Professor Thomas Helleday installationsföreläser avseende Söderbergs professur

Professor Thomas Helleday installationsföreläser avseende Söderbergs professur

År 2010 mottog Karolinska Institutet Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelsers jubileumsdonation på 100 miljoner kronor. Hälften av donationen, 50 miljoner kronor, avser Torsten och Ragnar Söderbergs professur i medicinsk vetenskap, vilken innehas av professor Thomas Helleday.

Den 23 maj 2012 håller Thomas Helleday en installationsföreläsning där han kommer tala om sin forskning inom cancerområdet, akademins roll i utvecklingen av nya läkemedel och om problem och möjligheter i samspelet mellan akademi och läkemedelsindustri. Han kommer också betona vikten av att dagens moderna forskning verkligen leder fram till nya innovationer och nya terapier och inte bara stannar i vetenskapliga artiklar.

Thomas Helledays professur är inriktad på translationell medicinsk forskning, vilket innebär att forskningen bedrivs i ett nära samarbete med den kliniska verksamheten för att kartlägga sjukdomsorsaker och bidra till att snabbare finna nya behandlingsmetoder och utveckla nya läkemedel.

Professuren är förlagd till SciLifeLab som är ett samarbete mellan de fyra universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Syftet med SciLifeLab är att kombinera avancerad teknologi med djup kunskap inom translationell medicin och molekylär biovetenskap.

Thomas Helleday tog examen i molekylärbiologi vid Stockholms universitet 1995, examen i företagsekonomi och nationalekonomi 1996 och doktorsexamen i genetisk toxikologi 1999. Ett år senare ledde han en oberoende forskningsgrupp vid Institute for Cancer Studies, University of Sheffield. Vid 35 års ålder var han professor vid Stockholms universitet, University of Sheffield och University of Oxford.

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Statligt assisterat narkotikabruk leder till minskad brottslighet

Stockholmspriset i kriminologi 2019 tilldelas Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete som på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk.

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Ansök 2018

Ämnesområden Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur […]

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Stiftelsens verksamhetsår 2017

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 55 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017.

Årets Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 till den isländske designern Brynjar Sigurðarson

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Brynjar Sigurðarson årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Nästa sida »