Nyheter

Nyhetsartiklar och pressmeddelanden från Torsten Söderbergs Stiftelse.
H.M. Drottningen delar ut Stockholmspriset i Kriminologi 2021 och 2022
Foto David Lagerlöf
21 juni 2022

H.M. Drottningen delar ut Stockholmspriset i Kriminologi 2021 och 2022

2021 års pris mottogs av professor Elijah Anderson som under lång tid studerat etnicitet, klass och individens villkor i urbana...

Ny preses för Kungl. Vetenskapsakademien Birgitta Henriques Normark innehavare av Torsten Söderbergs akademiprofessur
Foto Stefan Zimmerman
8 april 2022

Ny preses för Kungl. Vetenskapsakademien Birgitta Henriques Normark innehavare av Torsten Söderbergs akademiprofessur

Birgitta Henriques Normark är professor i klinisk mikrobiologi och överläkare vid Karolinska institutet. Hennes forskning fokuserar på pneumokocker och bland...

Röhsska museet öppnar Torsten och Wanja Söderbergs sal
10 februari 2022

Röhsska museet öppnar Torsten och Wanja Söderbergs sal

Torsten och Wanja Söderbergs sal utgör en plattform för att utveckla tvärvetenskapligt samarbete mellan forskning och museipraktik och för att...

Rättssäkerhet i fokus hos Pufendorfprofessurens nye innehavare
Foto Matilda Bergström
17 januari 2022

Rättssäkerhet i fokus hos Pufendorfprofessurens nye innehavare

Christian Dahlman, som är professor i allmän rättslära och verksam som forskare och lärare vid juridiska fakulteten, forskar kring bevisvärdering...

Beslut i 2021 års anslagsgivning
26 november 2021

Beslut i 2021 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 2021 beslutat att anslå nära 30 miljoner kronor inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. En...

Forskning om adekvat behandling under och efter fängelsetiden belönas med Stockholmspriset i kriminologi år 2022
2 november 2021

Forskning om adekvat behandling under och efter fängelsetiden belönas med Stockholmspriset i kriminologi år 2022

Peggy Giordano och Francis Cullen har, bland annat, studerat bidragande faktorer till att lagöverträdare inte återfaller i brott. Giordano har...

Forskning om mekanismer bakom våld i segregerade områden belönas med Stockholmspriset i Kriminologi år 2021
2 november 2021

Forskning om mekanismer bakom våld i segregerade områden belönas med Stockholmspriset i Kriminologi år 2021

Professor Andersons senaste forskning, ”The Cosmopolitan Canopy”, är en studie av det offentliga rummet som beskriver hur olika människor möts i...

Möjlighet att begränsa skjutvapenrelaterat våld – internationella forskare prisas
15 juni 2021

Möjlighet att begränsa skjutvapenrelaterat våld – internationella forskare prisas

H.M. Drottningen utdelar vid en högtidlig digital prisceremoni, Stockholmspriset i kriminologi 2020 till professorerna Philip J. Cook och Franklin E....

Nationalupplagan av Strindbergs Samlade Verk nu lätt tillgänglig för forskare och allmänhet
Strindbergsmuseet
25 april 2021

Nationalupplagan av Strindbergs Samlade Verk nu lätt tillgänglig för forskare och allmänhet

Nationalupplagan av Strindbergs Samlade Verk, som under 35 år haft Stockholms universitet som huvudman har nu fullbordats och finns också...

Beslut i 2020 års anslagsgivning
19 november 2020

Beslut i 2020 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 2020 beslutat att anslå drygt 23 miljoner kronor inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. Anslag...

60 år av möjliggörande
12 augusti 2020

60 år av möjliggörande

För Torsten och Wanja Söderberg var syftet med donationen filantropiskt. Genom att skänka delar av sin förmögenhet ville makarna stärka...

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2019 till forskning om bakterier som orsakar lunginflammation
Foto Stefan Zimmerman
26 juni 2020

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2019 till forskning om bakterier som orsakar lunginflammation

Birgitta Henriques Normark, professor vid Karolinska Institutet, tilldelas professuren på 10 miljoner kronor för forskning om pneumokockbakterier som kan orsaka livshotande infektioner.