Forskningssatsningar och anslag

De forskningsprojekt som beviljats anslag av Torsten Söderbergs Stiftelse sedan år 2010 presenteras kortfattat här och i stiftelsens årsskrifter. I årsskrifterna återfinns även de forskninganslag som beviljades före år 2010.

Klicka på anslaget för en kort populärvetenskaplig sammanfattning. Filtrera genom att välja ämnesområde och/eller genom att skriva ett ord i sökrutan. Tabellen kan sorteras i stigande och fallande kolumner genom att klicka på kolumnrubriken.

Filtrera:

Projektansvarig Anslagsförvaltare Projekttitel Ämne År Detaljer
Therese Nordlund Edvinsson Uppsala universitet Utanför styrelserummet - successionspraktiker 1890- 1990 2021

Beviljat belopp: 930 000 kronor

Alexander Husebye Föreningen Centrum för Näringslivshistoria Olof A. Söderberg - en biografi 2021

Beviljat belopp: 490 875 kronor

Paula Roth Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser 2021

Beviljat belopp: 865 000 kronor

Magnus Lodefalk Örebro universitet Nyckelfaktorer bakom AI:s arbetsmarknadseffekter 2021

Beviljat belopp: 1 358 250 kronor

Therese Nilsson Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning Kulturella normers betydelse för invandrares arbete och företags utveckling 2021

Beviljat belopp: 991 000 kronor

Hans Kjellberg Handelshögskolan i Stockholm Framtidens marknadssamhälle 2021

Beviljat belopp: 1 040 000 kronor

Henrik Horn Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning Investeringsskyddsavtal i tider av intensifierad klimatpolitik 2021

Beviljat belopp: 860 000 kronor

Michael Klug Handelshögskolan i Stockholm Extraherar aktiva fonder vinster på bekostnad av passiva investerare? 2021

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Mia Kuritzén Löwengart Uppsala universitet Judisk ekonomisk aktivitet och Stockholms omvandling till modern huvudstad 2020

Beviljat belopp: 1 635 000 kronor

Hedvig Widmalm Uppsala universitet Kvinnor och alkohol under frihetstiden, 1718-1775 2020

Beviljat belopp: 942 000 kronor

Hans Seerar Westerberg Handelns forskningsinstitut Absorberas arbetsgivaravgiftssänkningar av lönehöjningar? 2020

Beviljat belopp: 330 000 kronor

Matilda Orth Institutet för Näringslivsforskning, IFN Konkurrens och osäkerhet i hälso- och sjukvården: svenska apoteksmarknaden 2020

Beviljat belopp: 1 130 000 kronor

Thomas Tangerås Institutet för Näringslivsforskning, IFN Nya verktyg för att analysera marknader med ofullständig konkurrens 2020

Beviljat belopp: 1 170 000 kronor

Joachim Tåg Institutet för Näringslivsforskning, IFN Företag och anställda på en föränderlig arbetsmarknad 2020

Beviljat belopp: 1 845 000 kronor

Rickard Sandberg Handelshögskolan Stockholm Detaljhandelsdata (Big Data") och prediktiv analys 2020

Beviljat belopp: 1 860 000 kronor

Norrgren, Lisa Göteborgs universitet Tidspreferenser och medicinsk följsamhet hos svenska HIV-patienter 2019

Beviljat belopp: 235 000 kronor

Andersson, Ola Uppsala universitet Kan sjunkande auktionspriser förklaras av preferenser och auktionsformat? 2019

Beviljat belopp: 2 182 000 kronor

Wengström, Erik Lunds universitet Utbildning, sociala preferenser och könslönegapet 2019

Beviljat belopp: 3 130 000 kronor

Andersson, Magnus Göteborgs universitet Tidig bankverksamhet i Sverige 1850–1920, etapp 3 2019

Beviljat belopp: 108 500 kronor

Hagberg, Axel Handelshögskolan i Stockholm, EHFF Skuggbanker i Sverige del 2 – erfarenheter från det tidiga 1900-talet 2018

Beviljat belopp: 930 000 kronor

Sandgren, Fredrik Uppsala universitet Innovation och institutionell förändring inom svensk varuhandel 1920–2010 2018

Beviljat belopp: 496 000 kronor

Strömsten, Torkel Handelshögskolan i Stockholm, SiR Forskarskolan i redovisning - FIRE 2018

