Aktuellt om forskningsprojekt

Några av de forskningsprojekt som beviljats anslag från Torsten Söderbergs Stiftelse.
Nytt forskningsprojekt belyser Sveriges och Ukrainas historiska relationer genom föremål och museisamlingar i båda länder
Foto Nordiska museet
7 december 2022

Nytt forskningsprojekt belyser Sveriges och Ukrainas historiska relationer genom föremål och museisamlingar i båda länder

Statens historiska museer inleder ett nytt forskningsprojekt för att fördjupa kunskapen om ukrainska föremål i samlingar vid svenska museer och...

Forskning om miljö i konkurs – när förorenare inte kan betala
Foto Adobe Stock
8 juli 2022

Forskning om miljö i konkurs – när förorenare inte kan betala

På senare tid har fenomenet att kriminella sysslar med avfallshantering i Sverige uppmärksammats. Man åtar sig att ta hand om avfall...

Cyberangrepp i fred, kris och krig
Foto Adobe Stock
9 juni 2022

Cyberangrepp i fred, kris och krig

Jur. dr Marika Ericson, biträdande prefekt i folkrätt vid Försvarshögskolan, bedriver ett forskningsprojekt om juridiska perspektiv på krisberedskap och totalförsvar....

Forskning för att möjliggöra tidigare diagnos och behandling vid risk för ARDS vid covid-19
Foto Olle Dahlbäck
1 oktober 2021

Forskning för att möjliggöra tidigare diagnos och behandling vid risk för ARDS vid covid-19

Förutom den kliniska kopplingen att metaboliskt syndrom är en riskfaktor för covid-19 saknas mekanistisk information om sambandet mellan detta syndrom...

Elena Raviola – Torsten och Wanja Söderberg professur i Design Management
Foto Johan Wingborg
15 juni 2020

Elena Raviola – Torsten och Wanja Söderberg professur i Design Management

Nuvarande innehavaren av Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management bygger gränsöverskridande samarbete mellan Konstnärliga fakulteten och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

I spänningsfälten mellan ekonomi och kultur
Foto Jonas Lindström
13 januari 2020

I spänningsfälten mellan ekonomi och kultur

Konstens värde har länge varit ett kontroversiellt ämne i samhällsdebatten. Konst som visas på museer når inte bara museibesökarens uppmärksamhet utan får ofta även ett högre ekonomiskt värde.

Tapetmakerskorna i 1700-talets Stockholm
Foto Sara Lundström
15 november 2019

Tapetmakerskorna i 1700-talets Stockholm

Historikern Mia Skott har djupstuderat elva kvinnor vilka beviljades tillstånd att driva egna tapetmakerier i Stockholm mellan 1739 och 1759.

Nya behandlingsmetoder av infektioner
Foto CRC
26 februari 2019

Nya behandlingsmetoder av infektioner

Antibiotikaresistens är ett växande problem världen över och vi vill med hjälp av våra specialdesignade proteiner hitta nya metoder att behandla infektioner.

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning
8 november 2018

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. Flera av A&E Designs produkter från 1970- och 1980-talet tillverkas än idag. A&E Design har väckt uppmärksamhet för sina estetiska och innovativa kvalitete

Mölndals stadsmuseum levandegör historien
Foto Mölndals stad
21 september 2018

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Han förnyade bokbranschen
2 november 2016

Han förnyade bokbranschen

Bokbindarlärlingen Peder Herzog (1838–1920) påbörjar han en verksamhet som inom några decennier kommer att växa till Nordens största. Centrum för Näringslivshistoria belyser Peder Herzog som entreprenör och de företag han startade och drev under si

Från trattbägare till fri keramik
30 oktober 2015

Från trattbägare till fri keramik

Keramik och porslin i Sverige genom 7000 år.