Söderbergska handelspriset

Det Söderbergska handelspriset på 500.000 kronor, tilldelas den som genom framstående teoretiska eller praktiska insatser bidragit till utvecklingen inom distributionsområdet i vid bemärkelse.

Priset kan tilldelas såväl den som genom forskning lämnat väsentliga bidrag till utvecklingen inom distribution och marknadsföring som den som genom innovativt tänkande och affärsbegåvning utvecklat en bärande affärsidé eller effektiviserat varuhanteringen. Insatser för att höja handelns status kan också komma ifråga. Priset kan också tilldelas en person såsom företrädare för ett företag som utvecklat projekt av väsentlig betydelse för utvecklingen av distribution och marknadsföring.

Priset delades senast ut 2013 i samarbete med Svensk Handel och Handelshögskolan i Stockholm.

Söderbergska handelspriset 2013 till professor Klas Nyberg och docent Fredrik Sandgren

Det Söderbergska handelspriset tilldelas två forskare i ekonomisk historia för deras arbete med att synliggöra handelns utveckling genom tiderna.

Söderbergska handelspriset 2012 till Jarno Vanhatapio

Det Söderbergska handelspriset tilldelas en entreprenör som har bidragit till att utveckla försäljning och distribution med hjälp av internet.

Söderbergska handelspriset 2011 till professorerna Karin M. Ekström och Magnus Söderlund

Det Söderbergska handelspriset tilldelas Karin M. Ekström och Magnus Söderlund för sina studier av konsumenters beteenden.

Söderbergska handelspriset 2010 till Anders Lönner

Det Söderbergska handelspriset tilldelas Anders Lönner för sina djärva strategier att utvecklat Meda till ett internationellt läkemedelsföretag.

Söderbergska handelspriset 2009 till professorerna Gunilla Jönsson och Mats Abrahamsson

Det Söderbergska handelspriset tilldelas Gunilla Jönsson och Mats Abrahamsson för deras forskningsinsatser om logistik och förpackningar.

Tidigare mottagare
2013Klas Nyberg
 och Fredrik Sandgren
2012Jarno Vanhatapio
2011Karin Ekström

och Magnus Söderlund
2010Anders Lönner
2009Mats Abrahamsson

och Gunilla Jönsson
2008Torsten Jansson
2007Jonas och Robert af Jochnick
2006Ulf Elg och Ulf Johansson
2005Ingen utdelning
2004Björn Passad
2003Susanne Hertz
 och Per Andersson
2002Per Stenberg
 och Anders Börjesson
2001Jan Ramberg
2000Gert Karnberger
1999Solveig Wikström
1998Lars Jacobsson
1997Sven Gerentz
1996Lars-Erik Gadde
1995Jörgen Wennberg
1994Claes-Robert Julander
1993Håkan Bryngelsson
1992Håkan Håkansson
1991Pelle Nilsson
 och Thore Nydahl
1990Lars-Gunnar Mattsson
1989Hans Andersson
 och Göran Brodin
1988Nils-Erik Wirsäll

Det Söderbergska priset, på en miljon kronor, tilldelas vartannat år framstående forskare inom ekonomi eller rättsvetenskap och vartannat år inom medicin.

» Läs mer

Torsten och Wanja Söderbergs pris, på en miljon svenska kronor, utdelades under 1994–2018 för nyskapande och framstående gärning inom konsthantverk och design i norden.

» Läs mer

Det Söderbergska handelspriset tilldelas den som genom framstående teoretiska eller praktiska insatser bidragit till utvecklingen inom distributionsområdet.

» Läs mer

Det Söderbergska journalistpriset utdelas för framstående vetenskapsjournalistisk insats, särskilt till den som bidragit till spridande av kunskap om medicin, ekonomi eller juridik.

» Läs mer