Beviljat belopp: 1 860 000 kronor

Agndal, Henrik Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Styrning av komplexa företagsrelationer 2018

Beviljat belopp: 380 500 kronor

Nyberg, Klas Stockholms universitet Mode, lyx, kredit och tillit 2018

Beviljat belopp: 178 000 kronor

Tåg, Joacim Institutet för Näringslivsforskning Företag och anställda på en föränderlig arbetsmarknad 2018

Beviljat belopp: 1 972 500 kronor

Ek, Claes Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Fördelen med att frestas? Självkontroll, självförtroende och ekonomiska val 2018

Beviljat belopp: 282 500 kronor

Rovira Nordman, Emilia Handelshögskolan i Stockholm, SIR “It’s a retail revolution”: Digitaliseringens internationella utmaningar 2018

Beviljat belopp: 2 152 000 kronor

Husebye, Alexander Föreningen Centrum för Näringslivshistoria Olle Söderberg - en biografi 2018

Beviljat belopp: 1 766 929 kronor

Bos, Marieke Handelshögskolan i Stockholm, SHoF Finansiell ekonomi: "Marknader, företag och informationsflöden" 2018

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Andersson, Magnus Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Tidig bankverksamhet i Sverige 1850–1920, etapp 2 2018

Beviljat belopp: 930 000 kronor

Åkerman, Anders Stockholms universitet Internets påverkan på produktivitet, arbetsmarknader och globalisering 2017

Beviljat belopp: 885 000 kronor

Wahlström, Gunnar Göteborgs universitet Extern redovisning och företagens relationer 2017

Beviljat belopp: 1 015 000 kronor

Strömsten, Torkel Handelshögskolan i Stockholm, SIR Forskningsskolan i redovisning – FIRE 2017

Beviljat belopp: 1 940 000 kronor

Sandberg, Rickard Handelshögskolan i Stockholm Detaljhandelsdata (”Big Data”) och prediktiv analys 2017

Beviljat belopp: 1 720 000 kronor

Rylander Eklund, Anna Göteborgs universitet, GRI Att organisera design och designa organisationer för förändring 2017

Beviljat belopp: 2 640 000 kronor

Nyberg, Klas Stockholms universitet Mode, lyx, kredit och tillit. Från tidigmoderna till moderna konkurser 2017

Beviljat belopp: 480 500 kronor

Lapidus, John Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Nya finansieringsalternativ för centrala välfärdstjänster 2017

Beviljat belopp: 663 750 kronor

Kjellberg, Hans Handelshögskolan i Stockholm, SIR Marknaders rumsliga och konceptuella domän. En studie av Freeports 2017

Beviljat belopp: 970 000 kronor

Häckner, Jonas Stockholms universitet Utvidgad gästforskar- och seminarieverksamhet 2017

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Husebye, Alexander Centrum för Näringslivshistoria Pelle Söderberg – en biografi 2017

Beviljat belopp: 1 545 643 kronor

Hardardottir, Hjördis Lunds universitet Vardaglig stress och dess effekt på tidsperception och tidspreferenser 2017

Beviljat belopp: 56 250 kronor

Hallén, Per Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Människan och fisken – etapp 2 2017

Beviljat belopp: 297 750 kronor

Ekström, Karin M. Högskolan i Borås Konstmuseers betydelse för värdering av samtida konst 2017

Beviljat belopp: 612 000 kronor

Campos-Mercade, Pol Lunds universitet Hjälpbeteende och gruppstorlek 2017

Beviljat belopp: 153 250 kronor

Bos, Marieke Handelshögskolan i Stockholm, Swedish House of Finance Konferens om finans och hållbara resultat 2017

Beviljat belopp: 360 000 kronor

Berglund, Bengt Volvo 1956–2001. Från inhemsk koncern till global fordonsaktör 2017

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Ax, Christian Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Redovisning och samhälleliga strömningar II 2017

Beviljat belopp: 592 800 kronor

Andersson, David Linköpings universitet Konkurrens och intellektuella rättigheter 2017

Beviljat belopp: 867 600 kronor

Zander, Lena Uppsala universitet Högkvalificerade migranter: Kulturell integration i svenska företag 2016

Beviljat belopp: 1 789 750 kronor

Åström Rudberg, Elin Handelshögskolan i Stockholm, EHFF För reklamens bästa. Reklambranschen, pressen och annonsmarknaden 1915–1965 2016

