Forskningssatsningar och anslag

De forskningsprojekt som beviljats anslag av Torsten Söderbergs Stiftelse sedan år 2010 presenteras kortfattat här och i stiftelsens årsskrifter. I årsskrifterna återfinns även de forskninganslag som beviljades före år 2010.

Klicka på anslaget för en kort populärvetenskaplig sammanfattning. Filtrera genom att välja ämnesområde och/eller genom att skriva ett ord i sökrutan. Tabellen kan sorteras i stigande och fallande kolumner genom att klicka på kolumnrubriken.

Filtrera:

Projektansvarig Anslagsförvaltare Projekttitel Ämne År Detaljer
Nilsson, Peter Linköpings universitet Nya potentiella läkemedel mot Alzheimers sjukdom Medicin 2019

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Bejerot, Susanne Universitetssjukhuset Örebro Rituximab: Immunoterapi för behandlingsresistent svår psykisk sjukdom. Pilot och multicenterstudie Medicin 2019

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Borén, Jan Göteborgs universitet Småmolekylär inhibitor för att förhindra leverförfettning – vår snabbast växande folksjukdom Medicin 2019

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Sehlin, Dag Uppsala universitet Bispecifika antikroppar för behandling av neurodegenerativa sjukdomar Medicin 2019

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Eriksson, Maria Karolinska Institutet Basredigering som behandling för Hutchinson-Gilford progeriasyndromet Medicin 2019

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Nilsson, Per Karolinska Institutet Autofagi som potentiell behandling för Alzheimers tau patologi Medicin 2019

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Andersson, Magnus Göteborgs universitet Tidig bankverksamhet i Sverige 1850–1920, etapp 3 Ekonomi 2019

Beviljat belopp: 108 500 kronor

Wengström, Erik Lunds universitet Utbildning, sociala preferenser och könslönegapet Ekonomi 2019

Beviljat belopp: 3 130 000 kronor

Andersson, Ola Uppsala universitet Kan sjunkande auktionspriser förklaras av preferenser och auktionsformat? Ekonomi 2019

Beviljat belopp: 2 182 000 kronor

Norrgren, Lisa Göteborgs universitet Tidspreferenser och medicinsk följsamhet hos svenska HIV-patienter Ekonomi 2019

Beviljat belopp: 235 000 kronor

Österdahl, Inger Uppsala universitet Krigets juridik i den svenska regeringsformen: ett rörligt mål Rättsvetenskap 2019

Beviljat belopp: 620 000 kronor

Samuelsson, Lars Uppsala universitet Ränteavdragsbegränsning – svenska regler i ljuset av EU-rätten Rättsvetenskap 2019

Beviljat belopp: 370 000 kronor

Jänterä-Jareborg, Maarit Uppsala universitet Erkännande över landgränserna av formaliserade samkönade parförhållanden Rättsvetenskap 2019

Beviljat belopp: 270 000 kronor

Flyghed, Janne Stockholms universitet Brottslig konkurrens. Rättsväsendet, det goda företaget och en fri marknad Rättsvetenskap 2019

Beviljat belopp: 740 000 kronor

Zamboni, Mauro Stockholms universitet En Middle-Range-teori för lagstiftning Rättsvetenskap 2019

Beviljat belopp: 465 000 kronor

Lernestedt, Claes Stockholms universitet ”Nöden har ingen lag”. En straffrättsvetenskaplig studie av nödregleringen Rättsvetenskap 2019

Beviljat belopp: 930 000 kronor

Ljungström, Viveka Forskning och framsteg Utgivning av tidskriften Forskning & Framsteg under år 2020 Övrigt 2019

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Nilsen, Andrine Göteborgs universitet Träbebyggelse och människor i det tidigmoderna samhället Övrigt 2019

Beviljat belopp: 93 500 kronor

Nordqvist, Bengt Arkeologi Offerplats Finnestorp Guldets tid och Offerplats Finnestorp Övrigt 2019

Beviljat belopp: 485 650 kronor

Malmstedt, Göran Göteborgs universitet En förtrollad värld/An enchanted world Övrigt 2019

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Linde Bjur, Gunilla Kvinnor tar plats. Arkitekter i 100 år. Göteborg 1920–2020 Övrigt 2019

Beviljat belopp: 90 000 kronor

Gunneriusson Wistman, Christina Museiskapanden på det svenska konstfältet kring 1900-talets mitt Övrigt 2019

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Skott, Mia Tapetmakerskorna – självförsörjande och skickliga i 1700-talets Stockholm Övrigt 2019

Beviljat belopp: 44 000 kronor

Åkerlund, Andreas Södertörns högskola Tysk anti-Versailles-propaganda i svenska tidningar 1919-1939 Övrigt 2019

Beviljat belopp: 310 000 kronor

Christensen Sköld, Beatrice Kvinnliga akademikers förening Biografi över Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare Övrigt 2019

Beviljat belopp: 112 000 kronor

Haglund, Tuva Doktorand Tillsammans i Engelsfors. Socialt fiktionsbruk i digitala fangemenskaper Övrigt 2019

Beviljat belopp: 93 500 kronor

Rech, Carina Stockholms universitet Nordiska kvinnliga konstnärers självbilder under det sena 1800-talet Övrigt 2019

Beviljat belopp: 66 000 kronor

Kozma, Cecilia Kungliga tekniska högskolan En stjärnhimmel i källaren Övrigt 2019

Beviljat belopp: 625 000 kronor

Vesterberg, Karl Historisk rekonstruktion av Göteborg år 1713 Övrigt 2019

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Josephson, Olle Svenska Humanistiska Förbundet SHF:s årsbok 2020 Jan Retsö: Från Sinai till Etiopien Övrigt 2019

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Stenfeldt, Johan Lunds universitet Politisk kultur i svensk underrättelsetjänst. Thede Palm och Jan Rydström Övrigt 2019

Beviljat belopp: 232 500 kronor

Lindblad, Thomas Pierre Forssell – designer i silver, rostfritt stål, aluminium och mässing Övrigt 2019

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Glans, Kay Tidskriften Respons Tidskriften Respons – recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap Övrigt 2019

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Werkelid, Carl Otto Signum 100 år Övrigt 2019

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Svensson, Andreas Lunds universitet Vid städ och ur degel – järnålderns metallhantverk i sydöstra Skandinavien Övrigt 2019

Beviljat belopp: 155 833 kronor

Björk, Tony Regionmuseet Kristianstad/Sydsvensk Arkeologi Store Frigård Övrigt 2019

Beviljat belopp: 78 000 kronor

Andersson, Tommy Fotfigurer på hällristningar Övrigt 2019

Beviljat belopp: 108 000 kronor

Gräslund, Bo Uppsala universitet Beowulfkvädet. Den nordiska bakgrunden Övrigt 2019

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Josephson, Olle Svenska Humanistiska Förbundet SHF:s årsbok 2019 "Ordet och vinet" Övrigt 2019

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Sotiriou, Georgios Karolinska Institutet Fotoaktiverade antimikrobiella nanokoatningar på medicinsk utrustning Medicin 2018

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Ohlsson, Claes Göteborgs universitet En ny mekanism för reglering av kroppsvikt Medicin 2018

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Cerebrospinalvätskans flöde och dess roll i Alzheimers sjukdom Medicin 2018

Beviljat belopp: kronor

Kiessling, Rolf Karolinska Institutet Cellterapi av malignt melanom med tumörinfiltrerande lymfocyter och Dendritcells vaccin Medicin 2018

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Hansson, Göran K. Kungl. Vetenskapsakademien Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2019 Medicin 2018

Beviljat belopp: 10 168 000 kronor

Erlandsson, Anna Uppsala universitet Astrocyters roll för spridning av amyloid-beta patologi Medicin 2018

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Brodin, Petter Karolinska Institutet Inflammatoriska komplikationer hos prematurfödda barn Medicin 2018

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Blom, Anna Lunds universitet Nya behandlingar av infektioner baserade på patogena bakteriers strategier att undkomma komplementsystemet Medicin 2018

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Hagberg, Axel Handelshögskolan i Stockholm, EHFF Skuggbanker i Sverige del 2 – erfarenheter från det tidiga 1900-talet Ekonomi 2018

Beviljat belopp: 930 000 kronor

Sandgren, Fredrik Uppsala universitet Innovation och institutionell förändring inom svensk varuhandel 1920–2010 Ekonomi 2018

Beviljat belopp: 496 000 kronor

Strömsten, Torkel Handelshögskolan i Stockholm, SiR Forskarskolan i redovisning - FIRE Ekonomi 2018

Beviljat belopp: 1 860 000 kronor

Agndal, Henrik Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Styrning av komplexa företagsrelationer Ekonomi 2018

Beviljat belopp: 380 500 kronor

Nyberg, Klas Stockholms universitet Mode, lyx, kredit och tillit Ekonomi 2018

Beviljat belopp: 178 000 kronor

Tåg, Joacim Institutet för Näringslivsforskning Företag och anställda på en föränderlig arbetsmarknad Ekonomi 2018

Beviljat belopp: 1 972 500 kronor

Ek, Claes Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Fördelen med att frestas? Självkontroll, självförtroende och ekonomiska val Ekonomi 2018

Beviljat belopp: 282 500 kronor

Rovira Nordman, Emilia Handelshögskolan i Stockholm, SIR “It’s a retail revolution”: Digitaliseringens internationella utmaningar Ekonomi 2018

Beviljat belopp: 2 152 000 kronor

Husebye, Alexander Föreningen Centrum för Näringslivshistoria Olle Söderberg - en biografi Ekonomi 2018

Beviljat belopp: 1 766 929 kronor

Bos, Marieke Handelshögskolan i Stockholm, SHoF Finansiell ekonomi: "Marknader, företag och informationsflöden" Ekonomi 2018

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Andersson, Magnus Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Tidig bankverksamhet i Sverige 1850–1920, etapp 2 Ekonomi 2018

Beviljat belopp: 930 000 kronor

Trenta, Cristina Örebro universitet Det nya EU samförståndet om utveckling: hållbarhet och skatterättens roll Rättsvetenskap 2018

Beviljat belopp: 858 500 kronor

Ruotsi, Mikael Uppsala universitet Den svenska tryck- och yttrandefrihetsregleringen – en hållbarhetsanalys Rättsvetenskap 2018

Beviljat belopp: 205 333 kronor

Mares, Radu Raoul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter, Lunds universitet RWI-biblioteks samlingar för förbättrad forskningsmiljö om mänskliga rätt Rättsvetenskap 2018

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Mahmoudi, Said Stockholms universitet Självförsvar i förhållande till "ovilliga eller oförmögna” stater Rättsvetenskap 2018

Beviljat belopp: 124 000 kronor

Göthlin, Sara Stockholms universitet Rangordning av fordringar inom samma förmånsrättsliga kategori Rättsvetenskap 2018

Beviljat belopp: 1 760 000 kronor

Dahlman, Christian Lunds universitet Robusthet i forensisk bevisning Rättsvetenskap 2018

Beviljat belopp: 1 076 000 kronor

Cejie, Katia Uppsala universitet Inkomstskatter och socialavgifter i gränsöverskridande situationer Rättsvetenskap 2018

Beviljat belopp: 1 067 000 kronor

Brännström, Leila Lunds universitet Egendomsskyddets omvandlingar: En rättshistorisk och rättsteoretisk studie Rättsvetenskap 2018

Beviljat belopp: 665 000 kronor

Zamore, Gustav Stockholms universitet Botulf från Gottröra och jakten på kättare i den europeiska periferin Övrigt 2018

Beviljat belopp: 108 375 kronor

Whitling, Frederick Gustaf VI Adolf som arkeolog och kulturmecenat Övrigt 2018

Beviljat belopp: 190 000 kronor

von Ehrenheim, Jacob Grönsöö slott Vardagsbestyr på Grönsöö Övrigt 2018

Beviljat belopp: 60 000 kronor

Trossholmen, Ninni Etnologiska föreningen i Västsverige Partille herrgård genom tiderna – kulturhistoriska betraktelser Övrigt 2018

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Strannegård, Claes Chalmers tekniska högskola Från speciell till generell artificiell intelligens Övrigt 2018

Beviljat belopp: 256 000 kronor

Quinlan, Meghan Uppsala universitet Politiska sånger i Frankrike 1226–1270 Övrigt 2018

Beviljat belopp: 247 500 kronor

Pihlgren, Victoria Linköpings universitet Hovslagare och veterinärer vid svenska regementen under 1800-talet Övrigt 2018

Beviljat belopp: 320 000 kronor

Parker, Kerstin Judarna i Linnéstaden Övrigt 2018

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Olsson, Agneta Västra Frölunda pastorat Styrsö Kammarsolister Övrigt 2018

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Olsen, Kim Göteborgs universitet Kronofogdarna, nätverken och uppbördsinstitutionen Övrigt 2018

Beviljat belopp: 124 667 kronor

Nyberg, Klas Stockholms universitet Elsa Gullberg – textil pionjär Övrigt 2018

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Nyberg, Gudrun Konsthantverk & design – Hundra år i Göteborg Övrigt 2018

Beviljat belopp: 136 000 kronor

Norrhem, Svante Lunds universitet Allianspartner eller undersåte? Sverige och franska subsidier 1630–1800 Övrigt 2018

Beviljat belopp: 148 000 kronor

Nordqvist, Bengt Arkeologi offerplats Finnestorp Guldets tid och Offerplats Finnestorp Övrigt 2018

Beviljat belopp: 495 900 kronor

Nilsson, Isabella Kungl akademien för de fria konsterna Publicering av Konstakademiens s k 1806 års bibliotek Övrigt 2018

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Neuding Skoog, Martin Försvarshögskolan Militära entreprenörer i 1500-talets Sverige Övrigt 2018

Beviljat belopp: 465 000 kronor

Maassen, Barbro En Ingaröbondes dagbok, 1860–1914 Övrigt 2018

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Ljungström, Viveka Forskning och Framsteg Utgivning av tidskriften Forskning & Framsteg under 2019 Övrigt 2018

Beviljat belopp: 49 280 kronor

Lagerkvist, Cajsa Mölndals kommun/Mölndals stadsmuseum Tidsresan 3: Fylgia för framtiden Övrigt 2018

Beviljat belopp: 520 000 kronor

Kvicklund, Karin Tjolöholms slott Boken om Tjolöholms Slott Övrigt 2018

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Klackenberg, Dag De Svenska Historiedagarna De Svenska Historiedagarna 2019 Övrigt 2018

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Johnny, Hagberg Skara Stiftshistoriska Sällskap Fornsvenska legendariet. Utgåva och översättning Övrigt 2018

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Johansson, Anders Malcolm Munthe – myter och mysterier kring engelsk-svensk krigshjälte Övrigt 2018

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Hell, Ann-Charlotte Kungl. Musikaliska Akademien Utgivning av verk av Wilhelm Stenhammar i källkritiska noteditioner Övrigt 2018

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Günther, Stefan Mölndals kommun/Gunnebo slott Inredning av trädgårdsgrottan i Gunnebo orangeri Övrigt 2018

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Fischer, Peter Göteborgs universitet, Svenska Cypernexpeditionens vänner Söderbergexpeditionen: En bronsåldersstads ekonomiska centrum Övrigt 2018

Beviljat belopp: 1 191 000 kronor

Bortolozzi, Anna Nationalmuseum Katalog över de italienska arkitekturritningarna i Cronstedt-samlingen Övrigt 2018

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Borgehammar, Stephan Frontside kammarmusikförening Frontside – Gothenburg International Chamber Music Festival Övrigt 2018

