Ansökningsperiod 2019

Årets ansökningsomgång är avslutad. Beslut meddelas i december.

Under hösten bereds inkomna ansökningar och beslut meddelas skriftligen under december månad. Beviljade ansökningar publiceras även på stiftelsens webbplats.

Ämnesområden

Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur och historia.

Medicin. Inom området medicin fokuseras årets anslagsgivning på nya lovande projekt nära klinisk användning. Anslagsbeloppets storlek är begränsad till max 2 miljoner kronor per projekt.

Ekonomi. Inom området ekonomi ges forskningsanslag inom alla ekonomiska discipliner samt gränsöverskridande forskning med ekonomi som utgångspunkt.

Rättsvetenskap. Inom detta område ges anslag inom alla enskilda rättsvetenskapliga discipliner samt gränsöverskridande forskning med rättsvetenskap som utgångspunkt.

Övrigt. Inom kategorin övrigt ges anslag till forskningsprojekt som inte faller inom de tre huvudområdena, till exempel kultur och historia. Även andra ämnen kan komma ifråga.

Vem kan ansöka?

Stiftelsen beviljar anslag till forskare, främst disputerade och doktorander, verksamma i Sverige. För forskning utomlands krävs svenskt medborgarskap. Utländska medborgare som ingår i ansökan ska vara bosatta i och bedriva sin forskning i Sverige. Läs mer

Till vad kan man ansöka?

En ansökan kan innehålla stipendier till enskilda forskare samt kostnader direkt nödvändiga för projektets genomförande. Inom ämnesområdet medicin kan ansökan även innehålla lönekomponenter.

Bidrag till indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader för forskning vid svenskt lärosäte läggs eventuellt på i efterhand enligt stiftelsens policy och ska inte inkluderas i ansökan.

Hur ansöker man?

Ansökningshandlingar tas endast emot digitalt via stiftelsens webbaserade ansökningssystem. Läs mer

När meddelas besluten?

Beviljade anslag publiceras på webbplatsen i december. Samtliga sökande erhåller skriftligt beslut. Läs mer