Beviljat belopp: 837 000 kronor

Tell, Fredrik Uppsala universitet En framväxande teknologimarknad: Aktörer i svenskt patentsystem, 1819–1930 2016

Beviljat belopp: 438 580 kronor

Ax, Christian Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Redovisning och samhälleliga strömningar 2016

Beviljat belopp: 738 900 kronor

Wissén, Pehr Institutet för Finansforskning Konferens om teknologi och värdepappershandel 2016

Beviljat belopp: 450 000 kronor

Husebye, Alexander Föreningen Centrum för Näringslivshistoria Kommenterade nyutgåvor av näringslivshistoriens klassiker 2016

Beviljat belopp: 280 000 kronor

Lodefalk, Magnus Örebro universitet Insatser för utrikeshandelns finansiering – en mikroekonomisk utvärdering 2016

Beviljat belopp: 1 457 020 kronor

Husebye, Alexander Föreningen Centrum för Näringslivshistoria Biografi om Per Olof (Pelle) Söderberg 2016

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Andersson, Magnus Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Tidig bankverksamhet i Sverige under industrialiseringsprocessen 1850–1920 2016

Beviljat belopp: 885 000 kronor

Ekström, Karin M. Högskolan i Borås Konsumentbeteende – klassiska och samtida perspektiv 2016

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Edvinsson, Rodney Stockholms universitet Fastighetspriser i Stockholms innerstad från 1600-talet till idag 2016

Beviljat belopp: 2 525 000 kronor

Schneider, Christoph Handelshögskolan i Stockholm, SIR Öppna kalkyler vid försäljning av kapitalutrustning 2016

Beviljat belopp: 410 000 kronor

Rovira Nordman, Emilia Handelshögskolan i Stockholm, SIR Internationaliseringsbeteende i medelstora detaljhandelsföretag 2016

Beviljat belopp: 2 698 900 kronor

Ling, Johan Göteborgs universitet Hällristningar och ekonomiska konjunkturer 2016

Beviljat belopp: 2 390 000 kronor

Berggren, Niclas Institutet för Näringslivsforskning Tillit, tolerans och tillväxt – nya metoder för att hitta orsakssamband 2016

Beviljat belopp: 680 000 kronor

Fritz, Martin Sveriges man i London – Björn Prytz' privatarkiv 2016

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Rydqvist, Kristian Handelshögskolan i Stockholm Historisk aktiekurs- och redovisningsdatabas 2016

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Sundevall, Fia Stockholms universitet Fattigvården och valsedeln: om rösträttens ekonomiska skiktning efter 1921 2016

Beviljat belopp: 123 750 kronor

Wissén, Pehr Institutet för finansforskning, SIFR Finansiering av företag, hushåll och nationer efter krisen 2015

Beviljat belopp: 450 000 kronor

Ulväng, Marie Uppsala universitet Kryddor och strumpor: Globala och perifera konsumtionsmönster 1600–1850 2015

Beviljat belopp: 123 500 kronor

Strömberg, Per Handelshögskolan i Stockholm Varför är lönerna i finansbranschen så höga? Orsaker och implikationer 2015

Beviljat belopp: 747 000 kronor

Sjöholm, Carina Göteborgs Stadsmuseum Krona eller klave? En utställning om ekonomi, värdeskapande och pengar 2015

Beviljat belopp: 1 470 000 kronor

Nordlund Edvinsson, Therese Stockholms universitet Utanför styrelserummet: Kvinnor, barn och familjeföretagande 1890–1950 2015

Beviljat belopp: 885 000 kronor

Hasselberg, Ylva Vetenskapens karaktär. Eli F. Heckscher 1879–1952 2015

Beviljat belopp: 180 000 kronor

Agndal, Henrik Handelhögskolan vid Göteborgs universitet Styrning av komplexa företagsrelationer 2015

Beviljat belopp: 2 099 417 kronor

Hallén, Per Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Människan och fisken. Västkustfisket och samhällsekonomin 1700–2015 2015

Beviljat belopp: 472 000 kronor

Kjellberg, Hans Handelshögskolan i Stockholm, SIR Marknadsdynamiska mönster, ett doktorandprogram 2015

Beviljat belopp: 3 770 000 kronor

Sandberg, Anna Stockholms universitet Påverkar mansdominerade miljöer könsskillnader i prestation och yrkesval? 2015

Beviljat belopp: 220 000 kronor

Söderberg, Johan Stockholms universitet Tröga priser och makroekonomiska fluktuationer 2015