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Björk Lindahl, Maja Göteborgs stadsmuseum Katalog till utställning om mode ur ett kulturhistoriskt perspektiv Övrigt 2018

Beviljat belopp: 205 000 kronor

Bjerrhede, Staffan Kållereds hembygdsförening Kållereds hembygdsarkiv Övrigt 2018

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Bergman, Lars Riksföreningen Sverigekontakt De karolinska fångarnas censurerade brev Övrigt 2018

Beviljat belopp: 449 000 kronor

Aspeborg, Håkan Lunds universitet En centralplats uppkomst – aktörer, bosättningar och landskap kring Uppåkra Övrigt 2018

Beviljat belopp: 440 000 kronor

Andersson, Stig En vårdhistoria utifrån primärvårdsperspektiv med Värmland som exempel Övrigt 2018

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Ahlbom, Katinka Kungliga biblioteket Gesta Danorum med anteckningar av Olaus och Johannes Magnus Övrigt 2018

Beviljat belopp: 480 000 kronor

Zierath, Juleen Karolinska Institutet Identifikation av metabolt viktiga faktorer utsöndrade av muskler vid träning Medicin 2017

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Wahlgren, Mats Karolinska Institutet Okända epitoper och orsak till sjukdom Medicin 2017

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Pekny, Milos Göteborgs universitet Astrocyter – ny måltavla för CNS regeneration vid stroke och ALS Medicin 2017

Beviljat belopp: 2 300 000 kronor

Mahlapuu, Margit Göteborgs universitet Molekylära mekanismer och nya behandlingsstrategier av typ 2-diabetes Medicin 2017

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Ingelsson, Martin Uppsala universitet Utveckling av antikroppsbaserad immunterapi mot Parkinsons sjukdom Medicin 2017

Beviljat belopp: 1 487 000 kronor

Hökfelt, Tomas Karolinska Institutet Hjärnans galanin- och substans P-system är förändrade vid depression: Öppning för ny behandling Medicin 2017

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Hansson, Göran K. Kungl. Vetenskapsakademien Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018 Medicin 2017

Beviljat belopp: 10 100 000 kronor

Collin, Mattias Lunds universitet Streptokockers modifiering av antikroppsglykosylering vid allvarliga infektioner Medicin 2017

Beviljat belopp: 700 000 kronor

Åkerman, Anders Stockholms universitet Internets påverkan på produktivitet, arbetsmarknader och globalisering Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 885 000 kronor

Wahlström, Gunnar Göteborgs universitet Extern redovisning och företagens relationer Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 1 015 000 kronor

Strömsten, Torkel Handelshögskolan i Stockholm, SIR Forskningsskolan i redovisning – FIRE Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 1 940 000 kronor

Sandberg, Rickard Handelshögskolan i Stockholm Detaljhandelsdata (”Big Data”) och prediktiv analys Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 1 720 000 kronor

Rylander Eklund, Anna Göteborgs universitet, GRI Att organisera design och designa organisationer för förändring Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 2 640 000 kronor

Nyberg, Klas Stockholms universitet Mode, lyx, kredit och tillit. Från tidigmoderna till moderna konkurser Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 480 500 kronor

Lapidus, John Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Nya finansieringsalternativ för centrala välfärdstjänster Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 663 750 kronor

Kjellberg, Hans Handelshögskolan i Stockholm, SIR Marknaders rumsliga och konceptuella domän. En studie av Freeports Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 970 000 kronor

Häckner, Jonas Stockholms universitet Utvidgad gästforskar- och seminarieverksamhet Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Husebye, Alexander Centrum för Näringslivshistoria Pelle Söderberg – en biografi Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 1 545 643 kronor

Hardardottir, Hjördis Lunds universitet Vardaglig stress och dess effekt på tidsperception och tidspreferenser Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 56 250 kronor

Hallén, Per Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Människan och fisken – etapp 2 Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 297 750 kronor

Ekström, Karin M. Högskolan i Borås Konstmuseers betydelse för värdering av samtida konst Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 612 000 kronor

Campos-Mercade, Pol Lunds universitet Hjälpbeteende och gruppstorlek Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 153 250 kronor

Bos, Marieke Handelshögskolan i Stockholm, Swedish House of Finance Konferens om finans och hållbara resultat Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 360 000 kronor

Berglund, Bengt Volvo 1956–2001. Från inhemsk koncern till global fordonsaktör Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Ax, Christian Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Redovisning och samhälleliga strömningar II Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 592 800 kronor

Andersson, David Linköpings universitet Konkurrens och intellektuella rättigheter Ekonomi 2017

Beviljat belopp: 867 600 kronor

Österdahl, Inger Uppsala universitet Krigets juridik i den svenska regeringsformen: ett rörligt mål Rättsvetenskap 2017

Beviljat belopp: 885 000 kronor

Svensson, Ola Lunds universitet Normgivning och rättstillämpning inom kontraktsrätten Rättsvetenskap 2017

Beviljat belopp: 610 000 kronor

Samuelson, Lars Uppsala universitet Europeiska unionens åtgärder mot BEPS i svenskt rättsligt perspektiv Rättsvetenskap 2017

Beviljat belopp: 935 000 kronor

Refors Legge, Maria Stockholms universitet Kränkande behandling i skolan – ansvar och tillämpning Rättsvetenskap 2017

Beviljat belopp: 785 867 kronor

Olsen, Lena K. Uppsala universitet Elektroniska avtal Rättsvetenskap 2017

Beviljat belopp: 223 000 kronor

Nordlöf, Kerstin Örebro universitet Unga lagöverträdare med allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället Rättsvetenskap 2017

Beviljat belopp: 205 000 kronor

Modéer, Kjell Å. Lunds universitet The Binding Memory: The History of the Law Faculty at Lund University Rättsvetenskap 2017

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Kleist, David Göteborgs universitet Informationsplikt för skatterådgivare Rättsvetenskap 2017

Beviljat belopp: 532 000 kronor

Johansson, Jesper Handelshögskolan i Stockholm, SIR Tretolvreglerna i situationer som omfattar utomlands bosatta Rättsvetenskap 2017

Beviljat belopp: 949 000 kronor

Hoffmann, Jeanna Örebro universitet Tvångsvård av gravida missbrukare – en komparativ rättsvetenskaplig studie Rättsvetenskap 2017

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Eriksson, Joel Lunds universitet Privata domarförfaranden Rättsvetenskap 2017

Beviljat belopp: 87 500 kronor

Ekholst, Christine Uppsala universitet Att sona sitt brott. Kvinnligt straffansvar i senmedeltida rätt Rättsvetenskap 2017

Beviljat belopp: 258 125 kronor

Berglund, Mikael Handelshögskolan i Stockholm, SIR Näringsförbud – ett viktigt obearbetat multidisciplinärt juridiskt ämne Rättsvetenskap 2017

Beviljat belopp: 778 000 kronor

Ralph, Bo Svenska Akademien Olaus Magnus "Historia de gentibus septentrionalibus", originalupplaga 1555 Övrigt 2017

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Josephsson, Olle Svenska Humanistiska Förbundet Romarriket runt på 480 dagar. Årsbok Svenska Humanistiska Förbundet 2018 Övrigt 2017

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Hansson, Ulf R. Svenska Institutet i Rom Professor Axel Boëthius, Göteborg och (studiet av) antiken Övrigt 2017

Beviljat belopp: 240 000 kronor

Strannegård, Claes Chalmers tekniska högskola Från speciell till generell artificiell intelligens Övrigt 2017

Beviljat belopp: 414 000 kronor

Gustafsson, Sofia Linköpings universitet Joen Petri Klints järteckenbok Övrigt 2017

Beviljat belopp: 152 625 kronor

Kärfve, Fanny Lunds universitet Romerska hälsningar. En studie i pompejanska ingångsmosaiker Övrigt 2017

Beviljat belopp: 205 000 kronor

Skott, Mia Uppsala universitet Tapetmakerskorna – självförsörjande och skickliga i 1700-talets Stockholm Övrigt 2017

Beviljat belopp: 116 667 kronor

Jönsson, Love Bok om keramikern Ryozo Miki Övrigt 2017

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Malmstedt, Göran Göteborgs universitet En förtrollad värld Övrigt 2017

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Botwid, Katarina Lunds universitet Gravfält och gårdar – om liv och död i svensk bronsålder Övrigt 2017

Beviljat belopp: 143 500 kronor

Bagge, Martin Johan Runius visor och psalmer Övrigt 2017

Beviljat belopp: 158 000 kronor

Andersson, Tommy Gotlands hällristningar Övrigt 2017

Beviljat belopp: 73 500 kronor

Sjöberg, Daniel Riksarkivet Fisken i forskningen Övrigt 2017

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Due, Nina Göteborgs kommun, Röhsska museet Digitalisering av Otto Schulz arkiv i Röhsska museets samlingar Övrigt 2017

Beviljat belopp: 520 000 kronor

Nordqvist, Bengt Arkeologi offerplats Finnestorp Guldets tid och Offerplats Finnestorp Övrigt 2017

Beviljat belopp: 396 000 kronor

Hasslöf, J.O. Rune Bohusläns Försvarsmuseum Ryttare i Bohuslän Övrigt 2017

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Eliasson, Roger Aeroseum Flygande Tunnan – en unik pedagogisk interaktiv utställning Övrigt 2017

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Husebye, Alexander Föreningen Centrum för Näringslivshistoria Svenska industridesignpionjärer – A&E design Övrigt 2017

Beviljat belopp: 138 000 kronor

Wennberg, Kåa Allan Österlind – svenske konstnären som blev fransk Övrigt 2017

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Günther, Stefan Mölndals stad/Gunnebo slott Gunnebo slott och den nyklassicistiska villans konstnärliga program Övrigt 2017

Beviljat belopp: 360 000 kronor

Melberg, Arne Madame de Sevigné i urval och översättning Övrigt 2017

Beviljat belopp: 60 000 kronor

Bergstrand, Thomas Bohusläns museum Marstrands kloster Övrigt 2017

Beviljat belopp: 563 000 kronor

Nyberg, Gudrun Konsthantverk & design – hundra år i Göteborg Övrigt 2017

Beviljat belopp: 129 000 kronor

Hansson, Gunnar D. Nyutgåva av Snorre Sturlusons Norska kungasagor I–III Övrigt 2017

Beviljat belopp: 70 000 kronor

Åkerblom, Claes Seffle Möbelfabrik – AB String-Seffle: en företagsmonografi Övrigt 2017

Beviljat belopp: 60 000 kronor

Bodensten, Erik Lunds universitet Offentlig diplomati och utländsk informationspåverkan i Sverige 1719–72 Övrigt 2017

Beviljat belopp: 247 000 kronor

Sterner, Johan Lunds universitet Neandertalare och eld: Rutinmässiga eller opportunistiska användare? Övrigt 2017

Beviljat belopp: 145 833 kronor

Öhrström, Åke Livgardets historia Livgardets historia Övrigt 2017

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Planck, Brita Förnuft eller känsla? Adel, kärlek och äktenskap 1750–1900 Övrigt 2017

Beviljat belopp: 30 000 kronor

Nitenberg, Annelie Västsvensk arkeologi Härskare i liv och död. Maktstrategier i yngre järnålder Övrigt 2017

Beviljat belopp: 82 500 kronor

Gunneriusson Wistman, Christina Museiskapanden på det svenska konstfältet kring 1900-talets mitt Övrigt 2017

Beviljat belopp: 160 000 kronor

Klackenberg, Dag De Svenska Historiedagarna De Svenska Historiedagarna 2018 Övrigt 2017

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Kleberg, Lars Södertörns högskola Den översatta dramatiken i Sverige. Kartläggning och bibliografi Övrigt 2017

Beviljat belopp: 52 350 kronor

Nilsen, Andrine Göteborgs universitet Trä, människor och samhälle; sociala dimensioner på urbana byggnadsmiljöer Övrigt 2017

Beviljat belopp: 176 833 kronor

Neuding Skoog, Martin Stockholms universitet I rikets tjänst – krig, stat och samhälle i Sverige 1450–1550 Övrigt 2017

Beviljat belopp: 87 500 kronor

Nilsson, Isabella Kungl. akademien för de fria konsterna Publicering av Konstakademiens s.k. 1806-års bibliotek Övrigt 2017

Beviljat belopp: 182 000 kronor

af klinteberg, Kristina Smycken som huvudsak Övrigt 2017

Beviljat belopp: 110 000 kronor

Fischer, Peter Svenska Cypernexpeditionens vänner Hala Sultan Tekke, Cypern: Prospektering av bronsåldersstaden och -hamnen Övrigt 2017

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Andersson, Kent Klenoder från järnåldern – 30 arkeologiska fynd med dolda berättelser Övrigt 2017

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Lennartsson, Rebecka Medeltidsmuseet Bland dessa Sodoms murar. Prostitution i 1700-talets stad Övrigt 2017

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Norrby, Göran Maktens rivaler Övrigt 2017

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Erhardt, Sophie Karolinska institutet Novel Immune activation-based Drug Discovery Strategies for psychiatric disorders Medicin 2016

Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Eriksson, Ulf Karolinska institutet Role of VEGF-B mediated lipotoxicity in diabetic complications Medicin 2016

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Brorsson, Ann-Christin Linköpings universitet Lysozym: En ny behandlingsstrategi för Alzheimers sjukdom Medicin 2016

Beviljat belopp: 616 000 kronor

Landegren, Ulf Uppsala universitet Utveckling av parvis bindande läkemedel Medicin 2016

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Pekna, Marcela Göteborgs universitet Ny behandlingsstrategi för förlossningsasfyxi och stroke Medicin 2016

Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Bergman, Peter Karolinska Institutet Ny behandling mot multiresistenta bakterier genom aktivering av naturlig immunitet Medicin 2016

Beviljat belopp: 1 600 000 kronor

Ceccatelli, Sandra Karolinska Institutet A novel approach to choose the best individual antidepressant treatment Medicin 2016

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Smith, Ulf Göteborgs universitet Typ 2-diabetes – nya markörer och mekanismer Medicin 2016

Beviljat belopp: 2 100 000 kronor

Benson, Mikael Linköpings universitet Multicellular disease models to find and functionally validate new drug targets in immune diseases Medicin 2016

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Hansson, Göran K. Kungl. Vetenskapsakademien Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2017 Medicin 2016

Beviljat belopp: 10 300 000 kronor

Andersson, Ulf Karolinska institutet Utarbetande av ny terapi mot inflammatoriska systemsjukdomar med hjälp av HMGB1-antagonister Medicin 2016

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Zander, Lena Uppsala universitet Högkvalificerade migranter: Kulturell integration i svenska företag Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 1 789 750 kronor

Åström Rudberg, Elin Handelshögskolan i Stockholm, EHFF För reklamens bästa. Reklambranschen, pressen och annonsmarknaden 1915–1965 Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 837 000 kronor

Tell, Fredrik Uppsala universitet En framväxande teknologimarknad: Aktörer i svenskt patentsystem, 1819–1930 Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 438 580 kronor

Ax, Christian Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Redovisning och samhälleliga strömningar Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 738 900 kronor

Wissén, Pehr Institutet för Finansforskning Konferens om teknologi och värdepappershandel Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 450 000 kronor

Husebye, Alexander Föreningen Centrum för Näringslivshistoria Kommenterade nyutgåvor av näringslivshistoriens klassiker Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 280 000 kronor

Lodefalk, Magnus Örebro universitet Insatser för utrikeshandelns finansiering – en mikroekonomisk utvärdering Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 1 457 020 kronor

Husebye, Alexander Föreningen Centrum för Näringslivshistoria Biografi om Per Olof (Pelle) Söderberg Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Andersson, Magnus Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Tidig bankverksamhet i Sverige under industrialiseringsprocessen 1850–1920 Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 885 000 kronor

