Aktuellt

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef
4 juni 2018

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Styrelsen har utsett Sabina Andersson till ny kanslichef för Torsten Söderbergs Stiftelse.

Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador
Foto Ulf Sirborn
16 maj 2018

Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2017 för hans banbrytande forskning kring hur dopaminproducerande nervceller utvecklas.

Söderbergska priset i medicin 2018 för forskning om alkoholism
Foto Peter Holgersson
27 mars 2018

Söderbergska priset i medicin 2018 för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”
7 november 2017

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken
Foto Mikael Lammgård
4 november 2017

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd har tilldelat Daniel Rybakken 2017 års pris om en miljon svenska kronor.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda
Foto Maria Stormvik
11 april 2017

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Den 22 mars 2017 höll professor Karin Aggestam installationsföreläsningen ”Diplomacy of Justice in a Turbulent World” i egenskap av ny innehavare av Pufendorfprofessuren vid Lunds universitet.

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare
Foto Johan Wingborg
27 mars 2017

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar
30 november 2016

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2016 till den danska textilformgivaren Margrethe Odgaard
Foto Lars Gundersson
4 november 2016

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2016 till den danska textilformgivaren Margrethe Odgaard

Röhsska museets prisnämnd har tilldelat Margrethe Odgaard 2016 års pris om en miljon svenska kronor.

Han förnyade bokbranschen
2 november 2016

Han förnyade bokbranschen

Bokbindarlärlingen Peder Herzog (1838–1920) påbörjar han en verksamhet som inom några decennier kommer att växa till Nordens största. Centrum för Näringslivshistoria belyser Peder Herzog som entreprenör och de företag han startade och drev under si

Cancerforskaren Sten Eirik W. Jacobsen får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015
Foto Ulf Sirborn
27 april 2016

Cancerforskaren Sten Eirik W. Jacobsen får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015

Sten Eirik W. Jacobsen fick Tobias Priset 2014 och arbetar under fem år med anslag från Tobias Stiftelsen. Han kommer därefter att tillträda Torsten Söderbergs akademiprofessur.

Alzheimerforskning prisas – Söderbergska priset i medicin 2016 till Kaj Blennow
Foto Lasse Skog
18 december 2015

Alzheimerforskning prisas – Söderbergska priset i medicin 2016 till Kaj Blennow

Söderbergska priset i medicin 2016 till Kaj Blennow för enastående och nyskapande forskning om Alzheimers sjukdom.