Beviljat belopp: 885 000 kronor

Fellman, Susanna Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Reglering och strategier: internationella karteller under 1900-talet 2015

Beviljat belopp: 1 798 500 kronor

Fritz, Martin Sveriges man i London under andra världskriget – Björn Prytz’ privatarkiv 2015

Beviljat belopp: 130 000 kronor

Hultin, Lotta Handelshögskolan i Stockholm, SIR Digitaliseringens påverkan på värdeskapande relationer i offentlig sektor 2015

Beviljat belopp: 1 186 200 kronor

Lapidus, John Handelhögskolan vid Göteborgs universitet Nya finansieringsalternativ för centrala välfärdstjänster 2015

Beviljat belopp: 923 000 kronor

Maican, Florin Institutet för näringslivsforskning Konkurrens i dagligvaruhandeln 2015

Beviljat belopp: 360 000 kronor

Wahlström, Gunnar Göteborgs universitet, GRI Extern redovisning och företagens relationer på kapitalmarknaden 2015

Beviljat belopp: 1 055 000 kronor

Sundevall, Fia Arbetarrörelsens arkiv och biblotek Fattigvården och valsedeln: om rösträttens ekonomiska skiktning efter 1921 2015

Beviljat belopp: 597 000 kronor

Andersson, Magnus Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Etapp III Den europeiska varu- och kreditmarknaden under förindustriell tid 2015

Beviljat belopp: 570 000 kronor

Hagberg, Axel Handelshögskolan i Stockholm, EHFF Erfarenheter från det tidiga 1900-talets svenska skuggbanksektor 2014

Beviljat belopp: 835 000 kronor

Schweizer, Roger Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Utveckling av FoU-kapacitet på tillväxtmarknader 2014

Beviljat belopp: 1 667 500 kronor

Andersson, Magnus Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Etapp II Den europeiska varu- och kreditmarknaden under förindustriell tid 2014

Beviljat belopp: 447 500 kronor

Husebye, Alexander Centrum för Näringslivshistoria Peder Herzog – judisk invandrare, framgångsrik entreprenör 2014

Beviljat belopp: 1 374 000 kronor

Loft, Anne Lunds universitet Redovisningens reglering och praktik 2014

Beviljat belopp: 2 944 000 kronor

Palme, Mårten Stockholms universitet Likhet inför lagen? Effekten av domares bakgrund på deras beslutsfattande 2014

Beviljat belopp: 1 875 500 kronor

Marton, Jan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Osäkerhet i externredovisning 2014

Beviljat belopp: 1 947 000 kronor

Catasús, Bino Stockholms universitet Forskningsskolan i redovisning – FIRE 2014

Beviljat belopp: 2 280 000 kronor

Palmertz, Camilla Från konceptbilen Volvo YCC till inkluderande affärsutveckling 2014

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Kowalkowski, Christian Linköpings tekniska högskola Värdeskapande genom innovativa tjänstesystem i industriella nätverk 2014

Beviljat belopp: 749 000 kronor

Englund, Peter Institutet för Finansforskning Konferens i försäkringsekonomi 2014

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Åkerman, Anders Stockholms universitet Internets påverkan på inkomstskillnader, produktivitet och globalisering 2014

Beviljat belopp: 812 500 kronor

Lönnroth, Johan Vad anser politiker och centralbankschefer idag om centralbanksreformerna? 2014

Beviljat belopp: 60 000 kronor

Ruist, Joakim Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Östeuropainvandringen och Sveriges ekonomi 2014

Beviljat belopp: 477 000 kronor

Umans, Timurs Högskolan Kristianstad Mångkulturella ledningsgrupper i svenska bolag 2014

Beviljat belopp: 1 260 000 kronor

Rydqvist, Kristian Handelshögskolan i Stockholm Historisk aktiekurs- och redovisningsdatabas 2014

Beviljat belopp: 850 000 kronor

Berggren, Niclas Institutet för Näringslivsforskning Tillit, tolerans och tillväxt – nya metoder för att hitta kausala samband 2014

Beviljat belopp: 2 440 400 kronor

Sundberg, Carl Johan Karolinska Institutet Sjukvårds- och näringslivsmanagement för blivande läkare (masterutbildning) 2012

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Söderlund, Magnus Handelshögskolan i Stockholm Center of excellence för marknadsföringsforskning vid Handelshögskolan i Stockholm 2012

