beviljat belopp: 650 000 kronor

Karlsson, Mikael Karolinska Institutet Reglering av B-celler vid inflammatorisk sjukdom 2011

Beviljat belopp: 1 200 000 kronor

Karpman, Diana Lunds universitet Bakteriella virulensfaktorer, medfödd immunitet och protrombotiska mekanismer vid njursjukdomar 2011

Beviljat belopp: 4 000 000 kronor

Holmdahl, Rikard Karolinska Institutet Från gener och sjukdomsmekanismer till behandling av reumatoid artrit 2011

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Cao, Yihai Karolinska institutet Cold-induced lipolysis and angiogenesis significantly contribute to development of cardiovascular disease 2011

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Frostegård, Johan Karolinska Institutet Nedsatt naturlig immunitet mot fosflipidantigen som orsak till kronisk inflammatorisk sjukdom, främst hjärtkärlsjukdom och ateroskleros: en ny hypotes 2011

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Hansson, Stefan Lunds universitet Ny diagnostik och bot av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) 2011

Beviljat belopp: 2 900 000 kronor

Arnberg, Niklas Umeå universitet Virusreceptorer: betydelse för tropism, terapi och targeting 2011

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Brorsson, Ann-Christin Linköpings tekniska högskola Interdisciplinära studier av aggregeringsförloppet hos Amyloid-Betapeptiden - parallella analyser av transgena bananflugor och biofysikaliska mätningar 2011

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Bäckhed, Fredrik Sahlgrenska akademin Utvecklandet av plattform för studier av metagenom och dess roll vid ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar 2011

Beviljat belopp: 9 000 000 kronor

Svanborg, Catharina Lunds universitet Genetics of innate immunity and host susceptibility to acute and chronic infection 2010

Beviljat belopp: 4 500 000 kronor

Wallberg-Henriksson, Harriet Karolinska Institutet Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelsers jubileumsdonation (del 2) 2010

Beviljat belopp: 25 000 000 kronor

Smith, Ulf Göteborgs universitet Wnt activation - role in obesity and its complications 2010

Beviljat belopp: 4 500 000 kronor

Hellstrand, Kristoffer Göteborgs universitet Nya behandlingsstrategier vid cancer och virusinfektioner 2010

Beviljat belopp: 4 500 000 kronor

Normark, Staffan Kungl. Vetenskapsakademien Ansökan om 10 miljoner kr för inrättande av ytterligare en forskningsprofessur i medicin 2010

Beviljat belopp: 5 087 500 kronor

Bokarewa, Maria Göteborgs universitet Proto-oncogenes as effectors and therapeutic targets in inflammation and autoimmune arthritis 2010

Beviljat belopp: 4 500 000 kronor

Cao, Yihai Karolinska Institutet Translational study on angiogenesis in regulation of obesity and diabetes 2010

Beviljat belopp: 2 700 000 kronor

Enerbäck, Sven Göteborgs universitet Functional brown adipose tissue in healthy humans- a new target for anti-obesity therapy 2010

Beviljat belopp: 4 500 000 kronor

Swoboda, Peter Karolinska Institutet Är schizofreni en ciliopati? 2013

Beviljat belopp: 1 100 000 kronor

Tryggvason, Karl Karolinska Institutet Lamininer - celldifferentiering, fenotypstabilitet, pancreasöars expansion 2013

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Sverremark-Ekström, Eva Stockholms universitet Mikrobiell exponering, immunologisk mognad och allergiutveckling hos barn 2013

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Olofsson, Anders Umeå universitet Havandeskapsförgiftning, Alzheimers och Skelleftesjukan - orsak & samband? 2013

Beviljat belopp: 470 000 kronor

Schmidtchen, Artur Lunds universitet Utnyttja kroppens immunsystem för att bekämpa infektion och inflammation 2013

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Mjösberg, Jenny Karolinska Institutet Innate lymphoid cells in inflammatory bowel disease 2013

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Normark, Staffan Kungl. Vetenskapsakademien Inrättande av ytterligare en akademiprofessur i medicin 2013

Beviljat belopp: 10 200 000 kronor

Ohlsson, Claes Sahlgrenska akademin Är WNT16 ett nyckelprotein som minskar risken att drabbas av benfrakturer? 2013

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Lindbom, Lennart Karolinska Institutet New strategies to prevent vascular leak in acute inflammation 2013

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Mathé, Aleksander Karolinska Institutet Ny behandling av svåra återkommande depressioner: intranasal neuropeptid Y 2013

Beviljat belopp: 1 400 000 kronor

Mellstedt, Håkan Karolinska Institutet ROR1 - ny tyrosinkinasreceptor för målsökande behandling vid tumörsjukdomar 2013

Beviljat belopp: 700 000 kronor

Fridberger, Anders Linköpings universitet Nya molekylära mål för behandling av åldersrelaterad hörselnedsättning 2013

Beviljat belopp: 1 400 000 kronor

Gillberg, Christopher Göteborgs universitet Neurofysiologiska markörer för autismspektrumstörningar - en MEG studie 2013

Beviljat belopp: 1 800 000 kronor

Erhardt, Sophie Karolinska Institutet Schizofreni och dess samsjuklighet - gemensam patofysiologi? 2013

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Björck, Lars Lunds universitet Bakterieproteiner till skada och nytta 2013

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Ehrsson, Henrik Karolinska Institutet Hur upplever vi kroppen som vår egen? Forskning om hjärnbarksmekanismer 2013

Beviljat belopp: 2 600 000 kronor

Engel, Jörgen Sahlgrenska akademin Gastro-intestinala hormoners betydelse för utveckling av beroendesjukdomar 2013

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor