Odlingsfri identifiering av antibiotikaresistens

Odlingsfri identifiering av antibiotikaresistens

Att bakterier blir resistenta mot antibiotika är ett växande problem i samhället. Världshälsoorganisationen, WHO, klassade i april 2014 antibiotikaresistens som ett globalt problem.

WHO förvarnade om att vi inom en snar framtid kan stå inför en situation där vi inte längre kan behandla sjukdomar som varit behandlingsbara i nästan ett århundrade. Nya metoder för att diagnostisera antibiotikaresistens är därför av stort intresse, dels för att snabbare kunna sätta in rätt medicinsk behandling, dels för att förstå hur resistens utvecklas och begränsa dess spridning.

På kliniker identifieras resistens traditionellt genom att odla bakterier i närvaro av antibiotika, det här är en process som tar dagar att slutföra. Målet med mitt forskningsprojekt, som stöds av Torsten Söderbergs Stiftelse, är att utveckla en metod som gör det möjligt att förutspå resistens utan odling.

Resistens är ofta orsakat av gener som är lokaliserade på plasmider, DNA-bitar som inte tillhör det kromosomala DNAt hos bakterien. Genom vår metod, baserad på modern nanoteknologi där plasmider kan studeras en och en, har vi som mål att kunna karakterisera plasmidinnehållet i patientprov utan odling.

Vi hoppas att metoden ska kunna användas för att förutspå om en patient bär på resistenta bakterier inom en timma efter provtagning. Läkare kan därmed starta behandling av smittade patienter snabbare samt undvika att ge antibiotika till patienter som inte är smittade. Snabb identifiering av resistenta bakterier är speciellt viktigt för svaga patienter, som till exempel vid allvarliga blodinfektioner (sepsis) eller hos för tidigt födda barn.

Fredrik Westerlund
forskarassistent Chalmers tekniska högskola

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Statligt assisterat narkotikabruk leder till minskad brottslighet

Stockholmspriset i kriminologi 2019 tilldelas Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete som på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk.

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Ansök 2018

Ämnesområden Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur […]

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Stiftelsens verksamhetsår 2017

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 55 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017.

Årets Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 till den isländske designern Brynjar Sigurðarson

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Brynjar Sigurðarson årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Nästa sida »