Kriminologerna Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew tilldelas Stockholmspriset i kriminologi 2015

Kriminologerna Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew tilldelas Stockholmspriset i kriminologi 2015

Tillfället gör brottslingen – teorin bakom effektiv brottsprevention belönas. Stockholmspriset i kriminologi 2015 går till Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew från Storbritannien.

Mellan 1963 och 1975 skedde en plötslig minskning av självmord i England och Wales. Detta intresserade de brittiska kriminologerna Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew. 1988 publicerade de en rapport som visade att minskningen var en följd av att den kemiska sammansättningen av hushållsgasen hade ändrats. Det blev helt enkelt svårare att begå självmord bara genom att sätta på gasen. Slutsatsen blev att praktiska möjligheter att utföra en viss handling har stor betydelse för om handlingen kommer att äga rum eller inte.

De två kriminologernas slutsatser gäller långt ifrån bara självmord utan rör allt mänskligt beteende, inte minst sannolikheten för om ett brott kommer att begås eller inte. Deras arbete har starkt bidragit till den snabba utvecklingen och tillämpningen av så kallad ”situationell brottsprevention” inom både offentlig och privat sektor. Clarke och Mayhew har visat att brottsförebyggande åtgärder ofta kan vara ganska enkla och ändå mycket effektiva. På många håll i världen, inte minst i Sverige, har det medfört kraftiga minskningar av bl.a. antalet inbrott, bilstölder och rån.

När Clarkes och Mayhews Crime as Opportunity publicerades 1976 blev den ett stort genombrott för teoriutvecklingen inom området brottsprevention. Den har bidragit till insikten att det inte bara är sociala och psykologiska faktorer som får människor att begå eller avstå från brott, utan även den fysiska utformningen av miljön. Karaktären på gatumiljö och byggnader, eller tillgängligheten till värdefulla föremål, kan påverka sannolikheten för att ett brott begås.

Enligt juryns motivering har Ronald V. Clarkes och Patricia Mayhews arbete på ett unikt sätt bidragit till en förändring av brottsförebyggande strategier över hela världen och satt fokus på vad som kännetecknar de situationer där brott ofta begås.

Ronald V. Clarke är professor vid School of Criminal Justice, Rutgers University. Han är också gästprofessor vid University College, London. Innan han lämnade sitt hemland Storbritannien 1984 för en flytt till USA var han under 15 år anställd vid den brittiska regeringens enhet för kriminologiforskning. Clarke grundade och var redaktör för den årliga antologin Crime Prevention Studies, och har varit författare eller medförfattare till över 250 böcker och artiklar.

Patricia Mayhew är konsult inom kriminologi i Storbritannien och tidigare tjänsteman vid det brittiska inrikesdepartementet. Hon har också arbetat vid National Institute of Justice i Washington och vid Australian Institute of Criminology i Canberra. 2004-2008 var hon föreståndare för Crime and Justice Research Centre vid Victoria University of Wellington i Nya Zeeland. Idag är hon medlem av brittiska Statistics Authority’s Crime Statistics Advisory Committee. 1997 utnämnde drottning Elizabeth II henne till Officer of the Order of the British Empire för hennes betydelsefulla arbete inom kriminologin.

Priset utdelades den 9 juni i Stockholms stadshus.

Om priset

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som instiftats med stöd av Justitiedepartementet och Torsten Söderbergs Stiftelse. Det delas ut årligen med en prissumma på 1 miljon kronor i samband med Stockholm Criminology Symposium som arrangeras av Brottsförebyggande rådet.

Priset delas ut för framstående bedrifter inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna.

Prisets mål är att främja:

  • ökad kunskap gällande brottsorsaker på individuell och strukturell nivå
  • en mer effektiv och human offentlig politik gällande behandlingen av brottslingar
  • ökad kunskap om alternativa brottsförebyggande åtgärder, både inom rättsväsendet och det civila samhället
  • praxis för hjälp till brottsoffer
  • förbättrade metoder för att på ett globalt plan minska myndighetsmissbruk inom rättsväsendet.

Priset delades ut första gången i Stadshuset i juni 2006 med Jerry Lees Stiftelse som ursprunglig bidragsgivare.

Läs mer

Stockholmspriset i kriminologi (på svenska)
The Stockholm Prize in Criminology  (in English)
The Stockholm Criminology Symposium (in English)

 

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Stiftelsens verksamhetsår 2016

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 74 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Aggestam har under större delen av sin akademiska karriär ägnat sig åt forskning inom diplomati, freds- och konfliktlösning och därmed verkat i Pufendorfs anda. Som innehavare av Pufendorfprofessuren kommer Aggestam […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Beslut i 2016 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse presenterar 2016 års beviljade anslag som totalt uppgår till över 74 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Nästa sida »