Söderbergska priset

Det Söderbergska priset, på en miljon kronor, tilldelas vartannat år framstående forskare inom ekonomi eller rättsvetenskap och vartannat år inom medicin.

I det första fallet utses priset genom Kungl. Vetenskapsakademien och i det andra genom Svenska Läkaresällskapet. Priset utdelas som belöning för insatser av högt vetenskapligt värde och i första hand sådana, vilkas verkningar uppenbarats inom den senast förflutna tioårsperioden.

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Alzheimerforskning prisas

Söderbergska priset i medicin 2016 till Kaj Blennow för enastående och nyskapande forskning om Alzheimers sjukdom.

Söderbergska priset 2015 för forskning inom beteendeekonomi

Professorerna Tore Ellingsen och Magnus Johannesson får det Söderbergska priset i ekonomi 2015

Söderbergska priset i medicin 2014 till professor Leif Groop

Professor Leif Groop tilldelades det Söderbergska priset i medicin 2014 för sina banbrytande insatser inom diabetesforskning.

Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 till professor Maarit Jänterä-Jareborg

Professor Maarit Jänterä-Jareborg tilldelades det Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 för sina vetenskapliga insatser inom familjerätten.

Söderbergska priset i medicin 2012 till professor Christopher Gillberg

Professor Christopher Gillberg mottog det Söderbergska priset i medicin 2012 för sitt arbete inom det neuropsykiatriska forskningsområdet.

Söderbergska priset i ekonomi 2011 till professor Bertil Holmlund

Professor Bertil Holmlund tilldelades det Söderbergska priset i ekonomi 2011 för hans vetenskapliga insatser i arbetsmarknadsekonomi.

Söderbergska priset i medicin 2010 till professor Lars Klareskog

Professor Lars Klareskog mottog det Söderbergska priset i medicin 2010 för sin unika forskning inom reumatologi.

Söderbergska priset i medicin 2008 till professor Felix Mitelman

Professor Felix Mitelman tilldelades det Söderbergska priset i medicin 2008 för hans pionjärinsatser inom cancercytogenetiken.

Tidigare mottagare
2018 Markus Heilig*
2017 Ingen utdelning
2016 Kaj Blennow*
2015 Tore Ellingsen
och Magnus Johannesson**
2014 Leif Groop*
2013 Maarit Jänterä-Jareborg**
2012 Christopher Gillberg*
2011 Bertil Holmlund**
2010 Lars Klareskog*
2009 Lennart Pålsson**
2008 Felix Mitelman*
2007 Per Krusell**
2006 Catharina Svanborg
och Lars Björck*
2005 Nils Jareborg och Jan Ramberg**
2004 Anita Aperia*
2003 Lars Calmfors**
2002 Hans G. Boman*
2001 Per Henrik Lindblom**
2000 Anders Björklund och Olle Lindvall*
1999 Jörgen W. Weibull**
1998 Jan-Åke Gustafsson*
1997 Anders Agell**
1996 Björn Dahlbäck*
1995 Torsten Persson**
1994 Jan Holmgren
och Ann-Mari Svennerholm*
1993 Bertil Bengtsson**
1992 Per Ingvar Brånemark*
1991 Lars E.O. Svensson**
1990 Per Björntorp*
1989 Kurt Grönfors**
1988 Nils G. Kock*
1987 Assar Lindbeck**
1986 Rolf Luft*


* I medicin i samarbete med 
Svenska Läkaresällskapet.
** I ekonomi eller rättsvetenskap 
i samarbete med Kungl. 
Vetenskapsakademien.

Det Söderbergska priset, på en miljon kronor, tilldelas vartannat år framstående forskare inom ekonomi eller rättsvetenskap och vartannat år inom medicin.

» Läs mer

Torsten och Wanja Söderbergs pris, på en miljon svenska kronor, utdelades under 1994–2018 för nyskapande och framstående gärning inom konsthantverk och design i norden.

» Läs mer

Det Söderbergska handelspriset tilldelas den som genom framstående teoretiska eller praktiska insatser bidragit till utvecklingen inom distributionsområdet.

» Läs mer

Det Söderbergska journalistpriset utdelas för framstående vetenskapsjournalistisk insats, särskilt till den som bidragit till spridande av kunskap om medicin, ekonomi eller juridik.

» Läs mer