Aktuellt

16 januari 2023

2022-Donation till Röhhska museet till minne av fil.dr h.c. Tomas Söderberg

Med anledning av Torsten Söderbergs Stiftelses tidigare ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderbergs mångåriga och omfattande insatser för stiftelsen har denna...

7 december 2022

2022-Utgivning av tidskriften Forskning & Framsteg under år 2023

Tidskriften Forskning & Framsteg rapporterar om forskning och forskningsresultat samt om forskningens roll i samhället. De ämnen och forskningsresultat som...

7 december 2022

2022-Tidskriften Respons – Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

Respons är en tvärvetenskaplig tidskrift som inriktar sig på att recensera facklitteratur på svenska, inklusive översättningar, inom humaniora och samhällsvetenskap....

7 december 2022

2022-Textkritisk utgivning av Olof von Dalins Poesi 1751–1761

Projektansökan gäller Svenska Vitterhetssamfundets (SVS) utgivning av fyra volymer i serien Olof von Dalins Samlade skrifter. Första volymen i denna...

7 december 2022

2022-Sverige och Ukraina i museal samlingshistoria och utställningsnarrativ

Den ryska invasionen av Ukraina väckte allmän oro över inte bara landets självständighet utan även den etablerade demokratiska världsordningen. Vladimir...

7 december 2022

2022-Partille herrgård genom tiderna – kulturhistoriska betraktelser

Medan andra herrgårdar i Västsverige visar sig vara tämligen väl dokumenterade, verkar Partille herrgård inte ha tilldragit sig samma uppmärksamhet....

7 december 2022

2022-Kristoffer Leandoer: Den oavslutade litteraturen

Svenska Humanistiska Förbundets 2000 medlemmar får varje år en nyskriven bok inom svensk humaniora. För 2023 planeras en bok av...

7 december 2022

2022-Interkulturella förbindelser under bronsåldern: den geografiska dimensionen

Projektet ämnar att under de kommande åren fortsätta studierna av interregionala kontakter under Europas och angränsade kulturers bronsålder (ca 1630–1150...

7 december 2022

2022-Den svenska tidigmoderna egyptologin 1677- 1739

Med antikvitetskollegiums inrättande i Sverige 1666 skrevs en förordning om fornminnens bevarande för att vinna kunskap om Sveriges äldsta historia....

7 december 2022

2022-De Svenska Historiedagarna 2023

De svenska historiedagarna (DSH) är en ideell förening, bildad 1993, som genom årliga konferenser söker främja intresset för historia och...

7 december 2022

2022-Bevarande av kulturhistoriska textilier genom våtrengöring.

Vi tar emot studenter från konservatorsutbildningen på Göteborgs Universitet och även från utländska universitet. Konservatorsyrket är tvärvetenskapligt. Det innefattar naturvetenskap,...

7 december 2022

2022-Bärare av gudar – offerplats Finnestorp

Mellan Floby och Larv påträffades år 1902 en offerplats i en våtmark vid Finnestorp. Här har pågått upprepade offerhandlingar från...