Torsten och Wanja Söderberg

Om donatorerna

Torsten Söderberg grundade år 1960, tillsammans med sin hustru Wanja, Torsten Söderbergs Stiftelse.

Torsten och Wanja Söderberg var båda födda i Stockholm, 1894 respektive 1899. Torsten var äldste son till Olof A. Söderberg. Denne var chef för familjeföretaget Söderberg & Haak, Sveriges största järngrossist. Han var bland annat även en grundarna av Handelshögskolan i Stockholm, norsk generalkonsul, disponent för Stora Kopparberg och hade en lång rad uppdrag i det offentliga och i näringslivet.

Torstens mor Ottilia var dotter till Peder Herzog från Hessen, en fattig judisk bokbindare som 1859 kom till Stockholm. I Sverige blev han framgångsrik och grundade det så småningom stora bokbinderi- och boktryckeriföretaget P. Herzog & Söner. Wanjas far var överstelöjtnanten Iwan T. Aminoff, som gjorde sig känd som författare av främst krigs- och äventyrsböcker, men som också var pionjär inom science fiction- och kriminalgenren (signaturen Radscha). Modern hette Olga, född Wallerstedt, dotter till en handlande i Karlstad.

När Torsten var 32 år gammal flyttade makarna till Göteborg. Torsten, som vid det laget suttit i styrelsen för Söderberg & Haak i nio år och varit vice vd i fem år, fick förtroendet av sin far att tillträda befattningen som chef för företagets omfattande Göteborgsverksamhet. Torsten var reservofficer och jur.kand. med fullgjord tingstjänstgöring.

Makarna Söderberg blev staden trogna fram till Torstens bortgång. Han kom att stärka Söderberg & Haaks verksamhet där genom företagsförvärv och kontinuerlig sortimentsutveckling. Han fick sitt eget pastorat att sköta, medan han som ägare i paritet med sin yngre bror Ragnar behöll sitt övergripande inflytande i familjeföretaget. Torsten blev en känd och uppskattad person i affärslivet och var bland annat ordförande i Göteborgs Köpmansförening, vice ordförande i Handelskammaren och ledamot av Hamnstyrelsen. Han var generalkonsul för Rumänien, aktiv i föreningslivet och var bland annat president i Göteborgs Rotaryklubb och ordförande i Börssällskapet.

År 1938 köpte makarna fastigheten Sporred Tvärgården där de tre sönerna Olof, Tomas och Edvard växte upp. Wanja som konverterat till katolicismen var mycket verksam inom det katolska församlingsarbetet och ordförande i det lokala Röda korset. Hon var även vice ordförande i kommunalnämnden i Kållered.

Något större behov av att demonstrera sin position hade inte Torsten och Wanja Söderberg men de levde ett gott liv. Torsten var starkt engagerad i släkthistoria, företagshistoria och bibliografi. Han delade även intresset för kultur och konst med sin hustru. Torsten Söderberg var under tio år ordförande för Föreningen Röhsska konstslöjdmuseets vänner och satt i styrelsen för Röhsska konstslöjdmuseet. Makarna hyste en stark medkänsla med de drabbade grannfolken under andra världskriget och sju finska krigsbarn togs emot i Sporred Tvärgården. Även en familj av dansk-judisk börd, familjen Langebaek, fick bo i familjens våning på Götabergsgatan i Göteborg.

Då Torsten Söderberg mot slutet av sitt liv blev långvarigt sjuk, företräddes han i diskussionerna om stiftelsebildningen huvudsakligen av sin hustru Wanja. I denna deltog även deras barn Olof, Tomas och Edvard aktivt.