Stiftelsens verksamhetsår 2013

Stiftelsens verksamhetsår 2013

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 80 miljoner kronor under 2013.

Läs mer om intressanta forskningsprojekt och stiftelsens verksamhet i årsskriften för 2013.

Omslagsbilden

Skriftens omslag pryds i år av illustrationen ovan över Sunnerby, Kållandsö i Västergötland. Sunnerbyprojektet är ett arkeologiskt forskningsprojekt som mellan åren 2000 och 2014 genomfört årliga utgrävningar på Kållandsö i Vänern. En medeltida kyrkoruin med gravar, en magnifik hallbyggnad och förhistoriska gravhögar är några av de lämningar som undersökts. I synnerhet gravfältets storhög, Kungshögen, med fynd av glasbägare, guldring, spelpjäser och massiva djuroffer har tillsammans med spåren efter hallbyggnaden gett en enastående inblick i hur 600-talets makthavare i Vänerlandskapet manifesterade sin sociala identitet. Genom utgrävningarna har framkommit kunskap om en rik och dynamisk järnåldersbygd och hur denna utvecklas in i medeltid.

Sunnerbyprojektet, via Vänermuseet i Lidköping och projektledarna Annelie Nitenberg och Anna Nyqvist Thorsson, har beviljats anslag mellan 2008 och 2013. Bilden är gjord av Robert Bernhoft.

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Statligt assisterat narkotikabruk leder till minskad brottslighet

Stockholmspriset i kriminologi 2019 tilldelas Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete som på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk.

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Ansök 2018

Ämnesområden Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur […]

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Stiftelsens verksamhetsår 2017

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 55 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017.

Årets Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 till den isländske designern Brynjar Sigurðarson

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Brynjar Sigurðarson årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Nästa sida »