Aktuellt om professurer

Pressmeddelanden och information om professurer som stöds av Torsten Söderbergs Stiftelse.
Rättssäkerhet i fokus hos Pufendorfprofessurens nye innehavare
Foto Matilda Bergström
17 januari 2022

Rättssäkerhet i fokus hos Pufendorfprofessurens nye innehavare

Christian Dahlman, som är professor i allmän rättslära och verksam som forskare och lärare vid juridiska fakulteten, forskar kring bevisvärdering...

Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg
Foto Johan Wingborg.
1 oktober 2021

Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg

Inom ramen för professuren avser professor Noll att ägna tid åt att undersöka vilken inverkan åldrande befolkningar i Europa har...

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2019 till forskning om bakterier som orsakar lunginflammation
Foto Stefan Zimmerman
26 juni 2020

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2019 till forskning om bakterier som orsakar lunginflammation

Birgitta Henriques Normark, professor vid Karolinska Institutet, tilldelas professuren på 10 miljoner kronor för forskning om pneumokockbakterier som kan orsaka livshotande infektioner.

Elena Raviola – Torsten och Wanja Söderberg professur i Design Management
Foto Johan Wingborg
15 juni 2020

Elena Raviola – Torsten och Wanja Söderberg professur i Design Management

Nuvarande innehavaren av Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management bygger gränsöverskridande samarbete mellan Konstnärliga fakulteten och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Peter Wahlgren
2 december 2019

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Peter Wahlgren

Professor Peter Wahlgren har tilldelats Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2019–2023.

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018 till forskning om hjärnans utveckling
14 augusti 2019

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018 till forskning om hjärnans utveckling

Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018 för arbetet med att åstadkomma en detaljerad karta över den mänskliga hjärnan.

Söderbergs professur i ekonomi till forskning om klimat och ojämlikheter
Foto Kristoffer Hellman
22 maj 2019

Söderbergs professur i ekonomi till forskning om klimat och ojämlikheter

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Per Krusell vid Stockholms universitet Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2019.

Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador
Foto Ulf Sirborn
16 maj 2018

Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2017 för hans banbrytande forskning kring hur dopaminproducerande nervceller utvecklas.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda
Foto Maria Stormvik
11 april 2017

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Den 22 mars 2017 höll professor Karin Aggestam installationsföreläsningen ”Diplomacy of Justice in a Turbulent World” i egenskap av ny innehavare av Pufendorfprofessuren vid Lunds universitet.

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare
Foto Johan Wingborg
27 mars 2017

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Cancerforskaren Sten Eirik W. Jacobsen får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015
Foto Ulf Sirborn
27 april 2016

Cancerforskaren Sten Eirik W. Jacobsen får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015

Sten Eirik W. Jacobsen fick Tobias Priset 2014 och arbetar under fem år med anslag från Tobias Stiftelsen. Han kommer därefter att tillträda Torsten Söderbergs akademiprofessur.

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2014 till Alzheimerforskare
Foto Johan Wingborg
17 december 2014

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2014 till Alzheimerforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Kaj Blennow, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2014.