Ekström, Karin M. Högskolan i Borås Konsumentbeteende – klassiska och samtida perspektiv Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Edvinsson, Rodney Stockholms universitet Fastighetspriser i Stockholms innerstad från 1600-talet till idag Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 2 525 000 kronor

Schneider, Christoph Handelshögskolan i Stockholm, SIR Öppna kalkyler vid försäljning av kapitalutrustning Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 410 000 kronor

Rovira Nordman, Emilia Handelshögskolan i Stockholm, SIR Internationaliseringsbeteende i medelstora detaljhandelsföretag Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 2 698 900 kronor

Ling, Johan Göteborgs universitet Hällristningar och ekonomiska konjunkturer Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 2 390 000 kronor

Berggren, Niclas Institutet för Näringslivsforskning Tillit, tolerans och tillväxt – nya metoder för att hitta orsakssamband Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 680 000 kronor

Fritz, Martin Sveriges man i London – Björn Prytz' privatarkiv Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Rydqvist, Kristian Handelshögskolan i Stockholm Historisk aktiekurs- och redovisningsdatabas Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Sundevall, Fia Stockholms universitet Fattigvården och valsedeln: om rösträttens ekonomiska skiktning efter 1921 Ekonomi 2016

Beviljat belopp: 123 750 kronor

Bratt, Stina Stockholms universitet Anspråkskonkurrens Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 1 672 000 kronor

Holst, Fredrik Stockholms universitet Insatsregler: Rättsliga aspekter i fredsinsatser – ett nordiskt perspektiv Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 273 333 kronor

Henriksson, Lars Handelshögskolan i Stockholm, SIR Hållbarhet och tilldelningskriterier i offentlig upphandling Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 1 720 000 kronor

Nerep, Erik Handelshögskolan i Stockholm, SIR Besluts- och kompetensfördelning i aktiebolag Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 1 720 000 kronor

Kellgren, Jan Linköpings universitet Händelser efter rapportperiodens utgång – vilken betydelse har de i externredovisningen och inkomstbeskattningen? Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 503 200 kronor

Brokelind, Cécile Lunds universitet Principen om rättsmissbruk inom EU och Sverige – rättvisa eller rättssäkerhet? Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 880 000 kronor

Paju, Jaan Stockholms universitet Utomeuropeisk migration i unionsrättslig och svensk kontext Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 925 000 kronor

Kulin Olsson, Karin Örebro universitet Den svenska arvsrätten i det 21:a århundradet, en granskning av Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 96 667 kronor

Elgebrant, Emil Linköpings universitet Sakrättslig identitet för annat än saker Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 885 000 kronor

Ekholst, Christine Uppsala universitet Att sona sitt brott. Kvinnligt straffansvar i senmedeltida rätt Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 413 000 kronor

Lagerlöf, Erik Handelshögskolan i Stockholm Storbritanniens beslut att lämna EU Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 168 000 kronor

Jonsson Cornell, Anna Uppsala universitet Rättsstatens princip: Juridik och politik i världen, Europa och Sverige Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 2 138 800 kronor

Bernitz, Hedvig Stockholms universitet Det mångkulturella barnet i skolans värld – en barnrättslig studie Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 197 600 kronor

Ahlin, Per Stockholms universitet Folkrätten i svensk säkerhetspolitik, del II Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 472 500 kronor

Waites, Ewa Rättsstatens vänner Seminarieserie med tema rättssäkerhet och rättstrygghet Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 450 000 kronor

von Essen, Ulrik Stockholms universitet Sekretess och integritet i affärsverksamhet Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 885 000 kronor

Töllborg, Dennis Göteborgs universitet, GRI Rättsvetenskapliga studier Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Påhlsson, Robert Göteborgs universitet Skattebetalarens avsikter: Subjektiva rekvisit i skatterätten Rättsvetenskap 2016

Beviljat belopp: 615 000 kronor

Olsson, Agnets Styrsö församling Styrsö kammarsolister Övrigt 2016

Beviljat belopp: 30 000 kronor

Neijman, Thomas Stockholms universitet Motståndarna vid striden om Gotland 1361 Övrigt 2016

Beviljat belopp: 80 000 kronor

Keränen, Andreas Göteborgs universitet Om metriska zeugman i förklassisk latinsk vers Övrigt 2016

Beviljat belopp: 239 167 kronor

Pedersen, Daniel Stockholms universitet ”Kära son, vi skriver från vagnen…”: Några röster från Jászberény Övrigt 2016

Beviljat belopp: 102 917 kronor

Persson, Fabian Linnéuniversitetet Att leva i maktens hus: En kartläggning av boende på Stockholms slott Övrigt 2016

Beviljat belopp: 295 000 kronor

Günther, Stefan Mölndals stad/Gunnebo Slott Gunnebo slott och den nyklassicistiska villans konstnärliga program Övrigt 2016

Beviljat belopp: 450 000 kronor

Husebye, Alexander Föreningen Centrum för Näringslivshistoria Svenska industridesignpionjärer – A&E design Övrigt 2016

Beviljat belopp: 536 000 kronor

Sjöström, Oskar Stockholms universitet Äran och kriget: orsaker bakom 1700-talets svenska anfallskrig Övrigt 2016

Beviljat belopp: 205 000 kronor

Dierks, Michael Tyska S:ta Gertruds församling Dokumentation och restaurering av den historiska Åkerman & Lund-orgeln 1884 Övrigt 2016

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Nilsson Schönborg, Göte Göteborgs universitet Handelskontakter mellan Sverige och Kina under 1700-talet Övrigt 2016

Beviljat belopp: 205 000 kronor

Dierks, Michael Tyska S:ta Gertruds församling Minnestavla klockspel Övrigt 2016

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Lagerkvist, Cajsa Mölndals stadsmuseum Platser – medskapande historia i närmiljön Övrigt 2016

Beviljat belopp: 680 000 kronor

Nordby, Peter Riksarkivet Landsarkivets arkivbestånd från den privata sektorn Övrigt 2016

Beviljat belopp: 157 500 kronor

Ohlsson, Jon Stockholms universitet ADHD, högfungerande autismspektrumtillstånd och stöd i karriärvalsprocessen Övrigt 2016

Beviljat belopp: 1 402 008 kronor

Emanuelsson, Anders Landet mellan Älven och Idefjorden ca 500–ca 1520 Övrigt 2016

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Eliasson, Roger Aeroseum Kalla kriget Övrigt 2016

Beviljat belopp: 130 000 kronor

Olsson, Irja Riksförbundet Finska Krigsbarn Jubileumsbok med berättelser skrivna av finska krigsbarn Övrigt 2016

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Nordqvist, Bengt Offerplats Finnestorp Guldets tid och Offerplats Finnestorp Övrigt 2016

Beviljat belopp: 427 200 kronor

Andersson, Christer Projektgruppen för arkeologiska undersökningar av Ås kloster Ås kloster – projektplan för fas 2 Övrigt 2016

Beviljat belopp: 120 000 kronor

Nilsson, Andreas Lunds universitet Kunskapens väg Övrigt 2016

Beviljat belopp: 80 000 kronor

Carlsson, Carl Henrik Judarnas historia i Sverige Övrigt 2016

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Ivarsson, Carl-Johan Stiftshistoriska sällskapet Karlstads biskopsgårds historia Övrigt 2016

Beviljat belopp: 70 000 kronor

Magnusson, Reidar Den begravde i Håga ”intet hindrar att benen kunna ha varit en kvinnas” Övrigt 2016

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Lysén, Svante Kungliga tekniska högskolan Bohuskust – ett vresigt paradis Övrigt 2016

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Hadenius, Patrik Vetenskapsmedia i Sverige Utgivning av Populär Arkeologi under 2017 Övrigt 2016

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Bergman, Lars Riksföreningen Sverigekontakt De karolinska fångarnas censurerade brev Övrigt 2016

Beviljat belopp: 893 000 kronor

Sjöbrandt, Anders Stockholms universitet Framtiden är inte vad den har varit. Berättelser om omdaningen av Stockholm Övrigt 2016

Beviljat belopp: 287 500 kronor

Tornberg, Anna Lunds universitet Jordbruk, hälsa och den sekundära produktrevolutionen 2300–1100 f.Kr. Övrigt 2016

Beviljat belopp: 205 000 kronor

Backman, Christina Judiska församlingen i Göteborg Gamla judiska begravningsplatsen Övrigt 2016

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Bergerbrant, Sophie Göteborgs universitet Studie om grundläggande nivå av strontiumhalt i Skåne Övrigt 2016

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Arvidsson, Kristoffer Göteborgs konstmuseum Det universella språket. Internationell abstraktion i Sverige 1945–1970 Övrigt 2016

Beviljat belopp: 240 000 kronor

von Ehrenheim, Jacob Grönsöö Fest och högtid på Grönsöö Övrigt 2016

Beviljat belopp: 111 900 kronor

Larsson, Mikael Lunds universitet Den gröna rikedomen – agrara resurser och konsumtion i järnålderns Uppåkra Övrigt 2016

Beviljat belopp: 115 700 kronor

Gunneriusson Wistman, Christina Museiskapanden på det svenska konstfältet kring 1900-talets mitt Övrigt 2016

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Lönnroth, Lars Svenska Humanistiska Förbundet Från Tacitus till Tolkien. Årsbok för Svenska Humanistiska Förbundet 2017 Övrigt 2016

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Granberg, Jan Villa Baggås Övrigt 2016

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Lööf, LarsOlof Riksarkivet Ostindiskt bokprojekt: "Sjöfarare och Superkargörer" Övrigt 2016

Beviljat belopp: 146 500 kronor

Herjulfsdotter, Ritwa Röhsska museet Röhsska museets samlingar och historia Övrigt 2016

Beviljat belopp: 385 000 kronor

Hadenius, Patrik Forskning & Framsteg Utgivning av Forskning & Framsteg under 2017 Övrigt 2016

Beviljat belopp: 44 800 kronor

Widenberg, Johanna Sveriges lantbruksuniversitet Den stora kreatursdöden – boskapspest och mjältbrand under 1700-talet Övrigt 2016

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Wistisen, Lydia Stockholms universitet Från trappuppgång till gångtunnel: Urbana motiv i svensk ungdomslitteratur Övrigt 2016

Beviljat belopp: 87 500 kronor

Klackenberg, Dag De Svenska Historiedagarna De Svenska Historiedagarna 2017 Övrigt 2016

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Bergstrand, Thomas Bohusläns museum Marstrands kloster Övrigt 2016

Beviljat belopp: 228 800 kronor

Ragnarsson, Per Jemsebyboken Övrigt 2016

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Rosenberg, Tiina Stockholms universitet Josephsönerna. När Europa kom till Sverige Övrigt 2016

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Olsson, Agnets Styrsö församling Styrsö kammarsolister Övrigt 2016

Beviljat belopp: kronor

Weiss, Nadja Auschwitzrättegångarna i Frankfurt – Peter Weiss 100 år Övrigt 2016

Beviljat belopp: 130 000 kronor

Zierath, Juleen Karolinska Institutet Epigenomisk kontroll och molekylär karakterisering av insulinresistens vid diabetes Medicin 2015

Beviljat belopp: 1 600 000 kronor

Syvänen, Stina Uppsala universitet Förbättrad PET-diagnostik vid Alzheimers sjukdom Medicin 2015

Beviljat belopp: 427 850 kronor

Pernow, John Karolinska Institutet Molekylära mekanismer och ny behandling av hjärtkärlkomplikationer vid diabetes Medicin 2015

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Ohlsson, Claes Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin En ny mekanism för reglering av kroppsvikt Medicin 2015

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Mallard, Carina Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin Immunsystemets roll vid hjärnskada hos nyfödda: Molekylära mekanismer och nya mål för behandling Medicin 2015

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Maeurer, Markus Karolinska Institutet Personlig specifik cellterapi för patienter med glioblastoma och bukspottskörtelcancer Medicin 2015

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Karpman, Diana Lunds universitet Studier av patogenetiska mekanismer ledande till nya behandlingsalternativ vid njursjukdomar Medicin 2015

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Hesslow, Germund Lunds universitet Associativ inlärning och timing i lillhjärnan Medicin 2015

Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Hansson, Göran K. Kungl. Vetenskapsakademien Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 Medicin 2015

Beviljat belopp: 10 296 000 kronor

Ehrsson, Henrik Karolinska Institutet Hur upplever vi kroppen som vår egen? Forskning om hjärnbarksmekanismer Medicin 2015

Beviljat belopp: 4 000 000 kronor

Dumanski, Jan Uppsala universitet Orsakar förlust av kromosom Y hos män cancer och Alzheimers sjukdom? Medicin 2015

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Wissén, Pehr Institutet för finansforskning, SIFR Finansiering av företag, hushåll och nationer efter krisen Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 450 000 kronor

Ulväng, Marie Uppsala universitet Kryddor och strumpor: Globala och perifera konsumtionsmönster 1600–1850 Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 123 500 kronor

Strömberg, Per Handelshögskolan i Stockholm Varför är lönerna i finansbranschen så höga? Orsaker och implikationer Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 747 000 kronor

Sjöholm, Carina Göteborgs Stadsmuseum Krona eller klave? En utställning om ekonomi, värdeskapande och pengar Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 1 470 000 kronor

Nordlund Edvinsson, Therese Stockholms universitet Utanför styrelserummet: Kvinnor, barn och familjeföretagande 1890–1950 Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 885 000 kronor

Hasselberg, Ylva Vetenskapens karaktär. Eli F. Heckscher 1879–1952 Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 180 000 kronor

Agndal, Henrik Handelhögskolan vid Göteborgs universitet Styrning av komplexa företagsrelationer Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 2 099 417 kronor

Hallén, Per Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Människan och fisken. Västkustfisket och samhällsekonomin 1700–2015 Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 472 000 kronor

Kjellberg, Hans Handelshögskolan i Stockholm, SIR Marknadsdynamiska mönster, ett doktorandprogram Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 3 770 000 kronor

Sandberg, Anna Stockholms universitet Påverkar mansdominerade miljöer könsskillnader i prestation och yrkesval? Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 220 000 kronor

Söderberg, Johan Stockholms universitet Tröga priser och makroekonomiska fluktuationer Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 885 000 kronor

Fellman, Susanna Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Reglering och strategier: internationella karteller under 1900-talet Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 1 798 500 kronor

Fritz, Martin Sveriges man i London under andra världskriget – Björn Prytz’ privatarkiv Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 130 000 kronor

Hultin, Lotta Handelshögskolan i Stockholm, SIR Digitaliseringens påverkan på värdeskapande relationer i offentlig sektor Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 1 186 200 kronor

Lapidus, John Handelhögskolan vid Göteborgs universitet Nya finansieringsalternativ för centrala välfärdstjänster Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 923 000 kronor

Maican, Florin Institutet för näringslivsforskning Konkurrens i dagligvaruhandeln Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 360 000 kronor

Wahlström, Gunnar Göteborgs universitet, GRI Extern redovisning och företagens relationer på kapitalmarknaden Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 1 055 000 kronor

Sundevall, Fia Arbetarrörelsens arkiv och biblotek Fattigvården och valsedeln: om rösträttens ekonomiska skiktning efter 1921 Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 597 000 kronor

Andersson, Magnus Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Etapp III Den europeiska varu- och kreditmarknaden under förindustriell tid Ekonomi 2015

Beviljat belopp: 570 000 kronor

Williams, Lawrence Stockholms universitet Definiera ägandet av immateriella tillgångar inom internprissättning Rättsvetenskap 2015

Beviljat belopp: 1 640 000 kronor

Sjöholm, Maria Örebro universitet Kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter i den virtuella sfären Rättsvetenskap 2015

