Aktuellt

Forskning om miljö i konkurs – när förorenare inte kan betala
Foto Adobe Stock
8 juli 2022

Forskning om miljö i konkurs – när förorenare inte kan betala

På senare tid har fenomenet att kriminella sysslar med avfallshantering i Sverige uppmärksammats. Man åtar sig att ta hand om avfall...

H.M. Drottningen delar ut Stockholmspriset i Kriminologi 2021 och 2022
Foto David Lagerlöf
21 juni 2022

H.M. Drottningen delar ut Stockholmspriset i Kriminologi 2021 och 2022

2021 års pris mottogs av professor Elijah Anderson som under lång tid studerat etnicitet, klass och individens villkor i urbana...

Cyberangrepp i fred, kris och krig
Foto Adobe Stock
9 juni 2022

Cyberangrepp i fred, kris och krig

Jur. dr Marika Ericson, biträdande prefekt i folkrätt vid Försvarshögskolan, bedriver ett forskningsprojekt om juridiska perspektiv på krisberedskap och totalförsvar....

Ny preses för Kungl. Vetenskapsakademien Birgitta Henriques Normark innehavare av Torsten Söderbergs akademiprofessur
Foto Stefan Zimmerman
8 april 2022

Ny preses för Kungl. Vetenskapsakademien Birgitta Henriques Normark innehavare av Torsten Söderbergs akademiprofessur

Birgitta Henriques Normark är professor i klinisk mikrobiologi och överläkare vid Karolinska institutet. Hennes forskning fokuserar på pneumokocker och bland...

Röhsska museet öppnar Torsten och Wanja Söderbergs sal
10 februari 2022

Röhsska museet öppnar Torsten och Wanja Söderbergs sal

Torsten och Wanja Söderbergs sal utgör en plattform för att utveckla tvärvetenskapligt samarbete mellan forskning och museipraktik och för att...

Rättssäkerhet i fokus hos Pufendorfprofessurens nye innehavare
Foto Matilda Bergström
17 januari 2022

Rättssäkerhet i fokus hos Pufendorfprofessurens nye innehavare

Christian Dahlman, som är professor i allmän rättslära och verksam som forskare och lärare vid juridiska fakulteten, forskar kring bevisvärdering...

Beslut i 2021 års anslagsgivning
26 november 2021

Beslut i 2021 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 2021 beslutat att anslå nära 30 miljoner kronor inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. En...

Forskning om adekvat behandling under och efter fängelsetiden belönas med Stockholmspriset i kriminologi år 2022
2 november 2021

Forskning om adekvat behandling under och efter fängelsetiden belönas med Stockholmspriset i kriminologi år 2022

Peggy Giordano och Francis Cullen har, bland annat, studerat bidragande faktorer till att lagöverträdare inte återfaller i brott. Giordano har...

Forskning om mekanismer bakom våld i segregerade områden belönas med Stockholmspriset i Kriminologi år 2021
2 november 2021

Forskning om mekanismer bakom våld i segregerade områden belönas med Stockholmspriset i Kriminologi år 2021

Professor Andersons senaste forskning, ”The Cosmopolitan Canopy”, är en studie av det offentliga rummet som beskriver hur olika människor möts i...

Forskning för att möjliggöra tidigare diagnos och behandling vid risk för ARDS vid covid-19
Foto Olle Dahlbäck
1 oktober 2021

Forskning för att möjliggöra tidigare diagnos och behandling vid risk för ARDS vid covid-19

Förutom den kliniska kopplingen att metaboliskt syndrom är en riskfaktor för covid-19 saknas mekanistisk information om sambandet mellan detta syndrom...

Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg
Foto Johan Wingborg.
1 oktober 2021

Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg

Inom ramen för professuren avser professor Noll att ägna tid åt att undersöka vilken inverkan åldrande befolkningar i Europa har...

Möjlighet att begränsa skjutvapenrelaterat våld – internationella forskare prisas
15 juni 2021

Möjlighet att begränsa skjutvapenrelaterat våld – internationella forskare prisas

H.M. Drottningen utdelar vid en högtidlig digital prisceremoni, Stockholmspriset i kriminologi 2020 till professorerna Philip J. Cook och Franklin E....