Söderbergska handelspriset 2011 till professorerna Karin M. Ekström och Magnus Söderlund

Söderbergska handelspriset 2011 till professorerna Karin M. Ekström och Magnus Söderlund

Juryn för det Söderbergska handelspriset har beslutat tilldela professorerna Karin M. Ekström, vid Högskolan i Borås, och Magnus Söderlund, vid Handelshögskolan i Stockholm, 2011 års pris.

Juryns motivering

”Pristagarna belönas för sina studier av konsumenternas beteenden och för viktiga insatser genom tillskapande av forskningsmiljöer, där framstående handelsrelevant forskning bedrivs till stor nytta för handelsföretagen.”

Prisutdelningen och prisföreläsningarna ägde rum den 9 maj 2011 i samband med Svensk Handels årsstämma.

Söderbergska handelspriset 2013 till professor Klas Nyberg och docent Fredrik Sandgren

Det Söderbergska handelspriset tilldelas två forskare i ekonomisk historia för deras arbete med att synliggöra handelns utveckling genom tiderna.

Söderbergska handelspriset 2012 till Jarno Vanhatapio

Det Söderbergska handelspriset tilldelas en entreprenör som har bidragit till att utveckla försäljning och distribution med hjälp av internet.

Söderbergska handelspriset 2010 till Anders Lönner

Det Söderbergska handelspriset tilldelas Anders Lönner för sina djärva strategier att utvecklat Meda till ett internationellt läkemedelsföretag.

Söderbergska handelspriset 2009 till professorerna Gunilla Jönsson och Mats Abrahamsson

Det Söderbergska handelspriset tilldelas Gunilla Jönsson och Mats Abrahamsson för deras forskningsinsatser om logistik och förpackningar.

Karin M. Ekström och Magnus Söderlund

Karin Ekström är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås. Hon var initiativtagare till Centrum för konsumtionsvetenskap, ett interdisciplinärt forskningscentrum. Ekström har varit redaktör för flera böcker och är ledamot i flera organisationer, däribland Konsumentverkets vetenskapliga råd, Peer Review College of the Danish Council for Strategic Research och Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället. Ekström är också strategiskt råd vid Handelshögskolan i Bodö i Norge.

Magnus Söderlund föddes 1963. Han är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han disputerade 1993. Sedan 1998 är han chef för ”Center of Consumer Marketing”, Handelshögskolan i Stockholms avdelning för forskning och undervisning om konsumentbeteende.