Söderbergska handelspriset 2013 till professor Klas Nyberg och docent Fredrik Sandgren

Söderbergska handelspriset 2013 till professor Klas Nyberg och docent Fredrik Sandgren

Juryn för det Söderbergska handelspriset har beslutat tilldela 2013 års pris till forskarna i ekonomisk historia professor Klas Nyberg, vid Stockholms universitet, och docent Fredrik Sandgren, vid Uppsala universitet, för arbetet med att synliggöra handelns utveckling genom tiderna.

”Professor Klas Nyberg och docent Fredrik Sandgren tilldelas gemensamt det Söderbergska handelspriset 2013 för arbetet att synliggöra handelns utveckling genom tiderna. De har på ett förtjänstfullt sätt format berättelsen om handelsnäringarnas betydelse. Deras ekonomihistoriska perspektiv på handeln tillför mycket till politik, ekonomi, teori och praktik.”

– Handelns berättelse och historia ger näringen en identitet som är viktig för utvecklingen av och framtiden för handeln, säger Svensk Handels vd Dag Klackenberg som är ordförande i juryn för det Söderbergska Handelspriset.

Priset är det största i sitt slag i Sverige och delas i år ut för 25:e gången. Prissumman är på 500 000 kronor.

Prisutdelningen och prisföreläsningar ägde rum den 2 maj 2013 vid en ceremoni på Handelshögskolan i Stockholm.

Söderbergska handelspriset 2012 till Jarno Vanhatapio

Det Söderbergska handelspriset tilldelas en entreprenör som har bidragit till att utveckla försäljning och distribution med hjälp av internet.

Söderbergska handelspriset 2011 till professorerna Karin M. Ekström och Magnus Söderlund

Det Söderbergska handelspriset tilldelas Karin M. Ekström och Magnus Söderlund för sina studier av konsumenters beteenden.

Söderbergska handelspriset 2010 till Anders Lönner

Det Söderbergska handelspriset tilldelas Anders Lönner för sina djärva strategier att utvecklat Meda till ett internationellt läkemedelsföretag.

Söderbergska handelspriset 2009 till professorerna Gunilla Jönsson och Mats Abrahamsson

Det Söderbergska handelspriset tilldelas Gunilla Jönsson och Mats Abrahamsson för deras forskningsinsatser om logistik och förpackningar.

Klas Nyberg och Fredrik Sandgren

Klas Nyberg (t.h.) är professor på Centrum för Modevetenskap vid Stockholms universitet. Han är ekonomihistoriker och forskar inom områdena för textilhistoria, konsumtionshistoria och materiell kultur. Han har publicerat ett stort antal böcker till exempel Till salu, Stockholms textila handel och manufaktur 1722–1846; Kommers, historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen och Kommersiell kompetens och industrialisering. Norrköpings ylleindustriella tillväxt på Stockholms bekostnad 1780–1846.

Fredrik Sandgren (t.v.) är docent vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. Hans forskning handlar bland annat om organisatoriska och tekniska innovationer i den svenska och internationella detaljhandeln från mitten på 1700-talet och framåt.