Aktuellt

Beslut i 2021 års anslagsgivning
26 november 2021

Beslut i 2021 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 2021 beslutat att anslå nära 30 miljoner kronor inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. En...

Forskning om adekvat behandling under och efter fängelsetiden belönas med Stockholmspriset i kriminologi år 2022
2 november 2021

Forskning om adekvat behandling under och efter fängelsetiden belönas med Stockholmspriset i kriminologi år 2022

Peggy Giordano och Francis Cullen har, bland annat, studerat bidragande faktorer till att lagöverträdare inte återfaller i brott. Giordano har...

Forskning om mekanismer bakom våld i segregerade områden belönas med Stockholmspriset i Kriminologi år 2021
2 november 2021

Forskning om mekanismer bakom våld i segregerade områden belönas med Stockholmspriset i Kriminologi år 2021

Professor Andersons senaste forskning, ”The Cosmopolitan Canopy”, är en studie av det offentliga rummet som beskriver hur olika människor möts i...

Forskning för att möjliggöra tidigare diagnos och behandling vid risk för ARDS vid covid-19
Foto Olle Dahlbäck
1 oktober 2021

Forskning för att möjliggöra tidigare diagnos och behandling vid risk för ARDS vid covid-19

Förutom den kliniska kopplingen att metaboliskt syndrom är en riskfaktor för covid-19 saknas mekanistisk information om sambandet mellan detta syndrom...

Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg
Foto Johan Wingborg.
1 oktober 2021

Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg

Inom ramen för professuren avser professor Noll att ägna tid åt att undersöka vilken inverkan åldrande befolkningar i Europa har...

Möjlighet att begränsa skjutvapenrelaterat våld – internationella forskare prisas
15 juni 2021

Möjlighet att begränsa skjutvapenrelaterat våld – internationella forskare prisas

H.M. Drottningen utdelar vid en högtidlig digital prisceremoni, Stockholmspriset i kriminologi 2020 till professorerna Philip J. Cook och Franklin E....

Nationalupplagan av Strindbergs Samlade Verk nu lätt tillgänglig för forskare och allmänhet
Strindbergsmuseet
25 april 2021

Nationalupplagan av Strindbergs Samlade Verk nu lätt tillgänglig för forskare och allmänhet

Nationalupplagan av Strindbergs Samlade Verk, som under 35 år haft Stockholms universitet som huvudman har nu fullbordats och finns också...

Beslut i 2020 års anslagsgivning
19 november 2020

Beslut i 2020 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 2020 beslutat att anslå drygt 23 miljoner kronor inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. Anslag...

60 år av möjliggörande
12 augusti 2020

60 år av möjliggörande

För Torsten och Wanja Söderberg var syftet med donationen filantropiskt. Genom att skänka delar av sin förmögenhet ville makarna stärka...

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2019 till forskning om bakterier som orsakar lunginflammation
Foto Stefan Zimmerman
26 juni 2020

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin 2019 till forskning om bakterier som orsakar lunginflammation

Birgitta Henriques Normark, professor vid Karolinska Institutet, tilldelas professuren på 10 miljoner kronor för forskning om pneumokockbakterier som kan orsaka livshotande infektioner.

Stockholmspriset i kriminologi 2020 är framflyttat
Foto Yanan Li
18 juni 2020

Stockholmspriset i kriminologi 2020 är framflyttat

Mottagarna av 2020 års pris, professorerna Philip J. Cook och Franklin E. Zimring, kommer att ta emot priset vid en ceremoni i Stockholms stadshus i juni 2021.

Elena Raviola – Torsten och Wanja Söderberg professur i Design Management
Foto Johan Wingborg
15 juni 2020

Elena Raviola – Torsten och Wanja Söderberg professur i Design Management

Nuvarande innehavaren av Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management bygger gränsöverskridande samarbete mellan Konstnärliga fakulteten och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.