Aktuellt

Jonas Frisén får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2013
Foto Camilla Svensk
4 november 2013

Jonas Frisén får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2013

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela professor Jonas Frisén Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin.

Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 till professor Maarit Jänterä-Jareborg
Foto Markus Marcetic
14 maj 2013

Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 till professor Maarit Jänterä-Jareborg

Professor Maarit Jänterä-Jareborg, Uppsala universitet, tilldelades det Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 för sina vetenskapliga insatser inom familjerätten.

Söderbergska handelspriset 2013 till professor Klas Nyberg och docent Fredrik Sandgren
Foto Magnus Söderlund
3 maj 2013

Söderbergska handelspriset 2013 till professor Klas Nyberg och docent Fredrik Sandgren

Det Söderbergska handelspriset tilldelas två forskare i ekonomisk historia för deras arbete med att synliggöra handelns utveckling genom tiderna.

Professor David Farrington mottar Stockholmspriset i kriminologi 2013
15 december 2012

Professor David Farrington mottar Stockholmspriset i kriminologi 2013

Stockholmspriset i kriminologi 2013 går till en föregångare inom evidensbaserade program för tidiga insatser mot kriminalitet, professor David Farrington vid Cambridge University, Storbritannien.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2012 till den norske smyckeingenjören Sigurd Bronger
Foto Charlotta Lindgren
4 november 2012

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2012 till den norske smyckeingenjören Sigurd Bronger

Röhsska museets prisnämnd har tilldelat Sigurd Bronger 2012 års pris på en miljon svenska kronor.

Edvard Söderberg hedras med stor donation till kriminologiforskning
15 maj 2012

Edvard Söderberg hedras med stor donation till kriminologiforskning

Torsten Söderbergs Stiftelse bildar tillsammans med Svenska staten Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi.

Söderbergska handelspriset 2012 till Jarno Vanhatapio
24 april 2012

Söderbergska handelspriset 2012 till Jarno Vanhatapio

Det Söderbergska handelspriset tilldelas en entreprenör som har bidragit till att utveckla försäljning och distribution med hjälp av internet.

Söderbergska priset i medicin 2012 till professor Christopher Gillberg
Foto Linn Hedesström Blad
16 april 2012

Söderbergska priset i medicin 2012 till professor Christopher Gillberg

Professor Christopher Gillberg vid Göteborgs universitet, mottog det Söderbergska priset i medicin 2012 för sitt arbete inom det neuropsykiatriska forskningsområdet.

Professor Jan van Dijk tilldelas Stockholmspriset i kriminologi 2012
15 december 2011

Professor Jan van Dijk tilldelas Stockholmspriset i kriminologi 2012

Professor Jan van Dijk från universitetet i Tilburg, Nederländerna får priset för sitt arbete med the International Crime Victims Survey.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2011 till den danske modedesignern Henrik Vibskov
Foto Carsten Snejbjerg
4 november 2011

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2011 till den danske modedesignern Henrik Vibskov

Röhsska museets prisnämnd har tilldelat Henrik Vibskov 2011 års pris om en miljon kronor.

Söderbergska handelspriset 2011 till professorerna Karin M. Ekström och Magnus Söderlund
Foto Mats Burman
27 april 2011

Söderbergska handelspriset 2011 till professorerna Karin M. Ekström och Magnus Söderlund

Det Söderbergska handelspriset tilldelas Karin M. Ekström och Magnus Söderlund för sina studier av konsumenters beteenden.

Söderbergska priset i ekonomi 2011 till professor Bertil Holmlund
Foto Markus Marcetic
5 april 2011

Söderbergska priset i ekonomi 2011 till professor Bertil Holmlund

Professor Bertil Holmlund vid Uppsala universitet tilldelades det Söderbergska priset i ekonomi 2011 för hans vetenskapliga insatser i arbetsmarknadsekonomi.