Utvecklingen av kreditmarknaden i Göteborg under 1800-talet

Utvecklingen av kreditmarknaden i Göteborg under 1800-talet

Boken ”Krona eller klave” behandlar kreditmarknaden i 1800-talets Göteborg. 

Under detta århundrade förändrade staden helt karaktär, från en obetydlig landsortsstad med 12 000 invånare till en expansiv industri- och sjöfartsstad, och vid sekelskiftet 1900 kunde staden räkna över 130 000 personer. Bakom denna tillväxt låg en starkt ökad ekonomisk aktivitet. Nyföretagande och investeringar krävde tillgång till kapital, som i sin tur drev på utvecklingen av en självständig göteborgsk kapitalmarknad.

I boken undersöks stadens formella (främst bankerna) och informella (främst reverslånen) kreditmarknad. En skattning av kreditmarknadens storlek har visat att den formella kreditgivningen stod för omkring hälften av kreditmarknaden kring sekelskiftet 1900. Det i tidigare forskning omtalade skiftet mot en kreditmarknad dominerad av bankerna hade alltså inte ägt rum vid den tiden.

Undersökningen av stadsmäklarna i Göteborg har visat en tidigare outforskad aspekt av hur kreditmarknaden fungerade. Stadsmäklarna förmedlade reverslån, upprättade kontrakt och förmedlade varor. Deras verksamhet var omfattande i landets alla större städer men endast i Göteborg finns det arkivmaterial bevarat.

Sammantaget ger boken ett nytt perspektiv på kreditmarknaden och dess funktion under 1800-talet. Undersökningarna har genomförts med metoder som gör resultaten jämförbara med tidigare och pågående forskning i andra delar av Sverige.

Per Hallén
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Krona eller klave släpptes den 2 september 2015 i samarbete med Göteborgs Stadsmuseum.

 

Om författarna

Universitetslektor Per Hallén är verksam som forskare och lärare vid Götegorgs universitet med en inriktning mot handels-, urban- och marinhistoria.

Forskare Lili-Annè Aldman är verksam inom ekonomisk historia vid Göteborgs universitet och har tidigare publicerat skrifter om utrikeshandel och konsumtion.

Professor Martin Fritz har varit verksam som forskare vid Göteborgs universitet med inriktning mot svensk industrihistoria, Göteborgs historia och Sveriges handel under andra världskriget.

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Stiftelsens verksamhetsår 2016

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 74 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Aggestam har under större delen av sin akademiska karriär ägnat sig åt forskning inom diplomati, freds- och konfliktlösning och därmed verkat i Pufendorfs anda. Som innehavare av Pufendorfprofessuren kommer Aggestam […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Beslut i 2016 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse presenterar 2016 års beviljade anslag som totalt uppgår till över 74 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Nästa sida »