Aktuellt

7 december 2022

2022-Vetenskapshistorisk studie av Sune Bergström: legendarisk forskare, ledare och samhällsförbättrare

Forskare som via upptäckter bidrar till hälsa väcker intresse. Nobelpristagaren Sune Bergström (1916-2004) var en inflytelserik svensk medicinsk forskare under...

7 december 2022

2022-Utveckla behandling mot Epstein-Barr virusorsakade sjukdomar.

Epstein-Barr virus (EBV) orsakar olika sjukdomar och det har uppskattats att 2-3% av all cancer orsakas av EBV. Andra sjukdomar...

7 december 2022

2022-Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2023

7 december 2022

2022-Rituximab – en placebokontrollerad studie för schizofrenisspektrumsjukdom

85% av dem med schizofreni blir aldrig återställda. De har också en ökad sjuklighet i kroppsliga sjukdomar, särskilt immunologiska. På...

7 december 2022

2022-En ny form av terapeutisk och profylaktisk behandling av transtyretin-amyloidos

Sammanfattning publiceras inom kort

7 december 2022

2022-Cellterapi med Tumörinfiltrerande lymfocyter (TIL) och Dendritcells vaccin.

Genom flera genombrott i den immunologiska forskningen så står vi inför en ny generation av behandlingsmetoder mot cancer som bygger...

2 december 2021

2021-Automatiserad kvantitativ optisk njurpatologi

Antalet personer med njursjukdom globalt uppgick till nära 700 miljoner år 2017. Antalet förväntas öka de kommande åren om man...

2 december 2021

2021-Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2022

Behovet av den här typen av forskartjänster, där bevisligen framstående professorer ges möjlighet att ytterligare stärka och utveckla sin forskning,...

2 december 2021

2021-SWEDEGENE – genetiska orsaker till läkemedelsbiverkningar

Läkemedelsbiverkningar är en vanlig orsak till sjuklighet och död. Den totala kostnaden uppgår årligen till 10% av Sveriges sjukvårdsbudget. Det...

2 december 2021

2021-Kvinnliga fältskärer i Sverige under 1800-talets andra hälft

Fältskärer beskrivs sedan 1400-talet i Sverige och stod för den kirurgiska vården under krig och kunde därefter under fredstid även...

1 februari 2021

2020-Translationella studier av kongenialt hjärtblock för minska mortalitet

Kongenitalt hjärtblock kan utvecklas i fostret vid graviditet hos en kvinna med SSA och SSB autoantikroppar. Internationella studier rapporterar en...

1 februari 2021

2020-3-COMBO: Ny strategi för behandling av astma hos små barn och vuxna genom bred blockad av mastceller

Syftet med projektet är att genomföra en ”Proof of Concept” studie av en ny och tidigare aldrig prövad strategi för...