Professorerna Daniel S. Nagin och Joan Petersilia tilldelas Stockholmspriset i kriminologi 2014

Professorerna Daniel S. Nagin och Joan Petersilia tilldelas Stockholmspriset i kriminologi 2014

Stockholmspriset i kriminologi 2014 går till Daniel S. Nagin, professor i offentlig förvaltning och statistik vid Carnegie Mellon University, USA, och Joan Petersilia, professor i juridik vid Stanford University, USA.

Enligt juryns motivering har Nagins och Petersilias arbete bidragit till en förändring av användandet av fängelser och frivård, grundat på fakta om vad som fungerar – och vad som inte gör det.

Petersilias forskning om återfallsförbrytare har bidragit till att USA mångdubblat satsningarna på stöd åt före detta fångar under den högriskperiod som inträffar direkt efter att de har kommit ut ur fängelset, ofta utan någon bostad eller något arbete att gå till.

Nagins bevis för den negativa effekt som fängelser kan ha på fångar har bidragit till att antalet personer i fängelse minskat för första gången på fyra decennier i USA, som har världens högsta fängelsepopulation. Han har presenterat logiska grunder och incitament för en ökad investering i polisarbete istället för fängelser.

Priset delas ut vid en ceremoni i Stadshuset i anslutning till Stockholm Criminology Symposium 2014 som arrangeras av Brottsförebyggande rådet.

Om priset

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris och delas ut för enastående prestationer inom kriminologisk forskning och tillämpning av forskningsresultat för att minska brottsligheten och främja mänskliga rättigheter. Priset, på en miljon svenska kronor, delas ut sedan 2006.

Under 2012 säkrades prisets fortlevnad genom att Torsten Söderbergs Stiftelse tillsammans med svenska staten bidrog till bildandet av Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi till minne av medicine hedersdoktorn vid Karolinska Institutet Edvard Söderberg.

Läs mer

Stockholmspriset i kriminologi (på svenska)

The Stockholm Prize in Criminology (in English)

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Statligt assisterat narkotikabruk leder till minskad brottslighet

Stockholmspriset i kriminologi 2019 tilldelas Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete som på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk.

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Ansök 2018

Ämnesområden Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur […]

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Stiftelsens verksamhetsår 2017

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 55 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017.

Årets Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 till den isländske designern Brynjar Sigurðarson

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Brynjar Sigurðarson årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Nästa sida »