Söderbergska handelspriset 2010 till Anders Lönner

Söderbergska handelspriset 2010 till Anders Lönner

Anders Lönner har genom nya och djärva strategier inom handeln med läkemedel, framgångrikt utvecklat svenska Meda AB till ett internationellt läkemedelsföretag.

– Anders Lönner är en sann entreprenör i bemärkelsen att kunna förena nya idéer med praktisk handling på ett uppseendeväckande lönsamt sätt, säger Dag Klackenberg, ordförande i Söderbergska Handelsprisets jury.

Prisutdelningen och prisföreläsningarna ägde rum den 10 maj, på Yasuragi Hasseludden, utanför Stockholm, i samband med Svensk Handels årsstämma.

Söderbergska handelspriset 2013 till professor Klas Nyberg och docent Fredrik Sandgren

Det Söderbergska handelspriset tilldelas två forskare i ekonomisk historia för deras arbete med att synliggöra handelns utveckling genom tiderna.

Söderbergska handelspriset 2012 till Jarno Vanhatapio

Det Söderbergska handelspriset tilldelas en entreprenör som har bidragit till att utveckla försäljning och distribution med hjälp av internet.

Söderbergska handelspriset 2011 till professorerna Karin M. Ekström och Magnus Söderlund

Det Söderbergska handelspriset tilldelas Karin M. Ekström och Magnus Söderlund för sina studier av konsumenters beteenden.

Söderbergska handelspriset 2009 till professorerna Gunilla Jönsson och Mats Abrahamsson

Det Söderbergska handelspriset tilldelas Gunilla Jönsson och Mats Abrahamsson för deras forskningsinsatser om logistik och förpackningar.

Anders Lönner

Anders Lönner är född 1945. Efter examen 1971 vid Lunds universitet påbörjade han sin karriär i läkemedelsbranschen. Mellan åren 1991 och 1996 var han vice vd för Astra AB med ansvar för koncernens nordiska verksamhet. Lönner var tidigare vd för forskningsbolaget KaroBio. År 1999 tog han över Meda AB som allt sedan dess haft en mycket positiv utveckling.