Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design är ett av de äldsta fristående industridesignkontoren i Sverige. De två grundarna var Hans Ehrich och Tom Ahlström och har vid sidan av ergonomidesign i hög grad bidragit till att göra svensk design känd internationellt. I år är det 50 år sedan företaget startades.

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. Flera av A&E Designs produkter från 1970- och 1980-talet tillverkas än idag. A&E Design har väckt uppmärksamhet för sina estetiska och innovativa kvaliteter, vilket resulterat i åtskilliga designpriser och artiklar i tidskrifter.

Museipallen Stockholm, ett uppdrag av Nationalmuseums dåvarande chef för konsthantverksavdelningen, finns på hundratals museer och konsthallar runt om i världen. En annan av klassikerna från offentliga miljöer är kölappsautomaten Turn-o-Matic.

A&E Design the Book

Boken om A&E Design är författad av Kerstin Wickman, journalist och professor i design- och konsthantverkshistoria. Ett av syftena med bokprojektet var att sätta in A&E Designs verksamhet i en kontext, beskriva relationen till samhällsförändringar och till den designdebatt som ägt rum under de 50 år som A&E Design existerat. Ett annat syfte är att ge en fördjupad inblick i designprocessen.

Den 7 november 2018 tilldelades A&E Design the Book Svenska Publishingpriset ”för en gedigen produktion med intressanta och välskrivna texter och väl sammanhållet visuellt manér”. Boken är utgiven av Centrum för Näringslivshistoria och har producerats med anslag från Torsten Söderbergs Stiftelse.

Läs mer
Förlaget Näringslivshistoria

Utställning

På Nationalmuseum i Stockholm firas A&E Designs 50-årsjubileum med en utställning i samband med museets återöppnande. I utställningen visas produkter, skisser och ritningar från Tom Ahlström och Hans Ehrichs rika produktion och från den donation av handgjorda modeller och prototyper som Nationalmuseum fått i gåva av företaget.

Utställningen pågår mellan 13 oktober 2018 och 13 januari 2019.

Läs mer
Nationalmuseum
img_0667

 

Ansökningsperiod 2019

Stiftelsens ansökningsomgång för 2019 öppnar i augusti. Uppdaterade anvisningar och mer information om årets ansökningsperiod publiceras på webbplatsen före sommaren.

Torsten och Wanja Söderbergs nordiska pris i design och konsthantverk har delats ut för sista gången

Torsten och Wanja Söderbergs pris i design och konsthantverk har under ett kvarts sekel uppmärksammat nyskapande och framstående gärningar inom design och konsthantverk i Norden. Priset instiftades med anledning av […]

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Statligt assisterat narkotikabruk leder till minskad brottslighet

Stockholmspriset i kriminologi 2019 tilldelas Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete som på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk.

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Ansök 2018

Ämnesområden Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur […]

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Stiftelsens verksamhetsår 2017

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 55 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017.

Årets Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018.

Nästa sida »