Söderbergska priset i medicin 2010 till professor Lars Klareskog

Söderbergska priset i medicin 2010 till professor Lars Klareskog

Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser beslutade, i samarbete med Svenska Läkaresällskapet, att tilldela det Söderbergska priset i medicin 2010 till professor Lars Klareskog vid Karolinska Institutet. Lars Klareskog fick priset för sin unika forskning inom ämnesområdet reumatologi – ”från molekyl till klinik, från gen till patientnytta”.

Som en av Sveriges mest internationellt kända kliniska forskare har Klareskog identifierat viktiga mekanismer för uppkomsten av ledgångsreumatism (reumatoid artrit).

Hans insatser har lett till en fördjupad och förnyad förståelse kring hur enstaka livsstilsfaktorer i intimt samspel med patientens genetiska konstitution kan orsaka immunologiska reaktioner och ge upphov till olika kroniska inflammatoriska sjukdomar. Denna forskning har bidragit till framtagandet av nya framgångsrika behandlingar av reumatoid artrit, byggda på såväl cellulära som molekylära mekanismer. Därtill har Klareskog på ett föredömligt sätt involverat patienten i behandling och uppföljning. Han har även framgångsrikt verkat för att sammanföra patientdata till väl fungerande databaser vilket skapar bättre möjligheter för att snabbare få fram nya läkemedel mot reumatoid artrit.

Priset delades ut på Svenska Läkaresällskapet den 19 april 2010 vid ett halvdagsseminarium arrangerat i samarbete med mottagaren.

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Alzheimerforskning prisas

Söderbergska priset i medicin 2016 till Kaj Blennow för enastående och nyskapande forskning om Alzheimers sjukdom.

Söderbergska priset 2015 för forskning inom beteendeekonomi

Professorerna Tore Ellingsen och Magnus Johannesson får det Söderbergska priset i ekonomi 2015

Söderbergska priset i medicin 2014 till professor Leif Groop

Professor Leif Groop tilldelades det Söderbergska priset i medicin 2014 för sina banbrytande insatser inom diabetesforskning.

Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 till professor Maarit Jänterä-Jareborg

Professor Maarit Jänterä-Jareborg tilldelades det Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 för sina vetenskapliga insatser inom familjerätten.

Söderbergska priset i medicin 2012 till professor Christopher Gillberg

Professor Christopher Gillberg mottog det Söderbergska priset i medicin 2012 för sitt arbete inom det neuropsykiatriska forskningsområdet.

Söderbergska priset i ekonomi 2011 till professor Bertil Holmlund

Professor Bertil Holmlund tilldelades det Söderbergska priset i ekonomi 2011 för hans vetenskapliga insatser i arbetsmarknadsekonomi.

Söderbergska priset i medicin 2008 till professor Felix Mitelman

Professor Felix Mitelman tilldelades det Söderbergska priset i medicin 2008 för hans pionjärinsatser inom cancercytogenetiken.

Lars Klareskog

Lars Klareskog är professor vid Karolinska institutet sedan 1993. Han var tidigare ordförande vid Institutionen klinisk immunologi vid Uppsala universitet. Klareskog är sedan 1995 medlem i Nobelförsamlingen och var tidigare medlem i Nobelkommittéen. 2002 var han ordförande för Europeiska reumatologikongressen.