Beviljat belopp: 846 000 kronor

Ruotsi, Mikael Uppsala universitet Den svenska tryck- och yttrandefrihetsregleringen – en hållbarhetsanalys Rättsvetenskap 2015

Beviljat belopp: 1 004 500 kronor

Rendahl, Pernilla Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Miljöskatter som verktyg för att minska kemiska kombinationseffekter Rättsvetenskap 2015

Beviljat belopp: 2 799 137 kronor

Maunsbach, Lotta Lunds universitet Civilrättsliga konsekvenser av processuella överenskommelser Rättsvetenskap 2015

Beviljat belopp: 865 000 kronor

Lernestedt, Claes Stockholms universitet Tillräknelighetskrav för straffrättsligt ansvar Rättsvetenskap 2015

Beviljat belopp: 1 640 000 kronor

Kristoffersson, Eleonor Örebro universitet Skatterättsligt ställföreträdaransvar – en komparativ studie Rättsvetenskap 2015

Beviljat belopp: 493 000 kronor

Jänterä-Jareborg, Maarit Uppsala universitet Erkännande av samkönade äktenskap och parterskap över landsgränserna Rättsvetenskap 2015

Beviljat belopp: 1 509 000 kronor

Johansson, Jesper Handelshögskolan i Stockholm, SIR Tretolvreglerna i situationer som omfattar utomlands bosatta Rättsvetenskap 2015

Beviljat belopp: 961 800 kronor

Wiktorsson, Per-Axel Stockholms universitet Schacktavelslek Övrigt 2015

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Wennberg, Kåa Landskapsmålaren Elias Erdtman Övrigt 2015

Beviljat belopp: 110 000 kronor

Welander-Berggren, Elsebeth Sven-Harrys konstmuseum Axel Sjöberg – bland kobbar och skär Övrigt 2015

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Warnqvist, Åsa Svenska barnboksinstitutet Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia Övrigt 2015

Beviljat belopp: 549 000 kronor

Trossholmen, Ninni Etnologiska föreningen i Västsverige Arkitektoniska detaljer och livsöden i stadsdelen Utby/Utbynäs Övrigt 2015

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Sörman, Anna Stockholms universitet Hantverkets arenor – bronsgjutning i sydskandinavisk bronsålder Övrigt 2015

Beviljat belopp: 60 000 kronor

Stymne, Anna-Carin Stockholms universitet Hur begriplig är historien? Övrigt 2015

Beviljat belopp: 205 000 kronor

Slöör, Susanna Konstakademien Vetenskaplig katalogisering och analys av unikt 1700-talsbibliotek Övrigt 2015

Beviljat belopp: 721 876 kronor

Sjöbrandt, Anders Stockholms universitet Framtiden är inte vad den har varit. Berättelser om omdaningen av Stockholm Övrigt 2015

Beviljat belopp: 60 000 kronor

Olsson, Agneta Styrsö församling Styrsö kammarsolister Övrigt 2015

Beviljat belopp: 25 000 kronor

Nyberg, Harry Kyrkklockorna i Bolstads medeltidskyrka. Kultur, historia och budskap Övrigt 2015

Beviljat belopp: 25 000 kronor

Nordqvist, Bengt Arkeologi offerplats Finnestorp Guldets tid och Offerplats Finnestorp Övrigt 2015

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Nord, Anders Nordiska museet Färgundersökningar av sex Norrlandskyrkors muralmålningar Övrigt 2015

Beviljat belopp: 37 000 kronor

Nilsson, Andreas Lunds universitet Kunskapens väg Övrigt 2015

Beviljat belopp: 255 000 kronor

Neiss, Michael Uppsala universitet Förvandlingar i vikingatidens djurornamentik Övrigt 2015

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Mårdh, Hedvig Uppsala universitet Retro-gustavianskt – att formge det förflutna för framtiden Övrigt 2015

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Lööf, LarsOlof Riksarkivet Ostindiskt bokprojekt: "Sjöfarare och superkargörer" Övrigt 2015

Beviljat belopp: 315 000 kronor

Lundgren, Helena Brandstationsinventeringar 2012–2015 Övrigt 2015

Beviljat belopp: 256 300 kronor

Krispinsson, Charlotta Stockholms universitet Att komma stora män nära: porträttforskning och porträttsamlande Övrigt 2015

Beviljat belopp: 95 000 kronor

Klackenberg, Dag De Svenska Historiedagarna De Svenska Historiedagarna 2016 Övrigt 2015

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Karlsson, Krister Mölndals stad/Gunnebo Slott Gunnebo åter till 1700-talet etapp 3, rekonstruktion av lockurnor Övrigt 2015

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Håkansson, Håkan Lunds universitet Digitalisering av Ravensbrückarkivet vid universitetsbiblioteket i Lund Övrigt 2015

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Håkansson, Anders Lunds universitet Den medeltida vandrande byn – sociala gårdshierarkier i Halland 1000–1300 Övrigt 2015

Beviljat belopp: 167 000 kronor

Husebye, Alexander Centrum för Näringslivshistoria Peder Herzog – judisk invandrare, framgångsrik entreprenör Övrigt 2015

Beviljat belopp: 410 000 kronor

Herjulfsdotter, Ritwa Röhsska museet Röhsska museets samlingar och historia Övrigt 2015

Beviljat belopp: 380 000 kronor

Hartman, Jenny Lunds universitet Meningsskapande för autism, ADHD, OCD och Tourette Syndrom Övrigt 2015

Beviljat belopp: 561 390 kronor

Hampf, Jan Särö kulturarv Digitalisering av Särö Kulturarv, från databas till virtuellt museum: del II Övrigt 2015

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Hadenius, Patrik Forskning & Framsteg Utgivning av Forskning & Framsteg under 2016 Övrigt 2015

Beviljat belopp: 44 500 kronor

Gunneriusson Wistman, Christina Museiskapanden på det svenska konstfältet vid 1900-talets mitt Övrigt 2015

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Fischer, Peter Svenska Cypernexpeditionens vänner/Göteborgs universitet Den Svenska Cypernexpeditionen: ett palatskomplex från 1200 f.Kr. Övrigt 2015

Beviljat belopp: 1 600 000 kronor

Eliasson, Roger Aeroseum Kalla kriget ett Science Center projekt Övrigt 2015

Beviljat belopp: 120 000 kronor

Ekerlid, Bertil Ekerlids förlag Vittnesmål om förintelsen Övrigt 2015

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Dahlström, Gunnar Martin Fritz’ skrifter – en kommenterad bibliografi Övrigt 2015

Beviljat belopp: 123 000 kronor

Campbell, Susanna Ratos Söderberg & Haak och Ratos – en svensk företagshistoria Övrigt 2015

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Bennich-Björkman, Li Uppsala universitet Projektsamhället: hoten mot akademin och vad vi kan göra åt dem Övrigt 2015

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Areskoug, Nils-Göran Arena för tvärdisciplinära samtal Övrigt 2015

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Andersson, Kent Båtgravarna i Valsgärde Övrigt 2015

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Alströmer, Anna Margaretha Gräfsnäs trädgårdsmästeri Min allra hjärtans käresta Margareta! – en bok om drottning M. Leijonhufvud Övrigt 2015

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Bäckhed, Fredrik Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin Plattform för metagenom och dess roll vid ämnesomsättningsrelaterad sjukdom Medicin 2014

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Mona - Selsmark, Ann Christin Muskelstimulering för äldre och personer med funktionshinder Medicin 2014

Beviljat belopp: 220 000 kronor

Westerlund, Fredrik Chalmers Tekniska högskola Odlingsfri identifiering av antibiotikaresistens Medicin 2014

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Pekna, Marcela Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin Mot nya behandlingsstrategier för förlossningsasfyxi och stroke Medicin 2014

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Sackey, Peter Karolinska institutet HMGB1, inflammation och kognitiv funktion efter allvarlig blodförgiftning Medicin 2014

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Gillberg, Christopher Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin Autism hos flickor och kvinnor – hjärnfunktion och symptombild Medicin 2014

Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Kokaia, Zaal Lunds universitet Utveckling av nya cellterapier för stroke Medicin 2014

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Carlsson, Per-Ola Uppsala universitet Mesenkymala stamceller för att stoppa typ 1-diabetes utveckling Medicin 2014

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Pejler, Gunnar Sveriges Lantbruksuniversitet Mastcellens roll i cancer Medicin 2014

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Smith, Ulf Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin Prevention av det metabola syndromet och ektopiskt fett Medicin 2014

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Nilsson, Caroline Karolinska institutet Kan vi bota jordnötsallergi med oral immunterapi och anti-IgE-antikroppar? Medicin 2014

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Normark, Staffan Kungl. Vetenskapsakademien Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015 Medicin 2014

Beviljat belopp: 10 000 000 kronor

Collin, Mattias Lunds universitet Translationell glykoimmunology – från patogener till läkemedel Medicin 2014

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Aperia, Anita Karolinska Institutet Why Chronic Kidney Disease is a Risk Factor for Cardiovascular Disease Medicin 2014

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Schweizer, Roger Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Utveckling av FoU-kapacitet på tillväxtmarknader Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 1 667 500 kronor

Andersson, Magnus Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Etapp II Den europeiska varu- och kreditmarknaden under förindustriell tid Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 447 500 kronor

Husebye, Alexander Centrum för Näringslivshistoria Peder Herzog – judisk invandrare, framgångsrik entreprenör Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 1 374 000 kronor

Loft, Anne Lunds universitet Redovisningens reglering och praktik Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 2 944 000 kronor

Palme, Mårten Stockholms universitet Likhet inför lagen? Effekten av domares bakgrund på deras beslutsfattande Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 1 875 500 kronor

Marton, Jan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Osäkerhet i externredovisning Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 1 947 000 kronor

Catasús, Bino Stockholms universitet Forskningsskolan i redovisning – FIRE Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 2 280 000 kronor

Palmertz, Camilla Från konceptbilen Volvo YCC till inkluderande affärsutveckling Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Kowalkowski, Christian Linköpings tekniska högskola Värdeskapande genom innovativa tjänstesystem i industriella nätverk Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 749 000 kronor

Englund, Peter Institutet för Finansforskning Konferens i försäkringsekonomi Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Åkerman, Anders Stockholms universitet Internets påverkan på inkomstskillnader, produktivitet och globalisering Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 812 500 kronor

Lönnroth, Johan Vad anser politiker och centralbankschefer idag om centralbanksreformerna? Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 60 000 kronor

Ruist, Joakim Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Östeuropainvandringen och Sveriges ekonomi Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 477 000 kronor

Umans, Timurs Högskolan Kristianstad Mångkulturella ledningsgrupper i svenska bolag Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 1 260 000 kronor

Rydqvist, Kristian Handelshögskolan i Stockholm Historisk aktiekurs- och redovisningsdatabas Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 850 000 kronor

Berggren, Niclas Institutet för Näringslivsforskning Tillit, tolerans och tillväxt – nya metoder för att hitta kausala samband Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 2 440 400 kronor

Hagberg, Axel Handelshögskolan i Stockholm, EHFF Erfarenheter från det tidiga 1900-talets svenska skuggbanksektor Ekonomi 2014

Beviljat belopp: 835 000 kronor

Flodgren, Boel Lunds universitet Avtalsrätten i omvandling Rättsvetenskap 2014

Beviljat belopp: 880 000 kronor

Bernitz, Ulf Stockholms universitet Forskningssamarbete i europarätt Stockholm – Oxford Rättsvetenskap 2014

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Hilling, Maria Lunds universitet Generalklausuler mot skatteflykt och skatteavtal – en komparativ analys Rättsvetenskap 2014

Beviljat belopp: 705 000 kronor

Refors Legge, Maria Stockholms universitet Kränkande behandling i skolan – ansvar och tillämpning Rättsvetenskap 2014

Beviljat belopp: 871 000 kronor

Lindell, Bengt Uppsala universitet Rättskipning – vad är det? Rättsvetenskap 2014

Beviljat belopp: 1 158 333 kronor

Jonsson Cornell, Anna Uppsala universitet Den digitala yttrandefriheten – en komparativ studie Rättsvetenskap 2014

Beviljat belopp: 780 000 kronor

Arnerstål, Stojan Uppsala universitet Användning av annans varumärke i marknadsföring Rättsvetenskap 2014

Beviljat belopp: 628 000 kronor

Leviner, Pernilla Stockholms universitet Barns delaktighet genom offentliga biträden i LVU-ärenden Rättsvetenskap 2014

Beviljat belopp: 816 667 kronor

Svensson, Ola Lunds universitet Att avvika från lagen Rättsvetenskap 2014

Beviljat belopp: 550 000 kronor

Maunsbach, Lotta Lunds universitet Avtal om rätt till domstolsprövning Rättsvetenskap 2014

Beviljat belopp: 145 000 kronor

Lagerlöf, Erik Harward Law School, USA Federalism och mixed agreements Rättsvetenskap 2014

Beviljat belopp: 184 000 kronor

Ågren, Jack Stockholms universitet Social adekvans Rättsvetenskap 2014

Beviljat belopp: 813 000 kronor

Ahlin, Per Stockholms universitet Folkrätten i svensk säkerhetspolitik. Del II Rättsvetenskap 2014

Beviljat belopp: 835 000 kronor

Hilling, Axel Lunds universitet Tolkning av skatterätt Rättsvetenskap 2014

Beviljat belopp: 860 000 kronor

Vahlne Westerhäll, Lotta Patienträttigheter Rättsvetenskap 2014

Beviljat belopp: 90 000 kronor

Normark, Staffan Kungl. Vetenskapsakademien Ingvar Lindqvistprisen 2015 Övrigt 2014

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Fischer, Peter Göteborgs universitet Den Svenska Cypernexpeditionen: Ett palatskomplex från 1200 f.Kr. Övrigt 2014

Beviljat belopp: 1 022 000 kronor

Arvidsson, Kristoffer Göteborgs konstmuseum Översiktsverk för Göteborgs konstmuseum – engelsk utgåva Övrigt 2014

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Herjulfsdotter, Ritwa Röhsska museet Röhsska museets samlingar och historia Övrigt 2014

Beviljat belopp: 335 000 kronor

Klackenberg, Dag De Svenska Historiedagarna De Svenska Historiedagarna 2015 Övrigt 2014

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Larsson, Annika Uppsala universitet Bucklor på behagen 2 – fördjupade praktiska studier och rekonstruktioner Övrigt 2014

Beviljat belopp: 157 500 kronor

Wilhelmson, Helene Lunds universitet Ölands järnåldersbefolkning: bioarkeologiska studier av migration, diet och demografi Övrigt 2014

Beviljat belopp: 190 000 kronor

Bjerrhede, Staffan Kållereds hembygdsförening Gården Sagared i Kållered – med anknytning till Ostindiska Kompaniet Övrigt 2014

Beviljat belopp: 216 000 kronor

Areskoug, Nils-Göran Transdisciplinära dialoger Övrigt 2014

Beviljat belopp: 120 000 kronor

Nordqvist, Bengt Arkeologi Offerplats Finnestorp Guldets tid och Offerplats Finnestorp Övrigt 2014

Beviljat belopp: 695 000 kronor

Rollenhagen Tilly, Linnéa Carl Johan Cronstedt, arkitekt och organisatör – en man av sin tid Övrigt 2014

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Wadell, Leif Frimurarsamhället i Göteborg Louis Jean Desprez, plafondmålning "Solguden Apollo" Övrigt 2014

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Eliasson, Roger Aeroseum Aeroseum Science Center Övrigt 2014

