Söderbergska handelspriset 2009 till professorerna Gunilla Jönsson och Mats Abrahamsson

Söderbergska handelspriset 2009 till professorerna Gunilla Jönsson och Mats Abrahamsson

Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser och Svensk Handel delade år 2009 ut det Söderbergska handelspriset till professorerna Gunilla Jönsson, Lunds Tekniska Högskola, och Mats Abrahamsson, Linköpings universitet. De erhöll priset för sina mångåriga forskningsinsatser och kunskapsspridning om logistik och förpackningar.

– Deras insatser har bidragit till att handelsföretagen i Sverige kunnat utveckla effektiva och hållbara distributionsformer, som också stärkt företagens konkurrenskraft på marknaden, säger Dag Klackenberg, ordförande i det Söderbergska handelsprisets jury.

Prisutdelningen ägde rum den 11 maj 2009 på Yasuragi Hasseludden utanför Stockholm, i samband med Svensk Handels föreningsstämmor.

Söderbergska handelspriset 2013 till professor Klas Nyberg och docent Fredrik Sandgren

Det Söderbergska handelspriset tilldelas två forskare i ekonomisk historia för deras arbete med att synliggöra handelns utveckling genom tiderna.

Söderbergska handelspriset 2012 till Jarno Vanhatapio

Det Söderbergska handelspriset tilldelas en entreprenör som har bidragit till att utveckla försäljning och distribution med hjälp av internet.

Söderbergska handelspriset 2011 till professorerna Karin M. Ekström och Magnus Söderlund

Det Söderbergska handelspriset tilldelas Karin M. Ekström och Magnus Söderlund för sina studier av konsumenters beteenden.

Söderbergska handelspriset 2010 till Anders Lönner

Det Söderbergska handelspriset tilldelas Anders Lönner för sina djärva strategier att utvecklat Meda till ett internationellt läkemedelsföretag.

Gunilla Jönsson och Mats Abrahamsson

Gunilla Jönsson är född 1943 och blev civilingenjör i maskinteknik vid Chalmers tekniska högskola 1967. År 1973 blev hon Assistent Professor vid Michigan State University och 1974 tekn. dr. Jönsson har arbetat internationellt med förpackningsfrågor åt FN, ITV och USA. Gunilla Jönsson har också erfarenhet från betydande styrelseuppdrag. Idag är hon professor i förpackningslogistik vid Lunds tekniska högskola.

Mats Abrahamsson är född 1960. År 1993 grundade han Logicent AB. Sedan dess har han gått från Assistent Professor i logistik till att idag vara professor i logistik vid Linköpings universitet. Abrahamsson arbetar också som strategikonsult med företag som Atlas Copco, ABB, Electrolux m fl. Han är styrelseledamot i bland annat Posten Norden AB och Linköping Institute of Technology.