Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2019 till forskning om klimat och ojämlikheter

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2019 till forskning om klimat och ojämlikheter

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Per Krusell vid Stockholms universitet Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2019. Anslagen uppgår till sammanlagt 8 miljoner kronor. Per Krusell har intresserat sig för allt från klimatets påverkan på olika länders ekonomi till ekonomisk ojämlikhet i samhället.

Per Krusell är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet. Hans forskning rör sig inom det breda ämnet makroekonomi.

På senare år har Per Krusell bland annat drivit ett stort forskningsprojekt inom klimatområdet. Tanken är att bygga modeller som kopplar samman avancerad klimatforskning med modern makroekonomisk analys. I en långsiktig satsning har ett tvärvetenskapligt nätverk med ekonomer och naturvetare byggts upp vid Stockholms universitet.

– Vår målsättning är att förstå vilka problem klimatförändringarna innebär och hur det påverkar länders ekonomier på olika sätt. Idag finns det ett stort intresse för de här frågorna och vi har bidragit med grundforskning inom området. Bland annat har vi kommit fram till en formel för hur koldioxid bör beskattas.

Studier av ojämlikheter

Ett annat spår i Per Krusells forskning är studierna av faktorer bakom ojämlikheter mellan hushållen när det gäller inkomst och förmögenhet. Förståelsen av ojämlikheter är bland annat viktig för att veta vilken verkan ekonomiska styrmedel kan få.

Ett av de senaste projekten inom området rör det ekonomiska beteendet bland de mest förmögna. Hur fattar de beslut om kapitaluppbyggnad och sparande?

– De allra rikaste är en extremt liten grupp men de äger företagen och bestämmer hur det investeras i Sverige. Att förstå hur de resonerar och vilka drivkrafter de har är viktigt för hela samhället, säger Per Krusell.

Han är mycket glad över att nu ha tilldelats Söderbergs forskningsprofessur.

– Det är en utmärkelse som är ovanlig att få och det känns som ett erkännande av den forskning jag bedrivit historiskt. Dessutom kommer det att betyda mycket för finansieringen av mitt arbete framåt. 

Per Krusell tilldelades Söderbergska priset i ekonomi 2007. Han är ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien sedan 2003 och sitter i Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Åren 2004–2009 var han professor i ekonomi vid Princeton University. Dessförinnan har han bland annat varit verksam vid University of Rochester, University of Pennsylvania och Northwestern University. Sedan 2014 är han även Centennial Professor vid London School of Economics and Political Science.

Se även
Kungl. Vetenskapsakademien
Stockholms universitet Institutet för internationell ekonomi

Foto: Kristoffer Hellman

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin till forskning om hjärnans utveckling

Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018 för arbetet med att åstadkomma en detaljerad karta över den mänskliga hjärnan.

Ansökningsperiod 2019

Stiftelsens ansökningsperiod för 2019 öppnar den 10 augusti och stänger den 1 september kl. 17.00.

Stiftelsens verksamhetsår 2018

Torsten Söderbergs Stiftelse beviljade under 2018 cirka 53 miljoner kronor till forskning fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. Nära 48 miljoner ur ordinarie anslagsgivning.

Torsten och Wanja Söderbergs nordiska pris i design och konsthantverk har delats ut för sista gången

Torsten och Wanja Söderbergs pris i design och konsthantverk har under ett kvarts sekel uppmärksammat nyskapande och framstående gärningar inom design och konsthantverk i Norden. Priset instiftades med anledning av […]

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Statligt assisterat narkotikabruk leder till minskad brottslighet

Stockholmspriset i kriminologi 2019 tilldelas Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete som på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk.

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Nästa sida »