Söderbergska priset i medicin 2008 till professor Felix Mitelman

Söderbergska priset i medicin 2008 till professor Felix Mitelman

Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser beslutade, i samarbete med Svenska Läkaresällskapet, att tilldela det Söderbergska priset i medicin år 2008 till professor Felix Mitelman, vid Lunds universitet.

Felix Mitelman fick priset för sina pionjärinsatser inom cancercytogenetiken samt sin framgångsrika forskning inom detta området.

Felix Mitelman är inte särskilt känd för allmänheten men desto mer ansedd inom internationell cancerforskning. Bland annat genom databasen »Mitelman Database of Chromosome Aberrations in Cancer« där information om över 50 000 cancerpatienter och de kromosomavvikelser som legat bakom sjukdomen finns registrerad. Mitelman insåg tidigt värdet av molekylärbiologin när det gäller sambandet mellan cancer, kromosomer och DNA. Hans väg till internationellt erkännande och prisbelöning visar värdet av att satsa inte bara på forskning med tydliga kliniska tillämpningar, utan även på grundforskning med mindre tydlig praktisk nytta.

Prisutdelningen ägde rum den 23 april 2008 på Svenska Läkaresällskapet.

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Alzheimerforskning prisas

Söderbergska priset i medicin 2016 till Kaj Blennow för enastående och nyskapande forskning om Alzheimers sjukdom.

Söderbergska priset 2015 för forskning inom beteendeekonomi

Professorerna Tore Ellingsen och Magnus Johannesson får det Söderbergska priset i ekonomi 2015

Söderbergska priset i medicin 2014 till professor Leif Groop

Professor Leif Groop tilldelades det Söderbergska priset i medicin 2014 för sina banbrytande insatser inom diabetesforskning.

Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 till professor Maarit Jänterä-Jareborg

Professor Maarit Jänterä-Jareborg tilldelades det Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 för sina vetenskapliga insatser inom familjerätten.

Söderbergska priset i medicin 2012 till professor Christopher Gillberg

Professor Christopher Gillberg mottog det Söderbergska priset i medicin 2012 för sitt arbete inom det neuropsykiatriska forskningsområdet.

Söderbergska priset i ekonomi 2011 till professor Bertil Holmlund

Professor Bertil Holmlund tilldelades det Söderbergska priset i ekonomi 2011 för hans vetenskapliga insatser i arbetsmarknadsekonomi.

Söderbergska priset i medicin 2010 till professor Lars Klareskog

Professor Lars Klareskog mottog det Söderbergska priset i medicin 2010 för sin unika forskning inom reumatologi.

Felix Mitelman

Felix Mitelman föddes 1940. År 1972 disputerade han vid Lunds universitet och är nu professor i klinisk genetik vid Universitetssjukhuset i Lund. Mitelman påbörjade 1983 det arbete som han är mest erkänd för. Han började kartlägga kromosomavvikelser hos cancerpatienter i det som kom att kallas ”Mitelman Database of Chromosome Aberrations in Cancer”. År 2007 mottog Mitelman Eric K. Fernströms nordiska pris.