Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2014 till Alzheimerforskare

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2014 till Alzheimerforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Kaj Blennow, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2014. Professuren ska främja internationellt ledande forskning inom medicin och uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.

Kaj Blennow är professor och forskningsledare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet, samt chef på Neurokemiska Laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Blennow har gjort stora framsteg inom Alzheimerforskning. De biomarkörer som Kaj Blennows laboratorium utvecklat används i dag världen över.

Alzheimer är en av vår tids största folksjukdomar och orsakar den vanligaste formen av demens. Det är viktigt att upptäcka sjukdomen i tid för att kunna påbörja behandlingen innan hjärnförändringarna blivit för stora. Kaj Blennow har i sin forskning fokuserat på analysmetoder av Alzheimer, främst genom biomarkörer som kan visa att det har skett en sammanklumpning av proteiner i hjärnan. Sammanklumpningarna leder till störd nervcellsfunktion och en förtvining av nervcellerna och deras synapser, och är bakgrundsmekanismen till Alzheimer.

Analysmetoden kallas T-tau, P-tau och Aβ-42, och har fått stort internationellt genomslag.

Biomarkörerna kan också användas för att identifiera den biokemiska effekten av nya läkemedel samt för att studera sjukdomsmekanismerna vid Alzheimer direkt på patienter. Målet med projektet och forskarprofessuren är att utveckla högkänsliga biomarkörer för de centrala sjukdomsmekanismerna vid Alzheimer. En förhoppning är att det i framtiden ska gå att utveckla metoden så pass mycket att blodtester för Alzheimer blir verklighet.

– Det är fantastiskt kul att bli utvald att få denna prestigefyllda professur. Det är också viktigt att kliniskt förankrad biokemisk forskning uppmärksammas, då den har visats vara grunden för att förstå hur Alzheimer uppkommer. Min ambition med professuren är att utveckla en komplett panel av biokemiska tester som kan användas både för tidig diagnostik och för att få en fördjupad förståelse för de molekylära sjukdomsmekanismerna vid Alzheimer och därigenom möjlighet att utveckla optimala terapier, säger Kaj Blennow.

Kaj Blennow tog sin doktorsexamen 1990 vid Göteborgs universitet. Han specialiserade sig därefter på klinisk kemi och är sedan 2003 professor i klinisk neurokemi och forskningsledare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet. Han är även chef på Neurokemiska Laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Blennow är aktiv föreläsare världen över och hans forskningsteam publicerar mellan 40 och 60 vetenskapliga artiklar varje år.

Läs mer

Kungl. Vetenskapsakademien

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Torsten Söderbergs Stiftelse söker kanslisamordnare

Torsten Söderbergs Stiftelse grundades 1960 av Torsten Söderberg och hans maka Wanja. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Stiftelsens verksamhetsår 2016

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 74 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Aggestam har under större delen av sin akademiska karriär ägnat sig åt forskning inom diplomati, freds- och konfliktlösning och därmed verkat i Pufendorfs anda. Som innehavare av Pufendorfprofessuren kommer Aggestam […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Beslut i 2016 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse presenterar 2016 års beviljade anslag som totalt uppgår till över 74 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Nästa sida »