Stiftelsens verksamhetsår 2013

Stiftelsens verksamhetsår 2013

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 80 miljoner kronor under 2013.

Läs mer om intressanta forskningsprojekt och stiftelsens verksamhet i årsskriften för 2013.

Omslagsbilden

Skriftens omslag pryds i år av illustrationen ovan över Sunnerby, Kållandsö i Västergötland. Sunnerbyprojektet är ett arkeologiskt forskningsprojekt som mellan åren 2000 och 2014 genomfört årliga utgrävningar på Kållandsö i Vänern. En medeltida kyrkoruin med gravar, en magnifik hallbyggnad och förhistoriska gravhögar är några av de lämningar som undersökts. I synnerhet gravfältets storhög, Kungshögen, med fynd av glasbägare, guldring, spelpjäser och massiva djuroffer har tillsammans med spåren efter hallbyggnaden gett en enastående inblick i hur 600-talets makthavare i Vänerlandskapet manifesterade sin sociala identitet. Genom utgrävningarna har framkommit kunskap om en rik och dynamisk järnåldersbygd och hur denna utvecklas in i medeltid.

Sunnerbyprojektet, via Vänermuseet i Lidköping och projektledarna Annelie Nitenberg och Anna Nyqvist Thorsson, har beviljats anslag mellan 2008 och 2013. Bilden är gjord av Robert Bernhoft.

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Stiftelsens verksamhetsår 2016

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 74 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Aggestam har under större delen av sin akademiska karriär ägnat sig åt forskning inom diplomati, freds- och konfliktlösning och därmed verkat i Pufendorfs anda. Som innehavare av Pufendorfprofessuren kommer Aggestam […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Beslut i 2016 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse presenterar 2016 års beviljade anslag som totalt uppgår till över 74 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Nästa sida »