Beviljat belopp: 90 000 kronor

Andersson, Christer Ås kloster, markradar 2015 Övrigt 2014

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Botwid, Katarina Lunds universitet Skärvans Renässans – ny analysmetod för tolkning av arkeologisk keramik Övrigt 2014

Beviljat belopp: 121 125 kronor

Söderberg, Elisabet Stockholms universitet De eftersträvande – unga människor med rörelsehinder och deras karriärval Övrigt 2014

Beviljat belopp: 305 000 kronor

Hadenius, Patrik Forskning & Framsteg Utgivning av Forskning & Framsteg under 2015 Övrigt 2014

Beviljat belopp: 44 500 kronor

Gunneriusson Wistman, Christina Museiskapanden på det svenska konstfältet vid 1900-talets mitt Övrigt 2014

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Ivansson, Birgitta Dokumentation av bygdehistoriska intervjuer Övrigt 2014

Beviljat belopp: 15 000 kronor

Rydin, Urban Bröderna Röhss – Röhsska museets första donatorer Övrigt 2014

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Sidén, Karin Prins Eugens Waldemarsudde Prins Eugen 150 år Övrigt 2014

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Nyqvist Thorsson, Anna Göteborgs universitet Liljestenar och stavkorshällar under 1100- och 1200-talen i Vänerlandskapet Övrigt 2014

Beviljat belopp: 195 000 kronor

Lysén, Svante Bohuskust – ett vresigt paradis Övrigt 2014

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Linde Bjur, Gunilla Arkitekter i Göteborg under hundra år. Kvinnor tar plats på 1900-talet Övrigt 2014

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Bergman, Lars Riksföreningen Sverigekontakt De karolinska fångarnas censurerade brev Övrigt 2014

Beviljat belopp: 375 000 kronor

Nitenberg, Annelie Västsvensk Arkeologi Härskaridentiteter i liv och död i vendel- och vikingatida Västergötland Övrigt 2014

Beviljat belopp: 273 000 kronor

Nisser Dalman, Margareta Hovstaterna Hedvig Eleonora – den svenska barockens drottning Övrigt 2014

Beviljat belopp: 490 000 kronor

von Ehrenheim, Carl Gustaf Grönsöö Konsten på Grönsöö Övrigt 2014

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Johansson, Anders De glömda blockadbrytarna – norsk-svenskt krigsdrama i flera akter 1940–1945 Övrigt 2014

Beviljat belopp: 25 000 kronor

Aminoff, Christina Linköpings universitet Verksamheten i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 Övrigt 2014

Beviljat belopp: 380 000 kronor

Olofsson, Sofie Lunds universitet Grön framtid – Botaniska trädgården satsar på barn och naturvetenskap Övrigt 2014

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Andersson, Tommy Bronsålderns gravbilder Övrigt 2014

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Andersson, Kent Gödåker – ett uppländskt gravfält från äldre järnålder Övrigt 2014

Beviljat belopp: 20 000 kronor

Nyberg, Gudrun Systrar till lärda män – 1700-tal Övrigt 2014

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Stolpe, Jan Rousseaus Dialoger Övrigt 2014

Beviljat belopp: 30 000 kronor

Larsson, Daniel Koleran – samhället, idéerna och katastrofen 1834 Övrigt 2014

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Nyström, Bengt Keramik & porslin i Sverige under 7 000 år Övrigt 2014

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Hagberg, Johnny Skara Stiftshistoriska Sällskap Skrivare i det medeltida Sverige Övrigt 2014

Beviljat belopp: 125 000 kronor

Rydinger Alin, Cecilia Kungl Musikhögskolan i Stockholm Att bygga för framtiden – tekniska resurser för forskning och utbildning Övrigt 2014

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Ulväng, Göran Bebyggelsehistorisk tidskrift Stöd till Bebyggelsehistorisk tidskrift Övrigt 2014

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Tegnér, Jesper Karolinska Institutet TGF-β, RAPA and IL23 Dependent Regulatory Circuits in Human TH17 Cells and Induced Tregulatory Cells Medicin 2012

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Zierath, Juleen Karolinska Institutet Hur gener och miljö påverkar insulinkänsligheten i skelettmuskulatur vid diabetes Medicin 2012

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Svensson, Torgny Karolinska Institutet Utveckling av effektivare läkemedel mot schizofreni, bipolär sjukdom och egentlig depression Medicin 2012

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Söderberg Nauclér, Cecilia Karolinska Institutet Studier av en ny cytomegalovirus (CMV) för tumöruppkomst, nya behandlingsstrategier i sikte? Medicin 2012

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Svensson, Mikael Karolinska Institutet Reparation av skadad ryggmärg med perifera nervgraft och transplantation av stam/progenitor celler Medicin 2012

Beviljat belopp: 2 500 000 kronor

Nordquist-Brandt, Elisabeth Sahlgrenska Universitetssjukhuset Undersökning av ny klinisk potential avseende den monoaminstabiliserande substansen OSU6162 Medicin 2012

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Normark, Staffan Kungl. Vetenskapsakademien Medel för inrättande av ytterligare en akademiprofessur i medicin Medicin 2012

Beviljat belopp: 10 163 000 kronor

Steensland, Pia Karolinska Institutet Utvärdering av dopaminstabilisatorn OSU6162 som ett nytt läkemedel för behandling av alkoholberoende Medicin 2012

Beviljat belopp: 986 000 kronor

Li, Jia-Yi Lunds universitet Bedömning av långtgående spridning av Parkinsons patologi vid Parkinsons sjukdom Medicin 2012

Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Liljeqvist, Jan-Åke Sahlgrenska akademin Utveckling av vaccin mot herpes simplex virus typ 2-infektion Medicin 2012

Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Lundberg, Jon Karolinska Institutet Betydelsen av kost och munflora för hjärt-kärlsystemet och ämnesomsättningen Medicin 2012

Beviljat belopp: 4 000 000 kronor

Johansson, Jan Karolinska Institutet Mekanismer för BRICHOS prevention av proteinaggregering och behandlingspotential vid Alzheimer Medicin 2012

Beviljat belopp: 2 500 000 kronor

Jonsson, Ann-Beth Stockholms universitet Bacteria-host interplay during disease progression Medicin 2012

Beviljat belopp: 2 250 000 kronor

Kettunen, Petronella Sahlgrenska akademin Mekanismer för amyloidinducerad minnesstörning och neurodegeneration Medicin 2012

Beviljat belopp: 1 750 000 kronor

Eriksson, Kristina Sahlgrenska akademin Hur fungerar det naturliga immunsystemet i placentan och hos nyfödda vid en virusinfektion? Medicin 2012

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Hansson, Gunnar C. Sahlgrenska akademin Defekter i tjocktarmens inre slemlager vid ulcerös kolit Medicin 2012

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Eriksson, Lars Ingvar Karolinska Institutet Andning och kognition efter anestesi och kirurgi Medicin 2012

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Blom, Anna Lunds universitet Strategier utvecklade av patogena bakterier för att överlista det humana komplementsystemet Medicin 2012

Beviljat belopp: 4 000 000 kronor

Cao, Yihai Karolinska Institutet Translational research of anti-angiogenesis in cancer therapy Medicin 2012

Beviljat belopp: 4 000 000 kronor

Berghard, Anna Umeå universitet Etablering av en nerv och luktnerven som modell för läkning av nerv-hjärnbarriären Medicin 2012

Beviljat belopp: 495 000 kronor

Alftberg, Åsa Lunds universitet Medicineringens ideal och praktik. En etnologisk studie av äldre människors bruk av läkemedel Medicin 2012

Beviljat belopp: 151 500 kronor

Arner, Peter Karolinska Institutet Omsättningen av fettceller och deras fettinnehåll hos människa. Mekanismer och klinisk betydelse Medicin 2012

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Rudin, Anna Sahlgrenska akademin Regulatoriska T-cellers och tarmbakteriers roll för att minska risken för allergi Medicin 2011

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Wold, Agnes Sahlgrenska akademin Nya strategier för att bromsa allergiepidemin Medicin 2011

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Marklund, Stefan Umeå universitet Neurotoxicitet hos superoxiddismutas-1 och andra orsaker till amyotrofisk lateralskleros (ALS) Medicin 2011

Beviljat belopp: 4 500 000 kronor

Normark, Staffan Kungl. Vetenskapsakademien Torsten Söderbergs forskningsprofessur i medicin Medicin 2011

Beviljat belopp: 10 000 000 kronor

Poellinger, Lorenz Karolinska Institutet Utveckling av nya terapeutiska strategier för kärlnybildning i ischemiska vävnader Medicin 2011

Beviljat belopp: 650 000 kronor

Larsson, Jonas Lunds universitet Utveckling av nya metoder for expansion av blodstamceller - implikationer för cellterapi vid hematologiska sjukdomar Medicin 2011

Beviljat belopp: 700 000 kronor

Liljeqvist, Jan-Åke Göteborgs universitet Utveckling av vaccin mot herpes simplex virus typ 2-infektion Medicin 2011

Beviljat belopp: 1 200 000 kronor

Kisessling, Rolf Karolinska Institutet Immunterapi av cancer med genetiskt modifierade T-celler Medicin 2011

Beviljat belopp: 650 000 kronor

Karlsson, Mikael Karolinska Institutet Reglering av B-celler vid inflammatorisk sjukdom Medicin 2011

Beviljat belopp: 1 200 000 kronor

Karpman, Diana Lunds universitet Bakteriella virulensfaktorer, medfödd immunitet och protrombotiska mekanismer vid njursjukdomar Medicin 2011

Beviljat belopp: 4 000 000 kronor

Holmdahl, Rikard Karolinska Institutet Från gener och sjukdomsmekanismer till behandling av reumatoid artrit Medicin 2011

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Cao, Yihai Karolinska institutet Cold-induced lipolysis and angiogenesis significantly contribute to development of cardiovascular disease Medicin 2011

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Frostegård, Johan Karolinska Institutet Nedsatt naturlig immunitet mot fosflipidantigen som orsak till kronisk inflammatorisk sjukdom, främst hjärtkärlsjukdom och ateroskleros: en ny hypotes Medicin 2011

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Hansson, Stefan Lunds universitet Ny diagnostik och bot av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) Medicin 2011

Beviljat belopp: 2 900 000 kronor

Arnberg, Niklas Umeå universitet Virusreceptorer: betydelse för tropism, terapi och targeting Medicin 2011

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Brorsson, Ann-Christin Linköpings tekniska högskola Interdisciplinära studier av aggregeringsförloppet hos Amyloid-Betapeptiden - parallella analyser av transgena bananflugor och biofysikaliska mätningar Medicin 2011

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Bäckhed, Fredrik Sahlgrenska akademin Utvecklandet av plattform för studier av metagenom och dess roll vid ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar Medicin 2011

Beviljat belopp: 9 000 000 kronor

Svanborg, Catharina Lunds universitet Genetics of innate immunity and host susceptibility to acute and chronic infection Medicin 2010

Beviljat belopp: 4 500 000 kronor

Wallberg-Henriksson, Harriet Karolinska Institutet Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelsers jubileumsdonation (del 2) Medicin 2010

Beviljat belopp: 25 000 000 kronor

Smith, Ulf Göteborgs universitet Wnt activation - role in obesity and its complications Medicin 2010

Beviljat belopp: 4 500 000 kronor

Hellstrand, Kristoffer Göteborgs universitet Nya behandlingsstrategier vid cancer och virusinfektioner Medicin 2010

Beviljat belopp: 4 500 000 kronor

Normark, Staffan Kungl. Vetenskapsakademien Ansökan om 10 miljoner kr för inrättande av ytterligare en forskningsprofessur i medicin Medicin 2010

Beviljat belopp: 5 087 500 kronor

Bokarewa, Maria Göteborgs universitet Proto-oncogenes as effectors and therapeutic targets in inflammation and autoimmune arthritis Medicin 2010

Beviljat belopp: 4 500 000 kronor

Cao, Yihai Karolinska Institutet Translational study on angiogenesis in regulation of obesity and diabetes Medicin 2010

Beviljat belopp: 2 700 000 kronor

Enerbäck, Sven Göteborgs universitet Functional brown adipose tissue in healthy humans- a new target for anti-obesity therapy Medicin 2010

Beviljat belopp: 4 500 000 kronor

Swoboda, Peter Karolinska Institutet Är schizofreni en ciliopati? Medicin 2013

Beviljat belopp: 1 100 000 kronor

Tryggvason, Karl Karolinska Institutet Lamininer - celldifferentiering, fenotypstabilitet, pancreasöars expansion Medicin 2013

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Sverremark-Ekström, Eva Stockholms universitet Mikrobiell exponering, immunologisk mognad och allergiutveckling hos barn Medicin 2013

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Olofsson, Anders Umeå universitet Havandeskapsförgiftning, Alzheimers och Skelleftesjukan - orsak & samband? Medicin 2013

Beviljat belopp: 470 000 kronor

Schmidtchen, Artur Lunds universitet Utnyttja kroppens immunsystem för att bekämpa infektion och inflammation Medicin 2013

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Mjösberg, Jenny Karolinska Institutet Innate lymphoid cells in inflammatory bowel disease Medicin 2013

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Normark, Staffan Kungl. Vetenskapsakademien Inrättande av ytterligare en akademiprofessur i medicin Medicin 2013

Beviljat belopp: 10 200 000 kronor

Ohlsson, Claes Sahlgrenska akademin Är WNT16 ett nyckelprotein som minskar risken att drabbas av benfrakturer? Medicin 2013

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Lindbom, Lennart Karolinska Institutet New strategies to prevent vascular leak in acute inflammation Medicin 2013

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Mathé, Aleksander Karolinska Institutet Ny behandling av svåra återkommande depressioner: intranasal neuropeptid Y Medicin 2013

Beviljat belopp: 1 400 000 kronor

Mellstedt, Håkan Karolinska Institutet ROR1 - ny tyrosinkinasreceptor för målsökande behandling vid tumörsjukdomar Medicin 2013

Beviljat belopp: 700 000 kronor

Fridberger, Anders Linköpings universitet Nya molekylära mål för behandling av åldersrelaterad hörselnedsättning Medicin 2013

Beviljat belopp: 1 400 000 kronor

Gillberg, Christopher Göteborgs universitet Neurofysiologiska markörer för autismspektrumstörningar - en MEG studie Medicin 2013

Beviljat belopp: 1 800 000 kronor

Erhardt, Sophie Karolinska Institutet Schizofreni och dess samsjuklighet - gemensam patofysiologi? Medicin 2013

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Björck, Lars Lunds universitet Bakterieproteiner till skada och nytta Medicin 2013

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Ehrsson, Henrik Karolinska Institutet Hur upplever vi kroppen som vår egen? Forskning om hjärnbarksmekanismer Medicin 2013

Beviljat belopp: 2 600 000 kronor

Engel, Jörgen Sahlgrenska akademin Gastro-intestinala hormoners betydelse för utveckling av beroendesjukdomar Medicin 2013

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Sundberg, Carl Johan Karolinska Institutet Sjukvårds- och näringslivsmanagement för blivande läkare (masterutbildning) Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Söderlund, Magnus Handelshögskolan i Stockholm Center of excellence för marknadsföringsforskning vid Handelshögskolan i Stockholm Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 2 280 092 kronor

Snickars, Pelle Kungliga biblioteket Ljus och frihet till näringsfång - 1800-talet som annons Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Rudholm, Niklas Handelns utredningsinstitut Analys av asymmetrier i prisbildningsprocessen på den svenska konsumentmarknaden för el Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 1 050 000 kronor

Sandgren, Fredrik Uppsala universitet Innovation och institutionell förändring inom svensk varuhandel 1750-2010 Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 493 000 kronor

