Professor David Farrington mottar Stockholmspriset i kriminologi 2013

Professor David Farrington mottar Stockholmspriset i kriminologi 2013

Är det möjligt att tidigt i livet förebygga framtida kriminalitet? Forskning om brottsförebyggande åtgärder tidigt i livet prisas.

Stockholmspriset i kriminologi 2013 går till en föregångare inom evidensbaserade program för tidiga insatser mot kriminalitet, professor David Farrington vid Cambridge University, Storbritannien.

”Farrington arbete är ett utmärkt exempel på hur bra kriminologisk forskning kan bidra till att minska brottsligheten och öka människors livskvalitet”, säger Jerzy Sarnecki professor i kriminologi vid Stockholms universitet och en av de två ordförandena i prisjuryn.

Farrington har påverkat beslutsfattare världen över genom att på ett unikt sätt kombinera sina egna forskningsfynd med annan forskning. Han har fokuserat sina rekommendationer på fyra centrala slutsatser:

  • Risk- och skyddsfaktorer för framtida kriminalitet uppträder mycket tidigt i livet.
  • Barn med hög risk kan bli hjälpta praktiskt taget redan från födseln
  • Ett stort antal program för barn under 10 är mycket effektiva
  • Investeringar i program med tidiga insatser mot kriminalitet sparar enorma summor av skattebetalarnas pengar.

Priset delas ut av justitieminister Beatrice Ask vid en ceremoni i Stadshuset i anslutning till Stockholm Criminology Symposium den 11 juni 2013.

Om priset

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris och delas ut för enastående prestationer inom kriminologisk forskning och tillämpning av forskningsresultat för att minska brottsligheten och främja mänskliga rättigheter. Priset, på en miljon svenska kronor, delas ut sedan 2006.

Under 2012 säkrades prisets fortlevnad genom att Torsten Söderbergs Stiftelse tillsammans med svenska staten bidrog till bildandet av Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi till minne av medicine hedersdoktorn vid Karolinska Institutet Edvard Söderberg.

Läs mer – Further reading

Stockholmspriset i kriminologi

The Stockholm Prize in Criminology 2013 (in English)

 

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Statligt assisterat narkotikabruk leder till minskad brottslighet

Stockholmspriset i kriminologi 2019 tilldelas Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete som på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk.

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Ansök 2018

Ämnesområden Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur […]

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Stiftelsens verksamhetsår 2017

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 55 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017.

Årets Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 till den isländske designern Brynjar Sigurðarson

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Brynjar Sigurðarson årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Nästa sida »