Jonas Frisén får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2013

Jonas Frisén får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2013

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela professor Jonas Frisén vid Karolinska Institutet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin.

”För hans nydanande, världsledande forskning kring hur celler nybildas i vuxen hjärna och ryggmärg på människa och djur, både under normala förhållanden och vid skada och sjukdom.”

Jonas Friséns arbete handlar om att identifiera och studera stamceller i vuxna organ. Stamceller är särskilt intressanta eftersom de är omogna celler med förmåga att ge upphov till olika specialiserade celler, som hud- eller nervceller. En viktig komponent vid många sjukdomar är förlust av celler, till exempel nervcellsförlust vid Alzheimers sjukdom eller förlust av hjärtmuskelceller vid hjärtinfarkt, därför är det viktigt att förstå hur stamceller fungerar och hur kroppen kan bilda nya celler. Denna nybildning har Frisén och hans forskargrupp studerat med hjälp av en egenutvecklad kol-14-metod där cellerna dateras. Metoden har också gjort det möjligt att ta fram en karta över hur människans celler omsätts och förnyas. Frisén har med hjälp av sina nyutvecklade tvärvetenskapliga metoder, som spänner från biomedicin till kärnfysik, kunnat besvara centrala frågor inom medicinen, som var nervceller nybildas i vuxna hjärnor och att hjärtmuskelceller nybildas hela livet.

Professuren ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.

Läs mer

Kungl. Vetenskapsakademien

Karolinska Institutet

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Statligt assisterat narkotikabruk leder till minskad brottslighet

Stockholmspriset i kriminologi 2019 tilldelas Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete som på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk.

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Ansök 2018

Ämnesområden Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur […]

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Stiftelsens verksamhetsår 2017

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 55 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017.

Årets Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 till den isländske designern Brynjar Sigurðarson

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Brynjar Sigurðarson årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Nästa sida »