Nygren, Bitte Göteborgs universitet Högskolan för Design & Konsthantverk Donationsprofessur i Design Management - driftsanslag 2012 och 2013 Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Persson, Torsten Stockholms universitet Politiker i proportionella valsystem Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 2 062 500 kronor

Lundgren, Tommy Umeå Universitet On the Economics of Corporate Social Responsibility Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 876 000 kronor

Maican, Florin Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Konkurrens i dagligvaruhandeln Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 1 100 000 kronor

Johansson Sköldberg, Ulla Göteborgs universitet GRI Mötet mellan konst och företagande. En närstudie av projekt i VG-regionen Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 909 000 kronor

Kallifatides, Markus Handeslhögskolan i Stockholm, SIR Institutionellt företagsägande Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 3 130 000 kronor

Källblad, Sigrid Optimal portföljallokering under betraktande av olika horisonter respektive modellosäkerhet Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 135 000 kronor

Holmlid, Stefan Linköpings tekniska högskola Innovationsmiljöers användning av och inställning till design i produktifieringsprocesser Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 898 000 kronor

Heyman, Fredrik Institutet för Näringslivsforskning Globalisering, sysselsättning och löner Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 2 523 000 kronor

Hidefjäll, Patrik Karolinska Institutet Hur påverkar sjukvårdens innovationssystem innovationers möjlighet att utvecklas och spridas? Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 1 810 000 kronor

Fellman, Susanna Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Karteller och handelspolitik: internationella avtal, utländska företag och liberalisering Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 1 058 750 kronor

Fellman, Susanna Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Handelshusens roll på kreditmarkanden i Göteborg under 1800-talet Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 815 000 kronor

Gullstrand, Joakim Lunds universitet Företagets internationella länkar, dess organisering samt entreprenörens och innovationens roll Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 680 000 kronor

Cramér, Per Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Miljöstöd Centre for International Business Studies Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 4 500 000 kronor

Cramér, Per Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Donationsprofessur i Business History - driftsanslag 2012 och 2013 Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Ekström, Karin M. Högskolan i Borås Marknadsorientering av konstmuseer - en studie om marknadsföring och ökad tillgänglighet Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Calmfors, Lars Stockholms universitet Kan ekonomiskt egenintresse förklara negativa attityder till handelskonkurrens? Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 128 333 kronor

Collin, Sven-Olof Linnéuniversitetet Styrelsens ersättning: en kartläggning av svenska börsnoterade bolags styrelseersättning Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 774 200 kronor

Blomberg, Jesper Handelshögskolan i Stockholm Riskhantering i investmentbanking: organisering av risktagande, riskkontroll och riskproduktion Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 1 265 500 kronor

Anderson, Anders Institutet för Finansforskning Rethinking Beta in Asset Management Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Andersson, Per Handelshögskolan i Stockholm Mobiltelefonen, tjänsteinnovationer och formandet av nya marknader Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 1 140 000 kronor

Axelsson, Björn Handelshögskolan i Stockholm Stöd för vidmakthållande och utveckling av en miljö för handelsrelevant forskning Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 1 935 000 kronor

Aldman, Lili-Ann Konsumtionskrediter i Göteborg och Stockholm 1650-1870 Ekonomi 2012

Beviljat belopp: 1 240 000 kronor

Söderlund, Magnus Handelshögskolan i Stockholm Center of Excellence för marknadsföringsforskning vid Handelshögskolan i Stockholm Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 1 339 945 kronor

Schriber, Svante Handelshögskolan i Stockholm Förvärvserfarna företag Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 1 186 000 kronor

Sjölander, Per Handelns utredningsinstitut Analys av asymmetriska marginaler i prisbildningsprocessen på den svenska räntemarknaden Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 445 500 kronor

Svensson, Roger Institutet för Näringslivsforskning Myntsystem och penningpolitik i högmedeltidens Europa och Skandinavien Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 210 000 kronor

Melin, Frans Lunds universitet Från marknadsorientering till varumärkesorientering - en ny väg till ökad tillväxt och lönsamhet? Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 3 720 000 kronor

Mähring, Magnus Handelshögskolan i Stockholm Lean Practices and Information Technology: Exploring the Contradiction Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 1 086 500 kronor

Lönnroth, Cornelia Göteborgs Stadsmuseum Krona eller klave. Olika sidor av mynt och krediter under Göteborgs 1800-tal Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 5 265 500 kronor

Lund, Ragnar Stockholms universitet Private sponsorship of culture and sports Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 318 000 kronor

Gustavsson Tingvall, Patrik Handelshögskolan i Stockholm SME:s internationaliseringsprocess: handelshinder, kulturella skillnader och institutioners betydelse Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 790 000 kronor

Jutterström, Mats Hugo Stiftelsen SSE Institute for Research (SIR) Den organiserade entreprenören - företagsinkubatorers förutsättningar och effekter Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 1 610 000 kronor

Berglund, Bengt Jernkontoret Järnet som samhällsomvandlare. Statsbildning och modernisering i Sverige 1150-1350 Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 600 000 kronor

Cramér, Per Handelshögskolan i Göteborg Donationsprofessur i Business History 2011 Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Cramér, Per Handelshögskolan i Göteborg Ramanslag till institutionen för internationellt företagande Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Andersson, Lars Fredrik Umeå universitet Tillväxt, omvandling och konkurrens - den svenska livförsäkringsindustrin 1855-2010 Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 1 342 500 kronor

Andersson, Magnus Handelshögskolan i Göteborg Den europeiska varu- och kreditmarknaden under förindustriell tid. Växlar och assignationer som kredit- och betalningsinstrument Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 1 685 000 kronor

Axelsson, Björn Handelshögskolan i Stockholm Vidmakthållande och utveckling av en forskningsmiljö för handelsrelevant forskning Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 1 450 000 kronor

Anderson, Anders Institutet för Finansforskning Konferens om "Real Estate Finance" Ekonomi 2011

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Wolff, Rolf Göteborgs universitet Managing the business school for the global economy Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 550 000 kronor

Söderlund, Magnus Handelshögskolan i Stockholm Center of Excellence för marknadsföringsforskning vid Handelshögskolan i Stockholm Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 3 100 000 kronor

Tagesson, Torbjörn Lunds universitet What explains deviations from the Swedish code of corporate governance Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 380 000 kronor

Thede, Susanna Lunds universitet Korruptionseffekter på utländska direktinvesteringar Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Sharma, Dharam Deo Handelshögskolan i Stockholm Strategizing within competing institutional logics: The microfinance case Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 700 000 kronor

Strömberg, Per Institutet för Finansforskning Konferens om "Household Finance" Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Sundberg, Carl Johan Karolinska Institutet Sjukvårds- och näringslivsmanagement för blivande läkare Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 2 105 420 kronor

Kylsberg, Gösta Kunglig kommunikation - Körkonst och tradition. En autoetnografi om autenticitet och aura i ett kungligt konstföretag Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Nordanstad, Karl-Gunnar Göteborgs Stadsmuseum "Krona eller klave? Olika sidor av mynt och krediter i Göteborg under 1800-talet" Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 610 000 kronor

Nyberg, Klas Stockholms stadsarkiv Handelsgillen och kollektivt handlande: grosshandelssocieteten i Stockholm, 1720-2008 Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Braunerhjelm, Pontus Stiftelsen Entreprenörskapsforum Entreprenörskapets ekonomi. Ett internationellt forskningsprojekt om betydelsen av institutioner Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 927 000 kronor

Johansson, Ulla Göteborgs universitet Making Sense of Design Work - a research program within design management exploring designers' and design buyers' perspectives Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 3 600 000 kronor

Kokko, Ari Handelshögskolan i Stockholm Effekter av institutioners funktionssätt och korruption på svenska företags offshoring: Lokalisering, komposition och volymeffekter Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 1 760 000 kronor

Andersson, Per Handelshögskolan i Stockholm The Mobile Phone, Service Innovations and Market Shaping Processes Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 968 000 kronor

Asgharian, Hossein Lunds universitet Analyzing Risk Spillovers among Financial Markets using Spatial Econometrics Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 800 000 kronor

Ax, Christian Göteborgs universitet School of Accounting vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 5 760 000 kronor

Alvstam, Claes Göran Göteborgs universitet Forskningsmiljön "Centre of International Business Studies", Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Ekonomi 2010

Beviljat belopp: 2 300 000 kronor

Söderlund, Magnus Handelshögskolan i Stockholm Center of excellence för marknadsföringsforskning Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 1 666 064 kronor

Svensson, Roger Institutet för Näringslivsforskning Myntsystem och penningpolitik i det medeltida Europa och Skandinavien Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 210 000 kronor

Seim, David Institutet för Näringslivsforskning Effekter av förmögenhetschocker Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 962 500 kronor

Strömberg, David Stockholms universitet Ombildning av hyresrätter, privat förmögenhet och politiska preferenser Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 660 000 kronor

Lid Falkman, Lena Handelshögskolan i Stockholm Social media som verktyg för konstruktionen av politiskt ledarskap Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 3 462 500 kronor

Schweizer, Roger Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Utveckling av forskning- och utvecklingskapacitet på tillväxtmarknader Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 904 000 kronor

Cramér, Per Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Torsten och Ragnar Söderbergs professur vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, kapitalförstärkning Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 7 000 000 kronor

Husebye, Alexander Centrum för Näringslivshistoria Det svenska företagandets historia - 150 år av tillväxt 1864-2014 Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 675 000 kronor

Häger Glenngård, Anna Lunds universitet Patientupplevd och medicinsk kvalitet i svensk primärvård Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 691 600 kronor

Holmquist, Carin Handelshögskolan i Stockholm Familjemedlemmarnas betydelse för familjeföretag: En longitudinell populationsstudie av ägar- och generationsskiften Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 35 000 kronor

Hallén, Per Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Tryckningsanslag till projektet "Krona eller klave" Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 265 000 kronor

Hemlin, Sven Göteborgs universitet, GRI Förbättring av pensionsfondernas förvaltning Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 2 291 250 kronor

Holmberg, Pär Institutet för Näringslivsforskning Budgivningsprotokoll och auktionsutfall Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 3 120 000 kronor

Axelsson, Björn Handelshögskolan i Stockholm Utveckla miljö för handelsrelevant forskning Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 1 595 250 kronor

Engbom, Niklas (Princeton University, USA) Friktioner på arbetsmarknaden, löneutveckling och ojämlikhet över livet Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 135 000 kronor

Gullstrand, Joakim Lunds universitet Företagets globalisering: organisationen, entreprenören, innovationerna Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 320 000 kronor

Anderson, Anders Institutet för Finansforskning SIFR konferens om Innovation och Entreprenörskap Ekonomi 2013

Beviljat belopp: 550 000 kronor

Töllborg, Dennis Göteborgs universitet GRI Rättsvetenskapliga studier Rättsvetenskap 2012

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Votinius, Sacharias Statsmakt och varlighet Rättsvetenskap 2012

Beviljat belopp: 27 500 kronor

Svensson, Boel Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi Stockholmspriset i kriminologi 2013 Rättsvetenskap 2012

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Svensson, Bo Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi Anslag till Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi Rättsvetenskap 2012

Beviljat belopp: 4 000 000 kronor

Persson Österman, Roger Stockholms universitet Förhandsbesked i beskattningsförfarandet Rättsvetenskap 2012

Beviljat belopp: 447 500 kronor

Sundberg, Jacob W. F. Institutet för Offentlig & Internat Rätt Tryckningsanslag till slutvolym från den nordiska rättegångstävlingen Sporrong Lönnrothska Priset Rättsvetenskap 2012

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Kaldal, Anna Stockholms universitet Bevisning av uppsåt Rättsvetenskap 2012

Beviljat belopp: 2 138 000 kronor

Olsson, Stefan Karlstads universitet Redovisningens betydelse för civil- och offentligrätt Rättsvetenskap 2012

Beviljat belopp: 2 360 000 kronor

Bernitz, Ulf Stockholms universitet Forskningssamarbete i europarätt Stockholm-Oxford Rättsvetenskap 2012

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Brokelind, Cécile Lunds universitet Principen om rättsmissbruk inom EU och Sverige - rättvisa eller rättssäkerhet? Rättsvetenskap 2012

Beviljat belopp: 840 000 kronor

Flodgren, Boel Lunds universitet Avtalsrätten i omvandling Rättsvetenskap 2012

Beviljat belopp: 1 400 000 kronor

Svensson, Bo Föreningen för The Stockholm Prize in Criminology Kriminologipriset Rättsvetenskap 2011

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Tjernberg, Mats Lunds universitet Att döma skatt rätt - om principföljsam prejudikatbildning Rättsvetenskap 2011

Beviljat belopp: 1 059 137 kronor

Åslund, Åsa Linköpings universitet Allemansrättsligt nyttjande av annans mark - en komparativ studie mellan Sverige och Norge Rättsvetenskap 2011

Beviljat belopp: 1 252 500 kronor

Sahlin, Richard Örebro universitet Rätten till arbetshjälpmedel för funktionsnedsatta Rättsvetenskap 2011

Beviljat belopp: 2 040 000 kronor

Sund, Lars-Göran Högskolan i Jönköping Familjeföretaget, skilsmässan och bodelningsreglerna Rättsvetenskap 2011

Beviljat belopp: 1 517 000 kronor

Sundberg, Jacob W.F. Institutet för Offentlig & Internationell Rätt Tryckningsbidrag till slutrapport från den nordiska rättegångstävlingen (Sporrong Lönnrothska Priset XXVIII) Rättsvetenskap 2011

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Lunell, Erika Karlstads universitet Överlappande immaterialrättigheter för design Rättsvetenskap 2011

Beviljat belopp: 550 000 kronor

Nästegård, Emil Handelshögskolan i Göteborg Kreditvärderingsinstituts ersättningsansvar Rättsvetenskap 2011

Beviljat belopp: 1 630 000 kronor

Olsson, Lena Raul Wallenberg Institutet för Mänskliga Rättigheter Raoul Wallenberg institutets bibliotek: stöd till inköp av litteratur och periodika Rättsvetenskap 2011

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Josefsson, Henrik Uppsala universitet Legal Conditions for a Sustainable Water Management Rättsvetenskap 2011

Beviljat belopp: 120 000 kronor

Larsson, Per Stockholms universitet Whistleblowing och korruption Rättsvetenskap 2011

Beviljat belopp: 380 000 kronor

Lerwall, Lotta Uppsala universitet Rätten till språk Rättsvetenskap 2011

Beviljat belopp: 1 297 500 kronor

Helmius, Ingrid Uppsala universitet Korruption ur ett offentligrättsligt perspektiv Rättsvetenskap 2011

Beviljat belopp: 1 297 500 kronor

Hydén, Håkan Lunds universitet Relationen mellan normer och rättsregler Rättsvetenskap 2011

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Möller, Mikael Uppsala universitet Festskrift till Torgny Håstad Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 85 000 kronor

Rynning, Elisabeth Uppsala universitet Medicinsk rätt - satsning på forskningsmiljö, steg 1 Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 3 315 300 kronor

Waites, Ewa Stiftelsen Rättsstatens Vänner Seminarieserie med tema rättssäkerhet Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Korling, Fredric Stockholms universitet Intressekonflikter på den finansiella marknaden - rättsliga krav på hantering av intressekonflikter Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Lebeck, Carl Stockholms universitet Konstitutionella aspekter av internationellt samarbete: Storbritannien och USA Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 194 000 kronor

Kellgren, Jan Linköpings universitet Kontraktsbaserade samarbeten inom ramen för enkla bolag - en civil- och skatterättslig studie Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 220 000 kronor

Hydén, Håkan Lunds universitet Normer, regler och lagar. En tvärvetenskaplig konferens om samhällets normativa anatomi Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 245 000 kronor

