Rapportering

Nedanstående gäller för anslag med beslut från och med 2015.

För anslag med beslut till och med 2014 >>

Delrapport

Anslag inom ämnesområdena ekonomi, rättsvetenskap och övrigt som beviljats för flera år ska delrapporteras inför varje delrekvisition, med start från år två.

Delrapporten ska vara skriven på svenska och innehålla följande:

  • populärvetenskaplig sammanfattning (max 3 000 tecken)
  • ekonomisk redovisning av upparbetade kostnader
  • redogörelse av projektets tidsplan
  • publikationsförteckning.

Insänd delrapporten via vanlig post tillsammans med rekvisitionen eller elektroniskt via ”Min sida”.

Slutrapport

Anslag inom samtliga ämnesområden ska slutrapporteras senast sex månader efter anslagsperiodens slut.

Rapporten ska innehålla följande:

  • populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (max 3 000 tecken)
  • vetenskaplig redogörelse av forskningsprojektet, på svenska (bakgrund, resultat, framtidsperspektiv och slutsats, max 6 000 tecken). För anslag inom medicin godtas denna redogörelse även på engelska.
  • ekonomisk redovisning av samtliga kostnader (max 6 000 tecken). Upparbetade forskningsrelaterade kostnader ska specificeras.
  • publikationsförteckning.

Vid slutrapportering av anslag avseende tryckning/bokproduktion ska minst två exemplar av tryckt verk insändas till stiftelsen, utöver ovanstående. Vidare förutsätts att stiftelsen nämns i förord, på tryckortsida eller i kolofon.

Gör så här

Logga in på ”Min sida” och klicka på fliken ”Rapporter”. Klicka på projekttiteln för aktuell ansökan för att lämna rapporten.

Min sida