Professor Thomas Helleday installationsföreläser avseende Söderbergs professur

Professor Thomas Helleday installationsföreläser avseende Söderbergs professur

År 2010 mottog Karolinska Institutet Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelsers jubileumsdonation på 100 miljoner kronor. Hälften av donationen, 50 miljoner kronor, avser Torsten och Ragnar Söderbergs professur i medicinsk vetenskap, vilken innehas av professor Thomas Helleday.

Den 23 maj 2012 håller Thomas Helleday en installationsföreläsning där han kommer tala om sin forskning inom cancerområdet, akademins roll i utvecklingen av nya läkemedel och om problem och möjligheter i samspelet mellan akademi och läkemedelsindustri. Han kommer också betona vikten av att dagens moderna forskning verkligen leder fram till nya innovationer och nya terapier och inte bara stannar i vetenskapliga artiklar.

Thomas Helledays professur är inriktad på translationell medicinsk forskning, vilket innebär att forskningen bedrivs i ett nära samarbete med den kliniska verksamheten för att kartlägga sjukdomsorsaker och bidra till att snabbare finna nya behandlingsmetoder och utveckla nya läkemedel.

Professuren är förlagd till SciLifeLab som är ett samarbete mellan de fyra universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Syftet med SciLifeLab är att kombinera avancerad teknologi med djup kunskap inom translationell medicin och molekylär biovetenskap.

Thomas Helleday tog examen i molekylärbiologi vid Stockholms universitet 1995, examen i företagsekonomi och nationalekonomi 1996 och doktorsexamen i genetisk toxikologi 1999. Ett år senare ledde han en oberoende forskningsgrupp vid Institute for Cancer Studies, University of Sheffield. Vid 35 års ålder var han professor vid Stockholms universitet, University of Sheffield och University of Oxford.

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Stiftelsens verksamhetsår 2016

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 74 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Aggestam har under större delen av sin akademiska karriär ägnat sig åt forskning inom diplomati, freds- och konfliktlösning och därmed verkat i Pufendorfs anda. Som innehavare av Pufendorfprofessuren kommer Aggestam […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Beslut i 2016 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse presenterar 2016 års beviljade anslag som totalt uppgår till över 74 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Nästa sida »