Ingvarsson, Torbjörn Uppsala universitet God sed som regleringsteknik Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 480 000 kronor

Janse, Daniel Uppsala universitet Självförsvar mot internationell terrorism Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 130 000 kronor

Domeij, Bengt Uppsala universitet Efter anställningen -- företagshemligheter och konkurrensklausuler Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 720 000 kronor

Forsman, Maria Umeå universitet Färdigställande av avhandlingen Ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn. En rättsvetenskaplig studie Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 225 000 kronor

Hanthe, Peter Uppsala universitet Medling - ett alternativ till prövning enligt FB 6 kap? Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 950 000 kronor

Brokelind, Cecile Lunds universitet Granskning av skattelag ur ett juridiskt perspektiv Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 320 000 kronor

Carlson, Caroline Stockholms universitet Bevisprövning i skatteprocessen - särskilt avseende bevisvärdering Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 950 000 kronor

Carlsson, Mia Stockholms universitet Principalansvar - ansvar för annans vållande Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Brickman, Annika Föreningen för The Stockholm Prize in Criminology Kriminologipriset Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Borgström, Katarina Alexius Barns behov och föräldrars (o)förmåga. En studie av vårdbehovsbedömningar i mål om tvångsvård av barn till utvecklingsstörda föräldrar Rättsvetenskap 2010

Beviljat belopp: 240 000 kronor

Persson Österman, Roger Stockholms universitet Förhandsbesked i beskattningsförfarandet Rättsvetenskap 2013

Beviljat belopp: 365 000 kronor

Waites, Ewa Rättsstatens Vänner Seminarieserie med tema rättssäkerhet Rättsvetenskap 2013

Beviljat belopp: 375 000 kronor

Warnling-Nerep, Wiweka Stockholms universitet Det mångkulturella barnet i skolans värld - en barnrättslig studie Rättsvetenskap 2013

Beviljat belopp: 874 500 kronor

Nordlöf, Kerstin Örebro universitet Unga lagöverträdare med allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället Rättsvetenskap 2013

Beviljat belopp: 190 000 kronor

Olsen, Lena Uppsala universitet Elektroniska avtal Rättsvetenskap 2013

Beviljat belopp: 2 315 000 kronor

Olsson, Katarina Lunds universitet Kan man lita på en trust? En studie över trustinstitutet Rättsvetenskap 2013

Beviljat belopp: 1 045 000 kronor

Kulin-Olsson, Karin Örebro universitet Arvsrättens utveckling och framtida utformning Rättsvetenskap 2013

Beviljat belopp: 190 000 kronor

Lernestedt, Claes Uppsala universitet Nödvärn Rättsvetenskap 2013

Beviljat belopp: 1 252 500 kronor

Lindholm, Johan Umeå universitet Rättspraxis som rättskälla Rättsvetenskap 2013

Beviljat belopp: 1 415 000 kronor

Kellgren, Jan Linköpings tekniska högskola Händelser efter rapportperiodens utgång - redovisning och beskattning Rättsvetenskap 2013

Beviljat belopp: 900 000 kronor

Hammarén, Anna Högskolan Väst Fotografier i spänningsfältet mellan upphovsrätt och yttrandefrihet Rättsvetenskap 2013

Beviljat belopp: 856 000 kronor

Johnsson, Christina Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter Informationsanskaffning för stöd till forskning inom mänskliga rättigheter Rättsvetenskap 2013

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Abelin, Matthias Socialmålen och den svenska rättskulturen Rättsvetenskap 2013

Beviljat belopp: 1 563 000 kronor

Bengtzén, Martin (Oxford University, England) Rättsekonomisk analys av aktiemarknadsbolags informationsgivning Rättsvetenskap 2013

Beviljat belopp: 1 360 000 kronor

Wiktorsson, Per-Axel Uppsala universitet Anskaffande av äldre texter till unga forskare Övrigt 2012

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Whitling, Frederick Gustaf VI Adolf som arkeolog och kulturmecenat Övrigt 2012

Beviljat belopp: 140 000 kronor

Wickman, Kerstin Svenska industridesignpionjärer Övrigt 2012

Beviljat belopp: 258 000 kronor

Varberg, Ulla-Karin När färgen kom till byn - om folkkonstens dekorerade skåp och kistor Övrigt 2012

Beviljat belopp: 50 000 kronor

von Ehrenheim, Carl Gustaf Speglar och kronor på Grönsöö Övrigt 2012

Beviljat belopp: 50 000 kronor

von Wachenfeldt, Paula Stockholms universitet Det svenska begäret. Sekler av lyxkonsumtion 1660-1937 Övrigt 2012

Beviljat belopp: 265 000 kronor

Söderlund, Göran Prins Eugens Waldemarsudde Bruno Liljefors och Naturfotograferna Övrigt 2012

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Tistedt, Petter Medborgerliga publiker: Medier och samhällsreformism på 1930-talet Övrigt 2012

Beviljat belopp: 90 000 kronor

Ulrichs, Martina Min Stora Dag Förverkligande av svårt sjuka barns önskedrömmar Övrigt 2012

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Sjöström, Oskar Stockholms universitet Rikets heder, säkerhet och uppkomst: motivkomplex bakom 1700-talets svenska anfallskrig Övrigt 2012

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Sandquist Öberg, Christina Medeltida textskatt i uppländska kyrkor Övrigt 2012

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Sjögren, Karl-Göran Göteborgs universitet Analyser av neolitiskt boplatsmaterial från Karleby, Falbygden Övrigt 2012

Beviljat belopp: 248 333 kronor

Regebro, Margareta Stockholms universitet Föreställningar kring underjordiska mytiska väsen i norrön litteratur Övrigt 2012

Beviljat belopp: 180 000 kronor

Rundkvist, Martin I landskapet och mellan världarna. Bronsålderns offerplatser i Mälar-/Hjälmarområdet Övrigt 2012

Beviljat belopp: 189 000 kronor

Röstorp, Vibeke Myten om hemfärden, skandinaviska konstnärer i Frankrike 1889-1908 Övrigt 2012

Beviljat belopp: 130 020 kronor

Olsson, S Bertil Adlers journal Övrigt 2012

Beviljat belopp: 126 967 kronor

Planck, Brita Göteborgs universitet Förnuft eller känsla: adliga föreställningar om kärlek och äktenskap 1750-1900 Övrigt 2012

Beviljat belopp: 190 000 kronor

Rahe, Ulrike Chalmers Tekniska Högskola Framtida visualisering för innovativa former - en studie av formgivningsprocessen Övrigt 2012

Beviljat belopp: 600 000 kronor

Norrhem, Svante Umeå Universitet Europa i Norden 1648-1735 Övrigt 2012

Beviljat belopp: 125 000 kronor

Normark, Staffan Kungliga Vetenskapsakademien Ingvar Lindqvistprisen 2013 Övrigt 2012

Beviljat belopp: 290 000 kronor

Nyberg, Gudrun Biografi över naturvetaren Bengt Andersson Euphrasén (1755-1796) Övrigt 2012

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Nitenberg, Annelie Vänermuseet Sunnerbyprojektet Övrigt 2012

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Nord, Anders Nordiska museet Medeltidspigmentens ursprung Övrigt 2012

Beviljat belopp: 97 000 kronor

Nordqvist, Bengt Riksantikvarieämbetet UV Guldets tid och Offerplats Finnestorp Övrigt 2012

Beviljat belopp: 723 500 kronor

Ling, Jan-Åke Göteborgs universitet Herbert Blomstedt Collection - A Musician Returning Home. Projektfas II Övrigt 2012

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Lundgren, Helena Metodutveckling och inventering av brandstationer Övrigt 2012

Beviljat belopp: 278 600 kronor

Nilsson, Lars Erik Hällristningar. Nya tolkningar Övrigt 2012

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Lind, Liselotte Göteborgs Universitet Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg Övrigt 2012

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Lindholm, Sebastian Stockholms universitet Forskardagarna 2013 Övrigt 2012

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Leander, Anne-Marie Lunds universitet Pompeji - återkomsten. Ett samarbetsprojekt mellan akademi och kulturinstitution Övrigt 2012

Beviljat belopp: 126 667 kronor

Kristoffersson, Sara Ikea. Svensk design och design av Sverigebilden Övrigt 2012

Beviljat belopp: 330 000 kronor

Kuusela, Tommy Stockholms universitet Jättar och jättinnor i fornnordisk mytologi Övrigt 2012

Beviljat belopp: 135 000 kronor

Larsson, Annika Uppsala universitet Bucklor på behagen. Vikingatida kvinnodräkt i förkristen kontext Övrigt 2012

Beviljat belopp: 636 000 kronor

Karlander, Olof Beridna Högvakten Inköp och utbildning av häst till Beridna Högvakten Övrigt 2012

Beviljat belopp: 130 000 kronor

Karlsson, Krister Mölndals Stad Restaurering av matsalens stolar, Gunnebo slott Övrigt 2012

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Klackenberg, Dag De Svenska Historiedagarna De Svenska Historiedagarna 2013 Övrigt 2012

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Herjulfsdotter, Ritwa Röhsska museet Röhsska museet - samlingar och historia Övrigt 2012

Beviljat belopp: 335 000 kronor

Håkansson, Carina Göteborgs universitet Förnyelse av den permanenta utställningen i Antikmuseet, Historiska studier, Göteborgs universitet Övrigt 2012

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Jönsson, Love Röhsska museet Genomförande av 10th European Academy of Design Conference på Röhsska museet Övrigt 2012

Beviljat belopp: 140 000 kronor

Grant, Gunnar Kärrbo Bygdegårdsförening Bok om Kärrbo socken i Västmanland Övrigt 2012

Beviljat belopp: 215 000 kronor

Hadenius, Patrik Forskning & Framsteg Utgivning av Forskning & Framsteg under 2013 Övrigt 2012

Beviljat belopp: 44 000 kronor

Hellsing, My Örebro Universitet Hertiginnan, hovet och det politiska rummet Övrigt 2012

Beviljat belopp: 97 520 kronor

Dahlin, Michael Linnéuniversitetet Misterhults bronsålder Övrigt 2012

Beviljat belopp: 47 200 kronor

Domeij Lundborg, Maria Lunds universitet Vapenlyckans väv. Djurornamentik och skaldediktning i långtidsperspektiv, ca 350-1150 e.Kr. Övrigt 2012

Beviljat belopp: 305 000 kronor

Fredricson, Ingvar Flyinge - hippologi från medeltid till nutid Övrigt 2012

Beviljat belopp: 155 000 kronor

Brodin, Louise Laurentius, Lunds domkyrkas skyddshelgon - "Laurentius Patronus Ecclesiae Cathedralis Lundensis" Övrigt 2012

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Blennow, Anna Vilhelm Lundström och Rom - ett biografiskt projekt Övrigt 2012

Beviljat belopp: 180 000 kronor

Bodin, Helena Uppsala universitet Utgivning av den tvärvetenskapliga volymen Byzantine Gardens and Beyond Övrigt 2012

Beviljat belopp: 59 000 kronor

Annerbäck, Lin Medeltidsmuseet Projekt Magnus Ladulås Övrigt 2012

Beviljat belopp: 245 000 kronor

Areskoug, Nils-Göran Forskningsomkostnader Övrigt 2012

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Back Danielsson, Ing-Marie Stockholms universitet Storlek som strategi II. Om manipulationer i det lilla och det stora under yngre järnålder i Sverige Övrigt 2012

Beviljat belopp: 290 000 kronor

Andersson, Christer Hallands länsmuseer Undersökning av Ås kloster Övrigt 2012

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Andreasson, Lars Bohusläns Försvarsmuseum Sotenäs kompani 1727-1901 Övrigt 2012

Beviljat belopp: 220 000 kronor

Andreeff, Alexander Göteborgs universitet Stenar och människor: vendel- och vikingatida bildstenar från Gotland Övrigt 2012

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Andersson, Kent I skuggan av Rom - romersk kulturpåverkan i Norden Övrigt 2012

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Wilson, Olle Uppsala universitet Raffinerade rum Övrigt 2011

Beviljat belopp: 20 000 kronor

Wennberg, Kåa Julia Beck Övrigt 2011

Beviljat belopp: 73 700 kronor

Wilhelmson, Helene Lunds universitet Proveniens och migration - exemplet Öland under järnålder Övrigt 2011

Beviljat belopp: 115 500 kronor

Widén, Per Den förste och den siste. Karl XIII:s biografi Övrigt 2011

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Ulrichs, Martina Min Stora Dag Förverkligande av svårt sjuka barns önskedrömmar Övrigt 2011

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Vikström, Lena Mölndals Stad Förstudie/projektering avseende återuppbyggnad av orangeribyggnaden - Gunnebo åter till 1700-talet, etapp 3 Övrigt 2011

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Welander-Berggren, Elsebeth Prins Eugens Waldemarsudde Eugène Jansson 150 årsjubileum i samband med utställning på prins Eugens Waldemarsudde "Blå skymning och nakna atleter" Övrigt 2011

Beviljat belopp: 89 000 kronor

Schmidt, Torbjörn Stockholms universitet "I den forsande stäven är vila" - studier i Tomas Tranströmers poesi Övrigt 2011

Beviljat belopp: 30 000 kronor

Trinks, Immo Riksantikvarieämbetet UV Mitt Arkeologisk prospektering av UNESCO:s världskulturarv Birka-Hovgården och järnålderstaden Uppåkra med hjälp av flygburen laserskanning Övrigt 2011

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Ulin, Jonna Mölndals museum Tidsresan delprojekt - kompletterande material i undervisningssyfte Övrigt 2011

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Rahe, Ulrike Chalmers Tekniska högskola Den generativa formgivningsprocessen - grundläggande forskning om bildandet av ett formspråk Övrigt 2011

Beviljat belopp: 190 000 kronor

Sabatini, Serena Göteborgs universitet Bronsålderns Europa och vidare Övrigt 2011

Beviljat belopp: 138 150 kronor

Ragnesten, Ulf Göteborgs universitet Det vikingatida Kungahälla och järnåldern kring Nordre älv Övrigt 2011

Beviljat belopp: 600 000 kronor

Oskarsson, Ingemar Lunds universitet Minnen från en resa i länderna i norr år 1663 Övrigt 2011

Beviljat belopp: 142 500 kronor

Lundgren, Helena Inventering av brandstationer Övrigt 2011

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Nitenberg, Annelie Vänermuseet Sunnerbyprojektet Övrigt 2011

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Nord, Anders Nordiska museet Unika färgspår på gotländska medeltidsportaler Övrigt 2011

Beviljat belopp: 94 000 kronor

Nordqvist, Bengt Riksantikvarieämbetet Undersökningsenheten Väst Guldets tid och Offerplats Finnestorp Övrigt 2011

Beviljat belopp: 693 210 kronor

Normark, Staffan Kungliga Vetenskapsakademien Ingvar Lindqvistpriset 2012 Övrigt 2011

Beviljat belopp: 247 500 kronor

Lekholm, Kerstin Röhsska museet Japanska träsnitt ur Röhsska museets samling Övrigt 2011

Beviljat belopp: 49 800 kronor

Lind, Liselotte Göteborgs universitet Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg Övrigt 2011

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Linde Bjur, Gunilla Arkitekter och fasader i Göteborg - ett arkitekturhistoriskt forskningsprojekt Övrigt 2011

Beviljat belopp: 110 000 kronor

Kumlin, Ewa Föreningen Svensk Form Swedishdesign: webbplats och databas över svensk design Övrigt 2011

Beviljat belopp: 1 100 000 kronor

Klackenberg, Dag De Svenska Historiedagarna De svenska historiedagarna 2012 Övrigt 2011

