Aktuellt

16 januari 2023

2022-Donation till Röhhska museet till minne av fil.dr h.c. Tomas Söderberg

Med anledning av Torsten Söderbergs Stiftelses tidigare ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderbergs mångåriga och omfattande insatser för stiftelsen har denna...

7 december 2022

2022-Vetenskapshistorisk studie av Sune Bergström: legendarisk forskare, ledare och samhällsförbättrare

Forskare som via upptäckter bidrar till hälsa väcker intresse. Nobelpristagaren Sune Bergström (1916-2004) var en inflytelserik svensk medicinsk forskare under...

7 december 2022

2022-Utveckla behandling mot Epstein-Barr virusorsakade sjukdomar.

Epstein-Barr virus (EBV) orsakar olika sjukdomar och det har uppskattats att 2-3% av all cancer orsakas av EBV. Andra sjukdomar...

7 december 2022

2022-Utgivning av tidskriften Forskning & Framsteg under år 2023

Tidskriften Forskning & Framsteg rapporterar om forskning och forskningsresultat samt om forskningens roll i samhället. De ämnen och forskningsresultat som...

7 december 2022

2022-Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2023

7 december 2022

2022-Tidskriften Respons – Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

Respons är en tvärvetenskaplig tidskrift som inriktar sig på att recensera facklitteratur på svenska, inklusive översättningar, inom humaniora och samhällsvetenskap....

7 december 2022

2022-Textkritisk utgivning av Olof von Dalins Poesi 1751–1761

Projektansökan gäller Svenska Vitterhetssamfundets (SVS) utgivning av fyra volymer i serien Olof von Dalins Samlade skrifter. Första volymen i denna...

7 december 2022

2022-Sverige och Ukraina i museal samlingshistoria och utställningsnarrativ

Den ryska invasionen av Ukraina väckte allmän oro över inte bara landets självständighet utan även den etablerade demokratiska världsordningen. Vladimir...

7 december 2022

2022-Rituximab – en placebokontrollerad studie för schizofrenisspektrumsjukdom

85% av dem med schizofreni blir aldrig återställda. De har också en ökad sjuklighet i kroppsliga sjukdomar, särskilt immunologiska. På...

7 december 2022

2022-Redovisning i privata företag – reglering som främjar eller hämmar tillväxt

För närvarande genomgår ekonomin både i Sverige och andra länder stora förändringar, drivet exempelvis av ökad digitalisering och ökade krav...

7 december 2022

2022-Rättigheter och risker i dataskydds- och AIlagstiftningen

Vad innebär en rättighetsbaserad respektive riskbaserad regleringsmodell? Är rättighetsbaserad reglering på väg att ersättas av riskbaserad sådan och vad får...

7 december 2022

2022-Partille herrgård genom tiderna – kulturhistoriska betraktelser

Medan andra herrgårdar i Västsverige visar sig vara tämligen väl dokumenterade, verkar Partille herrgård inte ha tilldragit sig samma uppmärksamhet....