Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Mikael Lindahl, professor i nationalekonomi, håller installationsföreläsning den 21 november 2017 med anledning av att han tillträder Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg.

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning om ojämlikhetsöverföring mellan generationer där han analyserat frågor som: Hur mycket av sambandet mellan föräldrars och barns välbefinnande, till exempel mätt som inkomstnivå, utbildningslängd och hälsotillstånd, beror på arv och hur mycket beror på miljö? Hur mycket av barns utbildningsval orsakas av föräldrars utbildningsval? Vad betyder far- och morföräldrar för kommande generationers välbefinnande?

Föreläsningen avslutas med ett försök att sammanfatta vad vi har lärt oss från det senaste decenniets forskning samt diskutera forskningsplanen för de närmaste åren, vilket bland annat innefattar studier av den utvidgade familjens betydelse.

Datum: 21 november 2017.
Tid: 15.00–16.30.
Plats: Malmstensvåningen, Handelshögskolan, Vasagatan 1.
Anmälan: Senast 13 november. Anmäl här

Om professuren

Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg (tidigare Torsten och Ragnar Söderbergs professur) inrättades 2001 med syfte att främja forskningsprojekt inom ekonomi och rättsvetenskap. Anslag: 40 miljoner kronor. Tidigare innehavare: Ulf Olsson, Olov Olson, Claes G. Alvstam, Barbara Czarniawska.

Läs mer

Seminariet vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
Mikael Lindahl, Institutionen för nationalekonomi med statistik.

Torsten och Wanja Söderbergs nordiska pris i design och konsthantverk har delats ut för sista gången

Torsten och Wanja Söderbergs pris i design och konsthantverk har under ett kvarts sekel uppmärksammat nyskapande och framstående gärningar inom design och konsthantverk i Norden. Priset instiftades med anledning av […]

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Statligt assisterat narkotikabruk leder till minskad brottslighet

Stockholmspriset i kriminologi 2019 tilldelas Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete som på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk.

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Ansök 2018

Ämnesområden Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur […]

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Stiftelsens verksamhetsår 2017

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 55 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017.

Årets Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018.

Nästa sida »