Beviljat belopp: 2 280 092 kronor

Snickars, Pelle Kungliga biblioteket Ljus och frihet till näringsfång - 1800-talet som annons 2012

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Rudholm, Niklas Handelns utredningsinstitut Analys av asymmetrier i prisbildningsprocessen på den svenska konsumentmarknaden för el 2012

Beviljat belopp: 1 050 000 kronor

Sandgren, Fredrik Uppsala universitet Innovation och institutionell förändring inom svensk varuhandel 1750-2010 2012

Beviljat belopp: 493 000 kronor

Nygren, Bitte Göteborgs universitet Högskolan för Design & Konsthantverk Donationsprofessur i Design Management - driftsanslag 2012 och 2013 2012

Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Persson, Torsten Stockholms universitet Politiker i proportionella valsystem 2012

Beviljat belopp: 2 062 500 kronor

Lundgren, Tommy Umeå Universitet On the Economics of Corporate Social Responsibility 2012

Beviljat belopp: 876 000 kronor

Maican, Florin Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Konkurrens i dagligvaruhandeln 2012

Beviljat belopp: 1 100 000 kronor

Johansson Sköldberg, Ulla Göteborgs universitet GRI Mötet mellan konst och företagande. En närstudie av projekt i VG-regionen 2012

Beviljat belopp: 909 000 kronor

Kallifatides, Markus Handeslhögskolan i Stockholm, SIR Institutionellt företagsägande 2012

Beviljat belopp: 3 130 000 kronor

Källblad, Sigrid Optimal portföljallokering under betraktande av olika horisonter respektive modellosäkerhet 2012

Beviljat belopp: 135 000 kronor

Holmlid, Stefan Linköpings tekniska högskola Innovationsmiljöers användning av och inställning till design i produktifieringsprocesser 2012

Beviljat belopp: 898 000 kronor

Heyman, Fredrik Institutet för Näringslivsforskning Globalisering, sysselsättning och löner 2012

Beviljat belopp: 2 523 000 kronor

Hidefjäll, Patrik Karolinska Institutet Hur påverkar sjukvårdens innovationssystem innovationers möjlighet att utvecklas och spridas? 2012

Beviljat belopp: 1 810 000 kronor

Fellman, Susanna Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Karteller och handelspolitik: internationella avtal, utländska företag och liberalisering 2012

Beviljat belopp: 1 058 750 kronor

Fellman, Susanna Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Handelshusens roll på kreditmarkanden i Göteborg under 1800-talet 2012

Beviljat belopp: 815 000 kronor

Gullstrand, Joakim Lunds universitet Företagets internationella länkar, dess organisering samt entreprenörens och innovationens roll 2012

Beviljat belopp: 680 000 kronor

Cramér, Per Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Miljöstöd Centre for International Business Studies 2012

Beviljat belopp: 4 500 000 kronor

Cramér, Per Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Donationsprofessur i Business History - driftsanslag 2012 och 2013 2012

Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Ekström, Karin M. Högskolan i Borås Marknadsorientering av konstmuseer - en studie om marknadsföring och ökad tillgänglighet 2012

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Calmfors, Lars Stockholms universitet Kan ekonomiskt egenintresse förklara negativa attityder till handelskonkurrens? 2012

Beviljat belopp: 128 333 kronor

Collin, Sven-Olof Linnéuniversitetet Styrelsens ersättning: en kartläggning av svenska börsnoterade bolags styrelseersättning 2012

Beviljat belopp: 774 200 kronor

Blomberg, Jesper Handelshögskolan i Stockholm Riskhantering i investmentbanking: organisering av risktagande, riskkontroll och riskproduktion 2012

Beviljat belopp: 1 265 500 kronor

Anderson, Anders Institutet för Finansforskning Rethinking Beta in Asset Management 2012

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Andersson, Per Handelshögskolan i Stockholm Mobiltelefonen, tjänsteinnovationer och formandet av nya marknader 2012

Beviljat belopp: 1 140 000 kronor

Axelsson, Björn Handelshögskolan i Stockholm Stöd för vidmakthållande och utveckling av en miljö för handelsrelevant forskning 2012

Beviljat belopp: 1 935 000 kronor

Aldman, Lili-Ann Konsumtionskrediter i Göteborg och Stockholm 1650-1870 2012

Beviljat belopp: 1 240 000 kronor

Söderlund, Magnus Handelshögskolan i Stockholm Center of Excellence för marknadsföringsforskning vid Handelshögskolan i Stockholm 2011

