Professor David Farrington mottar Stockholmspriset i kriminologi 2013

Professor David Farrington mottar Stockholmspriset i kriminologi 2013

Är det möjligt att tidigt i livet förebygga framtida kriminalitet? Forskning om brottsförebyggande åtgärder tidigt i livet prisas.

Stockholmspriset i kriminologi 2013 går till en föregångare inom evidensbaserade program för tidiga insatser mot kriminalitet, professor David Farrington vid Cambridge University, Storbritannien.

”Farrington arbete är ett utmärkt exempel på hur bra kriminologisk forskning kan bidra till att minska brottsligheten och öka människors livskvalitet”, säger Jerzy Sarnecki professor i kriminologi vid Stockholms universitet och en av de två ordförandena i prisjuryn.

Farrington har påverkat beslutsfattare världen över genom att på ett unikt sätt kombinera sina egna forskningsfynd med annan forskning. Han har fokuserat sina rekommendationer på fyra centrala slutsatser:

  • Risk- och skyddsfaktorer för framtida kriminalitet uppträder mycket tidigt i livet.
  • Barn med hög risk kan bli hjälpta praktiskt taget redan från födseln
  • Ett stort antal program för barn under 10 är mycket effektiva
  • Investeringar i program med tidiga insatser mot kriminalitet sparar enorma summor av skattebetalarnas pengar.

Priset delas ut av justitieminister Beatrice Ask vid en ceremoni i Stadshuset i anslutning till Stockholm Criminology Symposium den 11 juni 2013.

Om priset

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris och delas ut för enastående prestationer inom kriminologisk forskning och tillämpning av forskningsresultat för att minska brottsligheten och främja mänskliga rättigheter. Priset, på en miljon svenska kronor, delas ut sedan 2006.

Under 2012 säkrades prisets fortlevnad genom att Torsten Söderbergs Stiftelse tillsammans med svenska staten bidrog till bildandet av Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi till minne av medicine hedersdoktorn vid Karolinska Institutet Edvard Söderberg.

Läs mer – Further reading

Stockholmspriset i kriminologi

The Stockholm Prize in Criminology 2013 (in English)

 

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Stiftelsens verksamhetsår 2016

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 74 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Aggestam har under större delen av sin akademiska karriär ägnat sig åt forskning inom diplomati, freds- och konfliktlösning och därmed verkat i Pufendorfs anda. Som innehavare av Pufendorfprofessuren kommer Aggestam […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Beslut i 2016 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse presenterar 2016 års beviljade anslag som totalt uppgår till över 74 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Nästa sida »