Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Mikael Lindahl, professor i nationalekonomi, håller installationsföreläsning den 21 november 2017 med anledning av att han tillträder Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg.

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning om ojämlikhetsöverföring mellan generationer där han analyserat frågor som: Hur mycket av sambandet mellan föräldrars och barns välbefinnande, till exempel mätt som inkomstnivå, utbildningslängd och hälsotillstånd, beror på arv och hur mycket beror på miljö? Hur mycket av barns utbildningsval orsakas av föräldrars utbildningsval? Vad betyder far- och morföräldrar för kommande generationers välbefinnande?

Föreläsningen avslutas med ett försök att sammanfatta vad vi har lärt oss från det senaste decenniets forskning samt diskutera forskningsplanen för de närmaste åren, vilket bland annat innefattar studier av den utvidgade familjens betydelse.

Datum: 21 november 2017.
Tid: 15.00–16.30.
Plats: Malmstensvåningen, Handelshögskolan, Vasagatan 1.
Anmälan: Senast 13 november. Anmäl här

Om professuren

Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg (tidigare Torsten och Ragnar Söderbergs professur) inrättades 2001 med syfte att främja forskningsprojekt inom ekonomi och rättsvetenskap. Anslag: 40 miljoner kronor. Tidigare innehavare: Ulf Olsson, Olov Olson, Claes G. Alvstam, Barbara Czarniawska.

Läs mer

Seminariet vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
Mikael Lindahl, Institutionen för nationalekonomi med statistik.

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Stiftelsens verksamhetsår 2016

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 74 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Aggestam har under större delen av sin akademiska karriär ägnat sig åt forskning inom diplomati, freds- och konfliktlösning och därmed verkat i Pufendorfs anda. Som innehavare av Pufendorfprofessuren kommer Aggestam […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Beslut i 2016 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse presenterar 2016 års beviljade anslag som totalt uppgår till över 74 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Han förnyade bokbranschen

Bokbindarlärlingen Peder Herzog (1838–1920) påbörjar han en verksamhet som inom några decennier kommer att växa till Nordens största. Centrum för Näringslivshistoria belyser Peder Herzog som entreprenör och de företag han startade och drev under sitt liv.

Nästa sida »