Jonas Frisén får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2013

Jonas Frisén får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2013

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela professor Jonas Frisén vid Karolinska Institutet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin.

”För hans nydanande, världsledande forskning kring hur celler nybildas i vuxen hjärna och ryggmärg på människa och djur, både under normala förhållanden och vid skada och sjukdom.”

Jonas Friséns arbete handlar om att identifiera och studera stamceller i vuxna organ. Stamceller är särskilt intressanta eftersom de är omogna celler med förmåga att ge upphov till olika specialiserade celler, som hud- eller nervceller. En viktig komponent vid många sjukdomar är förlust av celler, till exempel nervcellsförlust vid Alzheimers sjukdom eller förlust av hjärtmuskelceller vid hjärtinfarkt, därför är det viktigt att förstå hur stamceller fungerar och hur kroppen kan bilda nya celler. Denna nybildning har Frisén och hans forskargrupp studerat med hjälp av en egenutvecklad kol-14-metod där cellerna dateras. Metoden har också gjort det möjligt att ta fram en karta över hur människans celler omsätts och förnyas. Frisén har med hjälp av sina nyutvecklade tvärvetenskapliga metoder, som spänner från biomedicin till kärnfysik, kunnat besvara centrala frågor inom medicinen, som var nervceller nybildas i vuxna hjärnor och att hjärtmuskelceller nybildas hela livet.

Professuren ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.

Läs mer

Kungl. Vetenskapsakademien

Karolinska Institutet

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Stiftelsens verksamhetsår 2016

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 74 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Aggestam har under större delen av sin akademiska karriär ägnat sig åt forskning inom diplomati, freds- och konfliktlösning och därmed verkat i Pufendorfs anda. Som innehavare av Pufendorfprofessuren kommer Aggestam […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Beslut i 2016 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse presenterar 2016 års beviljade anslag som totalt uppgår till över 74 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Nästa sida »