Söderbergska priset i ekonomi 2011 till professor Bertil Holmlund

Söderbergska priset i ekonomi 2011 till professor Bertil Holmlund

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat utdela Söderbergska priset i ekonomiska vetenskaper 2011 på en miljon kronor till professor Bertil Holmlund, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet ”för hans vetenskapliga insatser i arbetsmarknadsekonomi”.

Bertil Holmlund har framför allt studerat frågor kring sysselsättning och arbetslöshet, vilket är ett av de viktigaste områdena inom nationalekonomin. Hans främsta bidrag avser olika aspekter på arbetslöshetsförsäkringen.

I empiriska studier har Holmlund analyserat sambandet mellan arbetslöshetsförsäkringens generositet och arbetslöshetsperiodernas längd. Han har bland annat använt sig av de ”naturliga experiment” som uppkommit när arbetslöshetsersättningen genom regelförändringar ändrats på olika sätt för arbetslösa med olika höga tidigare arbetsinkomster.

Holmlund har också analyserat hur en lämplig arbetslöshetsförsäkring bör se ut. Slutsatserna visar att en arbetslöshetsersättning som minskar med arbetslöshetsperiodens längd ger en optimal avvägning mellan motivet att ge de sysselsatta en god försäkring och risken att en generös försäkring leder till längre arbetslöshet. Det är vidare önskvärt att i arbetslöshetsförsäkringen använda sig av sanktioner mot de arbetslösa som inte uppfyller vissa krav på sökaktivitet.

Ett antal studier har analyserat olika aspekter på lönebildningen, till exempel hur denna beror på arbetsmarknadsläget, arbetsmarknadspolitiken och skatterna, samt vilket inflytande ”insiders” (de med bäst förankring på arbetsmarknaden) har. Holmlund har också visat hur lönebildningen kan påverkas av olika sätt att finansiera arbetslöshetsförsäkringen.

Bertil Holmlunds forskning kännetecknas av hög samhällsrelevans. Den belyser centrala frågor i samhällsdebatten och hans bidrag är både teoretiska och empiriska. Dessutom har Holmlund varit en flitig deltagare i den ekonomisk-politiska diskussionen med ett stort antal populärvetenskapliga artiklar och bidrag till statliga utredningar. Hans stora handledningsinsatser i doktorandutbildningen vid Uppsala universitet har bidragit till att Sverige är ovanligt välförsett med skickliga arbetsmarknadsekonomer som kan arbeta med tillämpad empirisk forskning och utvärdering.

Priset delades ut den 9 juni 2011 vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Alzheimerforskning prisas

Söderbergska priset i medicin 2016 till Kaj Blennow för enastående och nyskapande forskning om Alzheimers sjukdom.

Söderbergska priset 2015 för forskning inom beteendeekonomi

Professorerna Tore Ellingsen och Magnus Johannesson får det Söderbergska priset i ekonomi 2015

Söderbergska priset i medicin 2014 till professor Leif Groop

Professor Leif Groop tilldelades det Söderbergska priset i medicin 2014 för sina banbrytande insatser inom diabetesforskning.

Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 till professor Maarit Jänterä-Jareborg

Professor Maarit Jänterä-Jareborg tilldelades det Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 för sina vetenskapliga insatser inom familjerätten.

Söderbergska priset i medicin 2012 till professor Christopher Gillberg

Professor Christopher Gillberg mottog det Söderbergska priset i medicin 2012 för sitt arbete inom det neuropsykiatriska forskningsområdet.

Söderbergska priset i medicin 2010 till professor Lars Klareskog

Professor Lars Klareskog mottog det Söderbergska priset i medicin 2010 för sin unika forskning inom reumatologi.

Söderbergska priset i medicin 2008 till professor Felix Mitelman

Professor Felix Mitelman tilldelades det Söderbergska priset i medicin 2008 för hans pionjärinsatser inom cancercytogenetiken.

Bertil Holmlund

Professor Bertil Holmlund är född 1947. Efter avlagd doktorsexamen vid Umeå universitet 1976 har han varit verksam i USA, Storbritannien, Australien, Danmark och Kanada. Han har varit ordförande i Ekonomiska rådet och EALE (European Association of Labour Economists). Sedan 2009 är Holmlund prefekt vid Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.