Rekvirera anslag

För att begära utbetalning av ett beviljat anslag gäller alltid att villkoren i anslagsbrevet är underskrivna och återsända stiftelsen.

Nedanstående gäller för anslag med beslut från och med 2015.

För anslag med beslut till och med 2014 >>

Rekvisitionen ska innehålla

  • anslagets ärendenummer (se anslagsbrev)
  • vad rekvisitionen avser och för vilket år/period
  • kontonummer (vid bankkonto ange clearingnummer och bank)
  • utbetalningsmottagare och kontaktuppgifter
  • underskrift.

Stipendier

Stipendier, inklusive ev. bidrag till försäkring, utbetalas vid behov och efter rekvisition av stipendiaten personligen. Fleråriga anslag rekvireras årligen tillsammans med en delrapport.

Forskningsrelaterade kostnader och projektanslag

Anslag för andra kostnadsposter än stipendier rekvireras av huvudsökanden personligen för utbetalning till anslagsförvaltaren. Fleråriga anslag rekvireras årligen tillsammans med en delrapport.

Indirekta administrations- och direkta lokalkostnader (OH)

Indirekta kostnader för administration och direkta lokalkostnader rekvireras årligen för utbetalning till lärosätet. Underskrift av prefekt enligt separat anslagsbrev krävs.

Ramanslag (inom medicin)

Ramanslag rekvireras av huvudsökanden personligen. Anslaget utbetalas i sin helhet till anslagsförvaltaren.

Anslag till tryckning

Vid bidrag till tryckningskostnader och bokproduktion rekvireras anslaget av huvudsökanden personligen för utbetalning till anslagsförvaltaren.

Min sida