Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Peter Wahlgren

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Peter Wahlgren

Professor Peter Wahlgren har tilldelats Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2019–2023.

Med anledning av tillträdet håller Peter Wahlgren en installationsföreläsning med titeln ”Från Lex Scripta till Lag 4.0”. Föreläsningen hålls onsdag 29 januari 2020 och inleds med att den tidigare innehavaren av professuren, Antonina Bakardjieva, presenterar sin forskning.

Professuren kommer att ägnas åt ett forskningsprojekt om lagstiftningsteknik i en digital miljö som präglas av en allt mer omfattande tillämpning av artificiell intelligens (AI).

Tillämpningen av nya teknologier som AI, systemtänkande och olika former av it-lösningar kan komma att få dramatiska konsekvenser för lagstiftningsteknik och lagstiftningsprocesser. De nya teknologierna kan användas på områden som hittills har varit rättsligt reglerade. Rättslig reglering kan i flera fall ersättas av programvara vilket gör rättslig reglering irrelevant eller onödig samtidigt som den kan bidra till effektivare reglering.

Bruket av AI och robotiserade system väcker frågor kring hur teknologi kan komma att ersätta demokratiskt framtagna lagar samt vilka normativa, rättsstatliga och demokratiska konsekvenser detta kan få. Finns det en risk för att demokrati ersätts av teknokrati? Exempelvis kan det uppstå problem kring kraven på offentlighet och insyn i lagstiftningsprocessen och rättstillämpningen. Vidare väcker projektet frågor kring gränsen mellan lagstiftning och it-teknologi samt hur man kan förhindra missbruk och manipulation när nya teknologier tillämpas på områden som traditionellt har varit rättsligt reglerade. Projektet kommer också att analysera förändringar i lagstiftningsprocessen mot bakgrund av rättens internationalisering samt kraven på förenkling och effektivisering. Ett av projektets syften är att utifrån ovannämnda problemställningar analysera hur regleringsmodeller kan utformas och utvärderas.

Peter Wahlgren kommer att samarbeta med och delta i andra utvecklingsprojekt knutna till studier av sambandet mellan AI och rättsinformatik, exempelvis självkörande bilar, e-hälsa och smarta hus.

Om professuren

Professuren instiftades av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse gemensamt donerade 25 miljoner kronor till Juridiska fakultetens 100-årsjubileum år 2007 vid Stockholms universitet. Donationen ska användas till att finansiera en forskningsprofessur i rättsvetenskap som kan innehas av professorer vid fakulteten för en period av högst fyra år i taget. Innehavaren ska under denna period normalt ägna all sin tid åt forskning och är därmed befriad från sin undervisningsskyldighet.

Läs mer
Stockholms universitet

Beslut i 2019 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har 2019 beviljat drygt 18 miljoner kronor till forskning fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Forskning som visar på vikten av vapenlagar belönas

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som utdelas av Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi. Pristagarna utses av en oberoende internationell jury som leds av professorerna Lawrence Sherman och Jerzy […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin till forskning om hjärnans utveckling

Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018 för arbetet med att åstadkomma en detaljerad karta över den mänskliga hjärnan.

Ansökningsperiod 2019

Stiftelsens ansökningsperiod för 2019 är avslutad.

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2019 till forskning om klimat och ojämlikheter

Per Krusell är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet. Hans forskning rör sig inom det breda ämnet makroekonomi. På senare år har Per Krusell bland […]

Stiftelsens verksamhetsår 2018

Torsten Söderbergs Stiftelse beviljade under 2018 cirka 53 miljoner kronor till forskning fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. Nära 48 miljoner ur ordinarie anslagsgivning.

Torsten och Wanja Söderbergs nordiska pris i design och konsthantverk har delats ut för sista gången

Torsten och Wanja Söderbergs pris i design och konsthantverk har under ett kvarts sekel uppmärksammat nyskapande och framstående gärningar inom design och konsthantverk i Norden. Priset instiftades med anledning av […]

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Nästa sida »