Styrelse och rådgivare

Ledamöter och suppleanter

Tomas Söderberg, fil.dr h.c., ordförande
Richard Arvidsson, professor, vice ordförande
Peter Söderberg, fil.kand., ledamot
Maria Söderberg, civilekonom, ledamot

Wanja Söderberg, teol.stud., suppleant
Anna Söderberg, fil.kand., suppleant
Elisabet Söderberg, fil.dr, suppleant
Torsten Söderberg, produktutvecklare, suppleant

Stiftelsens rådgivare

Till Torsten Söderbergs Stiftelse är nedanstående vetenskapliga rådgivare knutna.

Harry Flam, professor em. internationell ekonomi, Stockholms universitet, ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Claes-Robert Julander, professor em. företagsekonomi, tidigare rektor vid Handelshögskolan Stockholm, ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Gustaf Lindencrona, professor em. finansrätt, tidigare rektor vid Stockholms universitet, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

Bo Ralph, professor em. nordiska språk, Göteborgs universitet, ledamot av Svenska Akademien

Hans Wigzell, professor em. medicin, tidigare rektor vid Karolinska institutet, ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.