Torsten Söderbergs Stiftelse söker kanslisamordnare

Torsten Söderbergs Stiftelse söker kanslisamordnare

Torsten Söderbergs Stiftelse söker en person som skall ansvara för stiftelsens kansli på Karlavägen 41 i Stockholm.

Torsten Söderbergs Stiftelse grundades 1960 av Torsten Söderberg och hans maka Wanja. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga. År 2016 anslog stiftelsen cirka 75 miljoner kronor.

Arbetsuppgifter

Rollen som kanslisamordnare omfattar ett brett spektrum av arbetsuppgifter av olika karaktär. Framför allt ges inblick i forskningsutvecklingen, kontakter med universitet och högskolor samt praktiskt ansvar för löpande administration och ekonomihantering. Kanslisamordnaren planerar och protokollför styrelsens möten, förbereder anslagsansökningar, verkställer styrelsens beslut, har kontakter med sökanden samt följer upp beviljade anslag. Torsten Söderbergs Stiftelse söker nu en person som skall ansvara för stiftelsens kansli på Karlavägen 41 i Stockholm. Kanslisamordnaren är direkt underställd stiftelsens styrelse och har personalansvar för en medarbetare.

Uppdraget omfattar även att planera och genomföra vissa av stiftelsens prisceremonier i samarbete med de prisutdelande organisationerna. Ett sådant är Söderbergska priset, på en miljon kronor, som tilldelas framstående forskare inom ekonomi, rättsvetenskap eller medicin. Torsten och Wanja Söderbergs nordiska pris i design och konsthantverk som utdelas av Röhsska museet är ett annat av stiftelsens priser.

I rollen ingår att lyfta fram, bevaka och värna stiftelsens intressen, och indirekt donatorernas minne, bland annat genom extern kommunikation och bevakning.

Kvalifikationer

Den sökande bör ha erfarenhet av arbetsroller med högt ställda krav på administrativ förmåga såväl som förmåga att skapa förtroende i externa sammanhang. Erfarenhet av praktiskt administrativt arbete vid exempelvis universitet/högskola, en banks stiftelseavdelning eller liknande typ av administrativt arbete i offentlig eller privat sektor förutsätts. Kandidaten har akademisk grundexamen, lätt att uttrycka sig såväl i tal som i skrift samt systemvana.

Välkommen att registrera din ansökan här senast den 15 december 2017.

Frågor om tjänsten kan riktas till Majken Tammisto på Michaël Berglund AB, e-post:
majken.tammisto@michaelberglund.se

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Stiftelsens verksamhetsår 2016

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 74 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Aggestam har under större delen av sin akademiska karriär ägnat sig åt forskning inom diplomati, freds- och konfliktlösning och därmed verkat i Pufendorfs anda. Som innehavare av Pufendorfprofessuren kommer Aggestam […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Beslut i 2016 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse presenterar 2016 års beviljade anslag som totalt uppgår till över 74 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Han förnyade bokbranschen

Bokbindarlärlingen Peder Herzog (1838–1920) påbörjar han en verksamhet som inom några decennier kommer att växa till Nordens största. Centrum för Näringslivshistoria belyser Peder Herzog som entreprenör och de företag han startade och drev under sitt liv.

Nästa sida »