Beviljat belopp: 1 339 945 kronor

Schriber, Svante Handelshögskolan i Stockholm Förvärvserfarna företag 2011

Beviljat belopp: 1 186 000 kronor

Sjölander, Per Handelns utredningsinstitut Analys av asymmetriska marginaler i prisbildningsprocessen på den svenska räntemarknaden 2011

Beviljat belopp: 445 500 kronor

Svensson, Roger Institutet för Näringslivsforskning Myntsystem och penningpolitik i högmedeltidens Europa och Skandinavien 2011

Beviljat belopp: 210 000 kronor

Melin, Frans Lunds universitet Från marknadsorientering till varumärkesorientering - en ny väg till ökad tillväxt och lönsamhet? 2011

Beviljat belopp: 3 720 000 kronor

Mähring, Magnus Handelshögskolan i Stockholm Lean Practices and Information Technology: Exploring the Contradiction 2011

Beviljat belopp: 1 086 500 kronor

Lönnroth, Cornelia Göteborgs Stadsmuseum Krona eller klave. Olika sidor av mynt och krediter under Göteborgs 1800-tal 2011

Beviljat belopp: 5 265 500 kronor

Lund, Ragnar Stockholms universitet Private sponsorship of culture and sports 2011

Beviljat belopp: 318 000 kronor

Gustavsson Tingvall, Patrik Handelshögskolan i Stockholm SME:s internationaliseringsprocess: handelshinder, kulturella skillnader och institutioners betydelse 2011

Beviljat belopp: 790 000 kronor

Jutterström, Mats Hugo Stiftelsen SSE Institute for Research (SIR) Den organiserade entreprenören - företagsinkubatorers förutsättningar och effekter 2011

Beviljat belopp: 1 610 000 kronor

Berglund, Bengt Jernkontoret Järnet som samhällsomvandlare. Statsbildning och modernisering i Sverige 1150-1350 2011

Beviljat belopp: 600 000 kronor

Cramér, Per Handelshögskolan i Göteborg Donationsprofessur i Business History 2011 2011

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Cramér, Per Handelshögskolan i Göteborg Ramanslag till institutionen för internationellt företagande 2011

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Andersson, Lars Fredrik Umeå universitet Tillväxt, omvandling och konkurrens - den svenska livförsäkringsindustrin 1855-2010 2011

Beviljat belopp: 1 342 500 kronor

Andersson, Magnus Handelshögskolan i Göteborg Den europeiska varu- och kreditmarknaden under förindustriell tid. Växlar och assignationer som kredit- och betalningsinstrument 2011

Beviljat belopp: 1 685 000 kronor

Axelsson, Björn Handelshögskolan i Stockholm Vidmakthållande och utveckling av en forskningsmiljö för handelsrelevant forskning 2011

Beviljat belopp: 1 450 000 kronor

Anderson, Anders Institutet för Finansforskning Konferens om "Real Estate Finance" 2011

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Wolff, Rolf Göteborgs universitet Managing the business school for the global economy 2010

Beviljat belopp: 550 000 kronor

Söderlund, Magnus Handelshögskolan i Stockholm Center of Excellence för marknadsföringsforskning vid Handelshögskolan i Stockholm 2010

Beviljat belopp: 3 100 000 kronor

Tagesson, Torbjörn Lunds universitet What explains deviations from the Swedish code of corporate governance 2010

Beviljat belopp: 380 000 kronor

Thede, Susanna Lunds universitet Korruptionseffekter på utländska direktinvesteringar 2010

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Sharma, Dharam Deo Handelshögskolan i Stockholm Strategizing within competing institutional logics: The microfinance case 2010

Beviljat belopp: 700 000 kronor

Strömberg, Per Institutet för Finansforskning Konferens om "Household Finance" 2010

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Sundberg, Carl Johan Karolinska Institutet Sjukvårds- och näringslivsmanagement för blivande läkare 2010

Beviljat belopp: 2 105 420 kronor

Kylsberg, Gösta Kunglig kommunikation - Körkonst och tradition. En autoetnografi om autenticitet och aura i ett kungligt konstföretag 2010

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Nordanstad, Karl-Gunnar Göteborgs Stadsmuseum "Krona eller klave? Olika sidor av mynt och krediter i Göteborg under 1800-talet" 2010