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Kristensson, Dan Mölndals Hembygdsförening Bruket berättar Övrigt 2011

Beviljat belopp: 180 000 kronor

Hagberg, Johnny Skara Stiftshistoriska Sällskap Den heliga pilgrimsvägen Övrigt 2011

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Hampf, Jan Särö Kulturarv Digitalisering av Särö Kulturarv - från databas till virtuellt museum Övrigt 2011

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Ivansson, Birgitta Karlanda Byalag Karlanda sockenbok Övrigt 2011

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Fischer, Peter Den Svenska Cypernexpeditionen Den Svenska Cypernexpeditionen vid Hala Sultan Tekke: interkulturella förbindelser under den sena bronsåldern Övrigt 2011

Beviljat belopp: 1 134 000 kronor

Hadenius, Patrik Forskning & Framsteg Utgivning av Forskning & Framsteg under 2012 Övrigt 2011

Beviljat belopp: 44 000 kronor

Ferm, Olle Stockholms universitet Svenska studenter och lärare vid främmande universitet under medeltiden Övrigt 2011

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Dahlström, Per Götebogs Konstmuseum, Göteborgs Stad Översiktsverk för Göteborgs konstmuseum Övrigt 2011

Beviljat belopp: 1 270 000 kronor

Eliasson, Roger Aeroseum Aeroseums utbildningsprojekt Övrigt 2011

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Engwall, Gunnel Stockholms universitet Utgivning av August Strindbergs Samlade Verk Övrigt 2011

Beviljat belopp: 2 754 069 kronor

Bergman, Lars Riskföreningen Sverigekontakt Sagaprojektet Övrigt 2011

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Björnsson, Anders David Anthin, "Evert Taube" Övrigt 2011

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Castenbrandt, Helene Göteborgs universitet Dödligheten i rödsot i Sverige under 1700- och 1800-talen Övrigt 2011

Beviljat belopp: 253 333 kronor

Back Danielsson, Ing-Marie Stockholms universitet Storlek som strategi. En analys av den yngre järnålders bruk av miniatyrföremål i Skandinavien Övrigt 2011

Beviljat belopp: 530 000 kronor

Andersson, Christer Hallands länsmuseer Ås kloster Övrigt 2011

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Andréasson, Maia Riksföreningen Sverigekontakt Svenskan i Amerika - en fortsättning Övrigt 2011

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Welander-Berggren, Elsebeth Nationalmuseum Gösta Adrian Nilsson Övrigt 2010

Beviljat belopp: 79 500 kronor

Wettre, Åsa "Lapptäcken - en kulturskatt" Övrigt 2010

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Åblad, Jonas Stockholms universitet Forskardagarna Övrigt 2010

Beviljat belopp: 75 000 kronor

van der Vliet, Anna Röda Sten Kulturförening Konstens plats i en tid av kreativitetsfrenesi / Art in a Time of Creativity Fever Övrigt 2010

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Wallsten, Lars Göteborgs universitet Anteckningar om Spår Övrigt 2010

Beviljat belopp: 156 000 kronor

Ulväng, Göran Uppsala universitet Den glömda konsumtionen. Den svenska auktionsverksamheten under 1700- och 1800-talet Övrigt 2010

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Rahe, Ulrike Chalmers tekniska högskola Pattern Generation in Formal Systems - A Basic Design Approach to Formation of a Language of Form Övrigt 2010

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Ralph, Bo Riksföreningen Sverigekontakt Sagaprojektet Övrigt 2010

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Rollenhagen Tilly, Linnéa Carl Johan Cronstedts arkitekturbibliotek Övrigt 2010

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Normark, Staffan Kungl. Vetenskapsakademien Ingvar Lindqvistpriset 2011 Övrigt 2010

Beviljat belopp: 247 500 kronor

Nyberg, Gudrun Biografi över Clas Alströmer (1736-1794) Övrigt 2010

Beviljat belopp: 64 000 kronor

Piehl, Christina Stiftelsen Min Stora Dag Förverkliga svårt sjuka barns önskedrömmar Övrigt 2010

Beviljat belopp: 175 000 kronor

Nordenfelt, Eva Bok om Axel Larsson, möbelformgivare och inredningsarkitekt Övrigt 2010

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Nordgren, Sune Stiftelsen Museum Vandalorum Studiearkiv i Vandalorum Övrigt 2010

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Nordqvist, Bengt Riksantikvarieämbetet Guldets tid och Offerplats Finnestorp Övrigt 2010

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Nitenberg, Annelie Vänermuseet Sunnerbyprojektet Övrigt 2010

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Nord, Anders Nordiska museet Ett gåtfullt medeltidspigment Övrigt 2010

Beviljat belopp: 80 000 kronor

Nilsson, Lars-Erik Detaljgranskning av hällristning Övrigt 2010

Beviljat belopp: 24 000 kronor

Mankell, Bia Göteborgs universitet Modebilder Övrigt 2010

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Nauman, Sari Göteborgs universitet Det edsvurna samhället: Ederna i Sverige ca 1500-1850 Övrigt 2010

Beviljat belopp: 10 000 kronor

Nilsson, Lars Erik Hällristarens språk Övrigt 2010

Beviljat belopp: 148 500 kronor

Lindfors, Frida Stockholms medeltidsmuseum Öppning av Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan Övrigt 2010

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Ling, Jan Göteborgs universitet Herbert Blomstedt Collection - A Musician Returning Home Övrigt 2010

Beviljat belopp: 700 000 kronor

Ling, Johan Göteborgs universitet Kungahällaprojektet - Det vikingatida Kungahällas roll i den nordiska riksbildningen Övrigt 2010

Beviljat belopp: 600 000 kronor

Larsson, Lars Lunds universitet Nedbrunna hus- brännande frågor Övrigt 2010

Beviljat belopp: 459 360 kronor

Lind, Lotta Göteborgs universitet Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg Övrigt 2010

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Larsson, Kristian Masken des Erzählens Övrigt 2010

Beviljat belopp: 20 000 kronor

Keinänen, Marja-Liisa Uppsala universitet Med eld, trolldom och sisu. En studie över ackulturations- och assimilationsprocesser bland skogsfinnar i Värmland, Orsa och Norrland Övrigt 2010

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Klackenberg, Dag De svenska historiedagarna De svenska historiedagarna 2010 Övrigt 2010

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Kumlin, Ewa Svensk Form Design D. Kunskaps- och kompetensutvecklingsdag Övrigt 2010

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Husebye, Alexander Centrum för näringslivshistoria Karossmakarnas historia - engelsk översättning Övrigt 2010

Beviljat belopp: 125 000 kronor

Jansson, Per-Ola Stiftelsen Rättsstatens Vänner Seminarium om samspelet mellan dömande verksamhet och psykologi Övrigt 2010

Beviljat belopp: 40 200 kronor

Husebye, Alexander Centrum för näringslivshistoria i samarbete m Föreningen Svensk Form Swedishdesign.se Övrigt 2010

Beviljat belopp: 1 100 000 kronor

Hagberg, Johnny Skara Stiftshistoriska Sällskap Edition av melodier i medeltida helgonofficier (hystorie) Övrigt 2010

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Hellblom Sjögren, Lena Barnets bästa och barnets mänskliga rättigheter i svåra vårdnadskonflikter Övrigt 2010

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Hesselbom, Ted Röhsska museet Hylla N Övrigt 2010

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Fj Stiftelsen Forskning & Framsteg Utgivning av Forskning & Framsteg under 2011 Övrigt 2010

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Gyberg, Bo-Erik Nyckelviksskolan Herthas kulle - första fasen Övrigt 2010

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Hagberg, Johnny Skara Stiftshistoriska Sällskap Skarabreviariet Övrigt 2010

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Brunnström, Lars Göteborgs universitet Översättning av en bok om svensk designhistoria Övrigt 2010

Beviljat belopp: 95 000 kronor

Dahl, Karin Göteborgs universitet Bokpresentation/Workshop: Stig Dagerman i Frankrike Övrigt 2010

Beviljat belopp: 9 735 kronor

Engwall, Gunnel Stockholms universitet Utgivning av August Strindbergs Samlade Verk Övrigt 2010

Beviljat belopp: 1 406 733 kronor

Brown Ahlund, Carolina "Bland herdinnor och vittra fruntimmer. Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-talet" Övrigt 2010

Beviljat belopp: 60 000 kronor

Blom, Maria Akupunktur - ett terapeutiskt hjälpmedel mot muntorrhet vid Sjögrens syndrom. Positiva sidoeffekter på trötthet och ögontorrhet. En klinisk studie Övrigt 2010

Beviljat belopp: 135 000 kronor

Brodin, Louise Axel-Nilsson - museiman och allkonstnär Övrigt 2010

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Andréasson, Maia Riksföreningen Sverigekontakt Svenskan i Amerika Övrigt 2010

Beviljat belopp: 97 000 kronor

Andrén, Anders Stockholms universitet Den nordiska religionens materiella dimensioner Övrigt 2010

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Anckar, Maj-Britt Stift T Segerstedts Minne En årlig gästprofessur vid Göteborgs universitet i Torgny Segerstedts namn och anda Övrigt 2010

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Andersson, Kent GULD - från vikingarna och deras förfäder Övrigt 2010

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Andersson, Christer Arkeologisk undersökning av Ås kloster 2011 Övrigt 2010

Beviljat belopp: 375 000 kronor

Stenhammar, Olof HM Drottning Silvias Stiftelse Care About the Children Med anledning av HM Drottningens 70-årsdag Övrigt 2013

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Svedjemo, Gustaf Uppsala universitet Landskapets dynamik Övrigt 2013

Beviljat belopp: 25 468 kronor

Tengström, Emin Kungl Vetenskaps- & Vitterhetssamhället i Göteborg Broar till antiken inflytande på svenskt kultur- och samhällsliv 1780-1850 Övrigt 2013

Beviljat belopp: 25 000 kronor

Trossholmen, Ninni Etnologiska Föreningen i Västsverige Arkitektoniska detaljer och livsöden i stadsdelen Utby/Utbynäs Övrigt 2013

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Sandquist Öberg, Christina Medeltida textskatt i uppländska kyrkor Övrigt 2013

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Sidén, Karin Prins Eugens Waldemarsudde Karl Nordström som konstnär och konstpolitiker Övrigt 2013

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Sjöstrand, Ylva Stockholms universitet Avfallets värde och kvittblivningens kostnader Övrigt 2013

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Norrhem, Svante Lunds universitet Allianspartner eller undersåte? Sverige och franska subsidier 1630-1800 Övrigt 2013

Beviljat belopp: 205 667 kronor

Nyberg, Klas Stockholms universitet "Sidengrofgrönt, kamlot eller godt kläde". Tre svenska tygprovssamlingar Övrigt 2013

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Norrby, Göran FERSEN: En berättelse om en stormakts och en adelsfamiljs uppgång och fall Övrigt 2013

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Normark, Staffan Kungliga Vetenskapsakademien Ingvar Lindqvistprisen 2014 Övrigt 2013

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Nitenberg, Annelie Vänermuseet Sunnerbyprojektet Övrigt 2013

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Nordqvist, Bengt Arkeologi Offerplats Finnestorp Guldets tid och Offerplats Finnestorp Övrigt 2013

Beviljat belopp: 697 500 kronor

Lindblom, Ina Umeå universitet Reproduktion och digitalisering av familjen Gjörwells brevsamling Övrigt 2013

Beviljat belopp: 85 000 kronor

Lundgren, Helena Storskalig inventering av brandstationer Övrigt 2013

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Lundqvist, Anna Rörstrandsgatan - folkliv och verksamheter under 200 år Övrigt 2013

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Kuusela, Tommy Stockholms universitet Jättar och jättinnor i fornnordisk mytologi Övrigt 2013

Beviljat belopp: 67 500 kronor

Larsson, Lars Lunds universitet Gudar och gudinnor - en rituell deponering från yngre bronsålder Övrigt 2013

Beviljat belopp: 123 000 kronor

Lidström, Carina Örebro universitet Svenska resenärers reseberättelser 1667-1829 ur ett genreperspektiv Övrigt 2013

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Karlsson, Krister Mölndals stad/Gunnebo Slott Skulptural utsmyckning till Gunnebo orangeri - Gunnebo åter till 1700-talet Övrigt 2013

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Karlström, Lennart Tomas Tranströmer. En bibliografi. Del 3 Övrigt 2013

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Klackenberg, Dag De Svenska Historiedagarna De Svenska Historiedagarna 2014 Övrigt 2013

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Herjulfsdotter, Ritwa Röhsska museet Röhsska museets samlingar och historia Övrigt 2013

Beviljat belopp: 335 000 kronor

Josephson, Olle Svenska Humanistiska förbundet Idébiografi över Joseph Rooth Övrigt 2013

Beviljat belopp: 45 000 kronor

Karlsson, Daniel Veteranflyg - en bok om vår flygande historia Övrigt 2013

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Gidlöf, Leif Personhistoriska Samfundet Personhistoriska Samfundet in i en ny forsknings- och mediemiljö Övrigt 2013

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Hadenius, Patrik Forskning & Framsteg Utgivning av tidskriften Forskning & Framsteg under 2014 Övrigt 2013

Beviljat belopp: 44 500 kronor

Hedblad Ring, Linda Stockholms universitet Forskardagarna 2014 Övrigt 2013

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Eliasson, Roger Aeroseum Aeroseum Science Center Övrigt 2013

Beviljat belopp: 175 000 kronor

Engwall, Gunnel Stockholms universitet Utgivning av August Strindbergs Samlade Verk Övrigt 2013

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Fischer, Peter Svenska Cypernexpeditionen Den Svenska Cypernexpeditionen: Begravingsplatsens undersökning och skydd Övrigt 2013

Beviljat belopp: 585 000 kronor

Björkman, Peter Svenska veteranminnesmärken i utlandet Renovering av minnessten över slaget vid Fraustadt 1706 Övrigt 2013

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Botwid, Katarina Lunds universitet Skärvans Renässans - ny analysmetod för tolkning av arkeologisk keramik Övrigt 2013

Beviljat belopp: 350 333 kronor

Dahlin, Michael Kalmar läns museum Misterhults bronsålder - den agrarhistoriska utvecklingen Övrigt 2013

Beviljat belopp: 58 540 kronor

Bergman, Lars Riksföreningen Sverigekontakt Sagaprojektet Övrigt 2013

Beviljat belopp: 635 500 kronor

Bergwik, Staffan Uppsala universitet "Som förr våra segrar på slagfälten": Mediala bruk av uppfinnare, entreprenörskap och industrier i Sverige 1800-2000 Övrigt 2013

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Bjerrhede, Staffan Kållereds Hembygdsförening Förberedelser för digitalisering av lokalhistoriskt material från Kållered Övrigt 2013

Beviljat belopp: 216 000 kronor

Arvidsson, Kristoffer Göteborgs konstmuseum En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet Övrigt 2013

Beviljat belopp: 344 000 kronor

Benno, Hélène Min Stora Dag Förverkligande av svårt sjuka barns önskedrömmar Övrigt 2013

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Areskoug, Nils-Göran Transdisciplinära dialoger Övrigt 2013

Beviljat belopp: 120 000 kronor

Anckar, Maj-Britt Torgny Segerstedts Minne En årlig gästprofessur vid Göteborgs universitet i Torgny Segerstedts namn Övrigt 2013

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Andersson, Lennart Göring i Sverige. Från flyghjälte till nazistpamp Övrigt 2013

Beviljat belopp: 25 000 kronor

Andersson, Tommy Kiviksgravens okända hällristningar Övrigt 2013

Beviljat belopp: 59 256 kronor