Professor Olle Kämpe tilldelas Torsten och Ragnar Söderbergs professur i klinisk endokrinologi

Professor Olle Kämpe tilldelas Torsten och Ragnar Söderbergs professur i klinisk endokrinologi

År 2010 mottog Karolinska Institutet Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelsers jubileumsdonation på sammanlagt 100 miljoner kronor. Syftet med donationen är att ge Karolinska Institutet möjlighet att knyta till sig internationellt framstående forskare.

Donationen är uppdelad på fyra delar; en professur i medicinsk vetenskap, vilken innehas av professor Thomas Helleday, samt tre professurer i klinisk medicinsk forskning, av vilka två innehas av professor Staffan Holmin (klinisk neuroimaging) och professor Stephen Strom (regenerativ medicin). Den 1 april 2014 anställdes professor Olle Kämpe för den tredje professuren i klinisk endokrinologi.

Kämpes arbete innefattar att på molekylär nivå exakt försöka förstå vilka målmolekyler som immunförsvaret angriper vid autoimmuna sjukdomar. Detta ger oss inte bara nya diagnostiska verktyg, utan kan också hjälpa oss att förstå, förebygga och kanske bota vissa av dessa sjukdomar.

Olle Kämpe är professor i molekylär medicin vid Uppsala universitet. Han tog läkarexamen 1986 och har specialiserat sig inom endokrinologi och internmedicin. Kämpe tilldelades 1996 K. E. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare och invaldes i Kungl. Vetenskapsakademien 2011.

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Stiftelsens verksamhetsår 2016

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 74 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Aggestam har under större delen av sin akademiska karriär ägnat sig åt forskning inom diplomati, freds- och konfliktlösning och därmed verkat i Pufendorfs anda. Som innehavare av Pufendorfprofessuren kommer Aggestam […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Beslut i 2016 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse presenterar 2016 års beviljade anslag som totalt uppgår till över 74 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Nästa sida »