Aktuellt

H.M. Konungen hyllas – ny professur i ungt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm
14 september 2023

H.M. Konungen hyllas – ny professur i ungt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm

Med anledning av firandet av Kung Carl XVI Gustafs 50 år på tronen inrättas en ny professur med fokus på ungt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Torsten Söderbergs Stiftelse har tillsammans med Ragnar Söderbergs stiftelse...

Hur politiska intentioner blir till lag – fokus för ny innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap
Foto Staffan Westerlund
13 september 2023

Hur politiska intentioner blir till lag – fokus för ny innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap

Mauro Zamboni tillträder inom kort Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans fyra år på professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen – särskilt den viktiga fas då politiska intentioner...

Nye innehavaren av Torsten Söderbergs forskningsprofessur studerar hur företag bidrar till stadsutveckling och ekonomisk välfärd
Foto Isac Lundmark
30 augusti 2023

Nye innehavaren av Torsten Söderbergs forskningsprofessur studerar hur företag bidrar till stadsutveckling och ekonomisk välfärd

Alexander Styhre, den nye innehavaren av Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg och professor i management, kommer under tre år studera hur företag agerar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga men samtidigt också bidrar till...

Bättre realtidsbedömning av ekonomins utveckling med maskinlärningsmetoder?
Foto Shutterstock
2 augusti 2023

Bättre realtidsbedömning av ekonomins utveckling med maskinlärningsmetoder?

Pandemi, ryskt krig i Ukraina, stigande råvarupriser, inflation och räntor, störningar i globala leveranskedjor är utmanande för ekonomiska beslutsfattare. För...

Donation till stor utställning om Sveriges och Ukrainas band från vikingatid till idag
Foto Johanna Fries Markiewicz
5 juli 2023

Donation till stor utställning om Sveriges och Ukrainas band från vikingatid till idag

Utställningen Korsvägar kommer belysa den 1000-åriga relationen mellan Ukraina och Sverige genom unika föremål och dokument från såväl svenska som ukrainska museer och institutioner. Fabian Arnheim, chef för Armémuseum, där utställningen kommer äga rum, pekar...

Schizofreni – en form av ledgångsreumatism i hjärnan?
Ögon. Konstnär Mats Konradsson © Schizofreniförbundet
28 juni 2023

Schizofreni – en form av ledgångsreumatism i hjärnan?

Schizofreni är en sjukdom som ofta debuterar i tonåren eller tidiga ungdomsår och vanligen är livslång. Trots att dagens mediciner...

Stockholmspriset i kriminologi år 2023 till forskning om åtgärder mot laglöshet och våld
Foto Universidad Autónoma de Nuevo León
12 juni 2023

Stockholmspriset i kriminologi år 2023 till forskning om åtgärder mot laglöshet och våld

Professor Beatriz Magaloni tilldelas priset på 1 miljon kronor för sin forskning som visar att krav på hårda tag inom rättsväsendet ofta leder till mer våld och pekar på vilka metoder som i stället kan...

Göteborg 400 år – forskning om Göteborgs identitet finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse
Foto Shutterstock
30 maj 2023

Göteborg 400 år – forskning om Göteborgs identitet finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse

Göteborg är en viktig handels- och industristad och Sveriges port mot väster, formad av läget vid Göta älvs mynning. År 2023 firar Göteborg 400 år och jubileumsåret uppmärksammas stort. Torsten Söderbergs Stiftelse har inför jubileet...

Ny Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin till djupdykning i de processer som aktiverar arvsmassan
Foto Ulf Sirborn
7 mars 2023

Ny Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin till djupdykning i de processer som aktiverar arvsmassan

Professor Rickard Sandberg vid Karolinska Institutet har utnämnts till innehavare av en Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin vid Kungl. Vetenskapsakademien. De metoder han utvecklat gör det möjligt att tränga långt in i människans arvsmassa och...

Donation till Röhsska museet till minne av stiftelsens tidigare ordförande Tomas Söderberg
Foto Röhsska museet
19 december 2022

Donation till Röhsska museet till minne av stiftelsens tidigare ordförande Tomas Söderberg

Torsten Söderbergs Stiftelse donerar 5 miljoner kronor till Röhsska museet för inköp av nordiska design- och konsthantverksföremål.

Nytt forskningsprojekt belyser Sveriges och Ukrainas historiska relationer genom föremål och museisamlingar i båda länder
Foto Nordiska museet
7 december 2022

Nytt forskningsprojekt belyser Sveriges och Ukrainas historiska relationer genom föremål och museisamlingar i båda länder

Statens historiska museer inleder ett nytt forskningsprojekt för att fördjupa kunskapen om ukrainska föremål i samlingar vid svenska museer och...

Beslut i 2022 års anslagsgivning
29 november 2022

Beslut i 2022 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 2022 beslutat att anslå nära 40 miljoner kronor inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. En...