Beviljat belopp: 610 000 kronor

Nyberg, Klas Stockholms stadsarkiv Handelsgillen och kollektivt handlande: grosshandelssocieteten i Stockholm, 1720-2008 2010

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Braunerhjelm, Pontus Stiftelsen Entreprenörskapsforum Entreprenörskapets ekonomi. Ett internationellt forskningsprojekt om betydelsen av institutioner 2010

Beviljat belopp: 927 000 kronor

Johansson, Ulla Göteborgs universitet Making Sense of Design Work - a research program within design management exploring designers' and design buyers' perspectives 2010

Beviljat belopp: 3 600 000 kronor

Kokko, Ari Handelshögskolan i Stockholm Effekter av institutioners funktionssätt och korruption på svenska företags offshoring: Lokalisering, komposition och volymeffekter 2010

Beviljat belopp: 1 760 000 kronor

Andersson, Per Handelshögskolan i Stockholm The Mobile Phone, Service Innovations and Market Shaping Processes 2010

Beviljat belopp: 968 000 kronor

Asgharian, Hossein Lunds universitet Analyzing Risk Spillovers among Financial Markets using Spatial Econometrics 2010

Beviljat belopp: 800 000 kronor

Ax, Christian Göteborgs universitet School of Accounting vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2010

Beviljat belopp: 5 760 000 kronor

Alvstam, Claes Göran Göteborgs universitet Forskningsmiljön "Centre of International Business Studies", Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2010

Beviljat belopp: 2 300 000 kronor

Söderlund, Magnus Handelshögskolan i Stockholm Center of excellence för marknadsföringsforskning 2013

Beviljat belopp: 1 666 064 kronor

Svensson, Roger Institutet för Näringslivsforskning Myntsystem och penningpolitik i det medeltida Europa och Skandinavien 2013

Beviljat belopp: 210 000 kronor

Seim, David Institutet för Näringslivsforskning Effekter av förmögenhetschocker 2013

Beviljat belopp: 962 500 kronor

Strömberg, David Stockholms universitet Ombildning av hyresrätter, privat förmögenhet och politiska preferenser 2013

Beviljat belopp: 660 000 kronor

Lid Falkman, Lena Handelshögskolan i Stockholm Social media som verktyg för konstruktionen av politiskt ledarskap 2013

Beviljat belopp: 3 462 500 kronor

Schweizer, Roger Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Utveckling av forskning- och utvecklingskapacitet på tillväxtmarknader 2013

Beviljat belopp: 904 000 kronor

Cramér, Per Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Torsten och Ragnar Söderbergs professur vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, kapitalförstärkning 2013

Beviljat belopp: 7 000 000 kronor

Husebye, Alexander Centrum för Näringslivshistoria Det svenska företagandets historia - 150 år av tillväxt 1864-2014 2013

Beviljat belopp: 675 000 kronor

Häger Glenngård, Anna Lunds universitet Patientupplevd och medicinsk kvalitet i svensk primärvård 2013

Beviljat belopp: 691 600 kronor

Holmquist, Carin Handelshögskolan i Stockholm Familjemedlemmarnas betydelse för familjeföretag: En longitudinell populationsstudie av ägar- och generationsskiften 2013

Beviljat belopp: 35 000 kronor

Hallén, Per Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Tryckningsanslag till projektet "Krona eller klave" 2013

Beviljat belopp: 265 000 kronor

Hemlin, Sven Göteborgs universitet, GRI Förbättring av pensionsfondernas förvaltning 2013

Beviljat belopp: 2 291 250 kronor

Holmberg, Pär Institutet för Näringslivsforskning Budgivningsprotokoll och auktionsutfall 2013

Beviljat belopp: 3 120 000 kronor

Axelsson, Björn Handelshögskolan i Stockholm Utveckla miljö för handelsrelevant forskning 2013

Beviljat belopp: 1 595 250 kronor

Engbom, Niklas (Princeton University, USA) Friktioner på arbetsmarknaden, löneutveckling och ojämlikhet över livet 2013

Beviljat belopp: 135 000 kronor

Gullstrand, Joakim Lunds universitet Företagets globalisering: organisationen, entreprenören, innovationerna 2013

Beviljat belopp: 320 000 kronor

Anderson, Anders Institutet för Finansforskning SIFR konferens om Innovation och Entreprenörskap 2013

Beviljat belopp: 550 000 kronor