Torsten och Wanja Söderbergs pris

Torsten och Wanja Söderbergs pris, som belönade nyskapande och framstående gärning inom konsthantverk och design, delades ut av Röhsska museet i Göteborg under 25 år, 1994–2018.

Prissumman om en miljon svenska kronor tilldelades person verksam i något av de nordiska länderna och pristagaren gavs tillfälle att skapa en egen utställning på Röhsska museet.

Priset instiftades av Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser med anledning av 100-årsdagen av Torsten Söderbergs födelse den 4 november 1894. Från 2014 stod Torsten Söderbergs Stiftelse ensamt bakom priset.

Bland de designpriser där pristagaren väljs av en prisnämnd och priset utdelas årligen utgjorde Torsten och Wanja Söderbergs pris det största i världen. Prisnämnden bestod av Röhsska museets chef (ordförande), representanter för de fem nordiska länderna (vanligen cheferna för designmuseerna i Norden) samt stiftelsens framlidne ordförande Tomas Söderberg.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 till den isländske designern Brynjar Sigurðarson

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Brynjar Sigurðarson årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2016 till den danska textilformgivaren Margrethe Odgaard

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Margrethe Odgaard 2016 års pris om 1 miljon svenska kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2015 till Ilkka Suppanen

Röhsska museets prisnämnd har beslutat att tilldela den finska designern Ilkka Suppanen Torsten och Wanja Söderbergs pris 2015 på en miljon svenska kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2014 till den svenska modedesignern Ann-Sofie Back

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris har beslutat tilldela Ann-Sofie Back årets pris om en miljon svenska kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2013 till den isländske grafiske formgivaren Hjalti Karlsson

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris har tilldelat Hjalti Karlsson årets pris på en miljon svenska kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2012 till den norske smyckeingenjören Sigurd Bronger

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris har tilldelat Sigurd Bronger årets pris på en miljon svenska kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2011 till den danske modedesignern Henrik Vibskov

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris har tilldelat Henrik Vibskov årets pris om en miljon kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2010 till den svenska designgruppen Front

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris har tilldelat designgruppen Front årets pris på en miljon kronor.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2009 till finske formgivaren Harri Koskinen

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris har tilldelat Harri Koskinen årets pris på en miljon svenska kronor.

Tidigare mottagare
2018Brynjar Sigurðarson
2017Daniel Rybakken
2016Margrethe Odgaard
2015Ilkka Suppanen
2014Ann-Sofie Back
2013Hjalti Karlsson
2012Sigurd Bronger
2011Henrik Vibskov
2010Front: Sofia Lagerkvist,
Charlotte von der Lancken,
Anna Lindgren
2009Harri Koskinen
2008Steinunn Sigurðardóttir
2007Norway Says: Torbjørn Anderssen,
Andreas Engesvik, Espen Voll
2006Ole Jensen
2005Gruppen bakom Volvo YCC
(Your Concept Car)
2004Janna Syvänoja
2003Sigurður Gústafsson
2002H.C. Ericsson
2001Björn Dahlström
2000Peter Opsvik
1999Nordiska kritiker: Kaj Kalin,
John Vedel-Riper,
 Jorunn Veiteberg,

Adalsteinn Ingólfsson,

Kerstin Wickmann
1998Louise Sass
1997Mats Theselius
1996Brita Flander
1995Liv Blåvarp
1994Jane Reumert

Det Söderbergska priset, på en miljon kronor, tilldelas vartannat år framstående forskare inom ekonomi eller rättsvetenskap och vartannat år inom medicin.

» Läs mer

Torsten och Wanja Söderbergs pris, på en miljon svenska kronor, utdelades under 1994–2018 för nyskapande och framstående gärning inom konsthantverk och design i norden.

» Läs mer

Det Söderbergska handelspriset tilldelas den som genom framstående teoretiska eller praktiska insatser bidragit till utvecklingen inom distributionsområdet.

» Läs mer

Det Söderbergska journalistpriset utdelas för framstående vetenskapsjournalistisk insats, särskilt till den som bidragit till spridande av kunskap om medicin, ekonomi eller juridik.

» Läs mer