Söderbergska priset 2015 för forskning inom beteendeekonomi

Söderbergska priset 2015 för forskning inom beteendeekonomi

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att det Söderbergska priset inom ekonomiska vetenskaper 2015 tilldelas Tore Ellingsen och Magnus Johannesson, båda vid Handelshögskolan i Stockholm, för sina gemensamma och inflytelserika arbeten inom området beteendeekonomi.

Beteendeekonomi är ett relativt nytt forskningsområde i gränslandet mellan nationalekonomi och psykologi. Bland annat undersöker man drivkrafterna bakom så kallat prosocialt beteende, det vill säga det förhållandet att individer ofta handlar på ett sätt som tycks strida mot snäva egenintressen. Resultaten har implikationer för hur belönings- och kontrollsystem utformas i företag och organisationer.

Ellingsen och Johannesson är ledande forskare inom området beteendeekonomi. Deras forskning omfattar såväl rent teoretiska bidrag som empiriska studier baserade på kontrollerade experiment. De har i en rad gemensamma studier visat att den traditionella ekonomiska teorins antaganden om ”den ekonomiska människan” i många fall behöver kompletteras med icke-monetära drivkrafter som altruism, rättvisa och socialt anseende.

Ellingsen och Johannesson har utöver sina gemensamma beteendeekonomiska arbeten också lämnat viktiga forskningsbidrag inom andra områden. Ellingsen har bland annat studerat de samhällsekonomiska kostnaderna för monopol, förhandlingar som en evolutionär process, och lönesättning och effektivitet i företag. Johannesson har en omfattande produktion inom området hälsoekonomi och under senare år har han gjort pionjärinsatser när det gäller forskningen om hur ekonomiskt beteende påverkas av genetiska faktorer.

Priset på 1 miljon kronor delades ut vid en ceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien den 26 maj 2015.

Läs mer

Kungl. Vetenskapsakademien

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Alzheimerforskning prisas

Söderbergska priset i medicin 2016 till Kaj Blennow för enastående och nyskapande forskning om Alzheimers sjukdom.

Söderbergska priset i medicin 2014 till professor Leif Groop

Professor Leif Groop tilldelades det Söderbergska priset i medicin 2014 för sina banbrytande insatser inom diabetesforskning.

Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 till professor Maarit Jänterä-Jareborg

Professor Maarit Jänterä-Jareborg tilldelades det Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 för sina vetenskapliga insatser inom familjerätten.

Söderbergska priset i medicin 2012 till professor Christopher Gillberg

Professor Christopher Gillberg mottog det Söderbergska priset i medicin 2012 för sitt arbete inom det neuropsykiatriska forskningsområdet.

Söderbergska priset i ekonomi 2011 till professor Bertil Holmlund

Professor Bertil Holmlund tilldelades det Söderbergska priset i ekonomi 2011 för hans vetenskapliga insatser i arbetsmarknadsekonomi.

Söderbergska priset i medicin 2010 till professor Lars Klareskog

Professor Lars Klareskog mottog det Söderbergska priset i medicin 2010 för sin unika forskning inom reumatologi.

Söderbergska priset i medicin 2008 till professor Felix Mitelman

Professor Felix Mitelman tilldelades det Söderbergska priset i medicin 2008 för hans pionjärinsatser inom cancercytogenetiken.

Tore Ellingsen och Magnus Johannesson

Professor Tore Ellingsen (t.v.) är född 1962. Fil.dr 1991 vid London School of Economics. Innehar Ragnar Söderbergs professur i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Ellingsen är även utländsk ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Professor Magnus Johannesson (t.h.) är född 1964. Fil.dr 1991 vid Linköpings universitet. Professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Johannesson är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.