Torsten och Wanja Söderbergs pris 2010 till den svenska designgruppen Front

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2010 till den svenska designgruppen Front

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, beslutade tilldela den svenska designgruppen Front 2010 års pris på en miljon kronor.

Prisnämndens motivering

”Torsten och Wanja Söderbergs pris 2010 till Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken och Anna Lindgren som bildar designgruppen Front. Innovation och nyskapelse är några av kriterierna för priset, dessa har varit extra betydande vid nämndens val av årets pristagare.

Industridesigngruppen Front verkar i ett genuint samarbete där inga objekt eller idéer går att särskilja från kollektivet. Att samarbete är en grundförutsättning i deras formgivning är starkt framträdande.

Fronts design har ofta skapats i samverkan med flera olika kompletterande kompetenser, som hantverkarens och industriproducentens, men också med mer oväntade kompetenser som magikerns eller historikerns.

Historisk kompetens kombinerad med en hög och genomarbetad kunskap om dagens viktigaste designverktyg, det digitala, skapar nya förutsättningar med nya material.

Prisnämnden ser ett flöde av förnyelseprocesser i gruppens produktion.

Hästlampa designad av Front.Front arbetar som en enhet där alla deltar i designprocessen, från idémöte till slutprodukt. Slutprodukten berättar ofta en historia för betraktaren om processen. Objekt som Horse lamp – en häst i fullskala med lampskärm på huvudet och Pig tray, en gris som utgör stommen till ett bord, är redan välbekant för många. Med sin fascination för magi skapar Front till synes omöjlig design som trotsar naturlagarna.”

Priset delads ut i samband med en högtidlighet i Göteborg den 5 november 2010.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 till den isländske designern Brynjar Sigurðarson

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Brynjar Sigurðarson årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2016 till den danska textilformgivaren Margrethe Odgaard

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Margrethe Odgaard 2016 års pris om 1 miljon svenska kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2015 till Ilkka Suppanen

Röhsska museets prisnämnd har beslutat att tilldela den finska designern Ilkka Suppanen Torsten och Wanja Söderbergs pris 2015 på en miljon svenska kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2014 till den svenska modedesignern Ann-Sofie Back

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris har beslutat tilldela Ann-Sofie Back årets pris om en miljon svenska kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2013 till den isländske grafiske formgivaren Hjalti Karlsson

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris har tilldelat Hjalti Karlsson årets pris på en miljon svenska kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2012 till den norske smyckeingenjören Sigurd Bronger

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris har tilldelat Sigurd Bronger årets pris på en miljon svenska kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2011 till den danske modedesignern Henrik Vibskov

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris har tilldelat Henrik Vibskov årets pris om en miljon kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2009 till finske formgivaren Harri Koskinen

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris har tilldelat Harri Koskinen årets pris på en miljon svenska kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2008 till den isländska modeskaparen Steinunn Sigurðardóttir

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris har tilldelat Steinunn Sigurðardóttir årets pris på en miljon svenska kronor.

Designgruppen Front

Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken och Anna Lindgren är medlemmar i Svenska designgruppen Front. Deras verk är baserade på gemensamma diskussioner, utforskning och experiment och de är alla involverade i projekten från första idé till den slutliga produkten. Front design objekt kommunicera ofta en historia till betraktaren om designprocessen, om det material den är tillverkad eller om konventioner inom designområdet. I sitt arbete som de har tilldelats en del av skapandet av design till djur, datorer eller maskiner. De har gjort en föränderlig inredning, skapade objekt med explosioner, robotliknande möbler och ett urval av möbler inspirerade av deras fascination för magi.