Aktuellt

Göteborg 400 år – forskning om Göteborgs identitet finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse
Foto Shutterstock
30 maj 2023

Göteborg 400 år – forskning om Göteborgs identitet finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse

Historisk rekonstruktion av Göteborg 1713 Fil.mag. Kristoffer Vesterbergs forskning, finansierad av Torsten Söderbergs Stiftelse, som utmynnat i boken Göteborg 1713...

Ny Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin till djupdykning i de processer som aktiverar arvsmassan
Foto Ulf Sirborn
7 mars 2023

Ny Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin till djupdykning i de processer som aktiverar arvsmassan

Rickard Sandberg är professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet där han leder en forskargrupp som fokuserar på de processer...

Donation till Röhsska museet till minne av stiftelsens tidigare ordförande Tomas Söderberg
Foto Röhsska museet
19 december 2022

Donation till Röhsska museet till minne av stiftelsens tidigare ordförande Tomas Söderberg

Samarbetet mellan Röhsska museet och Torsten Söderbergs Stiftelse har pågått under många decennier, bland annat i form av anslag till...

Nytt forskningsprojekt belyser Sveriges och Ukrainas historiska relationer genom föremål och museisamlingar i båda länder
Foto Nordiska museet
7 december 2022

Nytt forskningsprojekt belyser Sveriges och Ukrainas historiska relationer genom föremål och museisamlingar i båda länder

Statens historiska museer inleder ett nytt forskningsprojekt för att fördjupa kunskapen om ukrainska föremål i samlingar vid svenska museer och...

Beslut i 2022 års anslagsgivning
29 november 2022

Beslut i 2022 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 2022 beslutat att anslå nära 40 miljoner kronor inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. En...

Stockholmspriset i kriminologi år 2023 till forskning om åtgärder mot laglöshet och våld
Foto Universidad Autónoma de Nuevo León
18 oktober 2022

Stockholmspriset i kriminologi år 2023 till forskning om åtgärder mot laglöshet och våld

Beatriz Magaloni är verksam vid Stanford University (Graham H. Stuart professor i internationella relationer och Senior fellow vid Freeman Spogli...

Forskning om miljö i konkurs – när förorenare inte kan betala
Foto Adobe Stock
8 juli 2022

Forskning om miljö i konkurs – när förorenare inte kan betala

På senare tid har fenomenet att kriminella sysslar med avfallshantering i Sverige uppmärksammats. Man åtar sig att ta hand om avfall...

H.M. Drottningen delar ut Stockholmspriset i Kriminologi 2021 och 2022
Foto David Lagerlöf
21 juni 2022

H.M. Drottningen delar ut Stockholmspriset i Kriminologi 2021 och 2022

2021 års pris mottogs av professor Elijah Anderson som under lång tid studerat etnicitet, klass och individens villkor i urbana...

Cyberangrepp i fred, kris och krig
Foto Adobe Stock
9 juni 2022

Cyberangrepp i fred, kris och krig

Jur. dr Marika Ericson, biträdande prefekt i folkrätt vid Försvarshögskolan, bedriver ett forskningsprojekt om juridiska perspektiv på krisberedskap och totalförsvar....

Ny preses för Kungl. Vetenskapsakademien Birgitta Henriques Normark innehavare av Torsten Söderbergs Akademiprofessur
Foto Stefan Zimmerman
8 april 2022

Ny preses för Kungl. Vetenskapsakademien Birgitta Henriques Normark innehavare av Torsten Söderbergs Akademiprofessur

Birgitta Henriques Normark är professor i klinisk mikrobiologi och överläkare vid Karolinska institutet. Hennes forskning fokuserar på pneumokocker och bland...

Röhsska museet öppnar Torsten och Wanja Söderbergs sal
10 februari 2022

Röhsska museet öppnar Torsten och Wanja Söderbergs sal

Torsten och Wanja Söderbergs sal utgör en plattform för att utveckla tvärvetenskapligt samarbete mellan forskning och museipraktik och för att...

Rättssäkerhet i fokus hos Pufendorfprofessurens nye innehavare
Foto Matilda Bergström
17 januari 2022

Rättssäkerhet i fokus hos Pufendorfprofessurens nye innehavare

Christian Dahlman, som är professor i allmän rättslära och verksam som forskare och lärare vid juridiska fakulteten, forskar kring bevisvärdering...