Statligt assisterat narkotikabruk leder till minskad brottslighet

Statligt assisterat narkotikabruk leder till minskad brottslighet

Stockholmspriset i kriminologi 2019 tilldelas Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete som på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk. Prissumman är en miljon kronor.

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som utdelas av Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi. Pristagarna utses av en oberoende internationell jury som leds av professorerna Lawrence Sherman och Jerzy Sarnecki.

Utmärkelsen för 2019 tilldelas en politiker och en forskare i narkotikapolitik. Pristagarna belönas för deras unika och evidensbaserade arbeten som inkluderat omfattande fälttester av effekterna av narkotikapolitiska innovationer på brottsligheten och missbrukarnas hälsa. Tillsammans har deras respektive arbeten i hög grad bidragit till att förändra och förbättra narkotikapolitik.

Som inrikesminister (1993–2002) och förbundspresident för Schweiz (1999) var Ruth Dreifuss den främsta politiska försvararen av ett unikt försök att testa en ny behandling av heroinanvändare. Man ville undersöka om den nya behandlingen skulle kunna bidra till att minska den brottslighet och de hälsoproblem som ”traditionell” narkotikapolitik gav upphov till.

I dessa experiment erbjöds individer som misslyckats med sina metadonbehandlingar en så kallad ”Heroin-Assisterad-Terapi” (HAT). De gavs möjlighet att injicera legalt förskrivet heroin i medicinskt övervakade anläggningar. Frågan var huruvida metoden kunde göras säker och hur det skulle påverka missbrukarnas beteende. Det visade sig att HAT-försöken avsevärt minskade missbrukarnas brottslighet, samtidigt som deras hälsa förbättrades.

Ruth Dreifuss lät sig inte påverkas av de kraftiga protester som försöken väckte. Hon menade att för att finna de bästa alternativa behandlingsmetoderna mot ett heroinberoende var försöken legitima och att resultatet av dem skulle av återspeglas i förd narkotikapolitik. Dreifuss politiska mod lade grunden för ytterligare försök på området i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och nu senast i Kanada. Alla dessa experiment uppvisade resultat som överensstämde med dem i Schweiz.

Professor Peter Reuter, vid universitetet i Maryland, en framstående forskare på det narkotikapolitiska området fick internationell uppmärksamhet när han förklarade och försvarade de schweiziska försöken.

Långt innan dessa försök initierades hade Peter Reuter ägnat decennier åt att undersöka sambandet mellan narkotikapolitik och brottslighet. Hans gedigna forskning har lett till samma insikter och slutsatser som de schweiziska fälttesterna. Genom att studera hur kriminalisering av narkotikabruk och dess verkställighet påverkar brottslighet och hälsa, identifierade Reuter metoder som utan legalisering av narkotika kan ge bättre effekt. Hans studier om effekterna av drogpriser och tillgänglighet av narkotika har visat att många av fördelarna med förbud mot narkotikabruk kan uppnås med mindre ingripande åtgärder. Enbart straffinriktad bekämpning av narkotikaproblemet kan öka brottsligheten utan att minska narkotikakonsumtionen.

Genom att förklara dessa nya behandlingsmetoder, inklusive den schweiziska modellen, har Reuters forskning lett till en förändring av narkotikapolitiken i länder som Brasilien, Peru, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Vietnam, Uruguay och USA med flera.

Dreifuss och Reuter är enligt prisjuryn viktiga exempel på hur ett samarbete mellan forskare och politiska beslutsfattare kan minska brottsligheten samtidigt som samhället slår vakt om humanitära värden.

Priset delas ut i samband med The Stockholm Criminology Symposium den 11 juni 2019.

Om pristagarna

Ruth Dreifuss är Distinguished Senior Fellow av Graduate Institute i Genève. Hon har en examen i ekonomi (BA) och ekonometri (MA) vid Universitetet i Genève. Hon var inrikesminister och medlem av det Schweiziska förbundsrådet mellan 1993 och 2002. År 1999 blev hon, som första kvinna, Schweiz förbundspresident. Hon är även medlem av Global Commission on Drug Policy och av The Global Drug Policy Program of the Open Society Foundations.

Peter Reuter är professor i offentlig politik och kriminologi vid University of Maryland i College Park. Född och uppvuxen i Sydney, Australien, har han en examen från University of New South Wales (BA) och senare en doktorsexamen i ekonomi vid Yale University Graduate School. Från 1981 till 1993 arbetade han på RAND Corporation, där han grundade RAND Drug Policy Center. År 2008 blev han invald som medlem av American Society of Criminology.


Om priset

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som utdelas årligen av Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi. Den stiftades av den svenska regeringen och Torsten Söderbergs Stiftelse. Pristagarna utses av en oberoende internationell jury som leds av professorerna Lawrence Sherman och Jerzy Sarnecki.

Priset delas ut för framstående prestationer inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat för att minska brottsligheten och främja de mänskliga rättigheterna. Stiftelsens donation till Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi har gjorts till minne av med.dr h.c. Edvard Söderberg.

Prisets syfte är att främja: ökad kunskap gällande brottsorsaker på individuell och strukturell nivå, en mer effektiv och human politik gällande behandlingen av brottslingar, ökad kunskap om alternativa brottsförebyggande åtgärder både inom rättsväsendet och det civila samhället, praxis för hjälp till brottsoffer samt till förbättrade metoder för att på ett globalt plan minska myndighetsmissbruk inom rättsväsendet.

Priset delades ut första gången i Stockholms stadshus i juni 2006 med Jerry Lees Stiftelse som ursprunglig bidragsgivare. Prisceremonin hålls årligen och sammanfaller med Stockholm Criminology Symposium som arrangeras av Brottsförebyggande rådet. Prissumman är en miljon svenska kronor.

Läs mer

Stockholmspriset i kriminologi (på svenska)
The Stockholm Prize in Criminology (in English)
The Stockholm Criminology Symposium (in English)

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin till forskning om hjärnans utveckling

Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018 för arbetet med att åstadkomma en detaljerad karta över den mänskliga hjärnan.

Ansökningsperiod 2019

Stiftelsens ansökningsperiod för 2019 öppnar den 10 augusti och stänger den 1 september kl. 17.00.

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2019 till forskning om klimat och ojämlikheter

Per Krusell är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet. Hans forskning rör sig inom det breda ämnet makroekonomi. På senare år har Per Krusell bland […]

Stiftelsens verksamhetsår 2018

Torsten Söderbergs Stiftelse beviljade under 2018 cirka 53 miljoner kronor till forskning fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. Nära 48 miljoner ur ordinarie anslagsgivning.

Torsten och Wanja Söderbergs nordiska pris i design och konsthantverk har delats ut för sista gången

Torsten och Wanja Söderbergs pris i design och konsthantverk har under ett kvarts sekel uppmärksammat nyskapande och framstående gärningar inom design och konsthantverk i Norden. Priset instiftades med anledning av […]

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Nästa sida »