Professor Olle Kämpe tilldelas Torsten och Ragnar Söderbergs professur i klinisk endokrinologi

Professor Olle Kämpe tilldelas Torsten och Ragnar Söderbergs professur i klinisk endokrinologi

År 2010 mottog Karolinska Institutet Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelsers jubileumsdonation på sammanlagt 100 miljoner kronor. Syftet med donationen är att ge Karolinska Institutet möjlighet att knyta till sig internationellt framstående forskare.

Donationen är uppdelad på fyra delar; en professur i medicinsk vetenskap, vilken innehas av professor Thomas Helleday, samt tre professurer i klinisk medicinsk forskning, av vilka två innehas av professor Staffan Holmin (klinisk neuroimaging) och professor Stephen Strom (regenerativ medicin). Den 1 april 2014 anställdes professor Olle Kämpe för den tredje professuren i klinisk endokrinologi.

Kämpes arbete innefattar att på molekylär nivå exakt försöka förstå vilka målmolekyler som immunförsvaret angriper vid autoimmuna sjukdomar. Detta ger oss inte bara nya diagnostiska verktyg, utan kan också hjälpa oss att förstå, förebygga och kanske bota vissa av dessa sjukdomar.

Olle Kämpe är professor i molekylär medicin vid Uppsala universitet. Han tog läkarexamen 1986 och har specialiserat sig inom endokrinologi och internmedicin. Kämpe tilldelades 1996 K. E. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare och invaldes i Kungl. Vetenskapsakademien 2011.

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Ansök 2018

Ämnesområden Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur […]

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Stiftelsens verksamhetsår 2017

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 55 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017.

Årets Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 till den isländske designern Brynjar Sigurðarson

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Brynjar Sigurðarson årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Nästa sida »