Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Mikael Lindahl, professor i nationalekonomi, håller installationsföreläsning den 21 november 2017 med anledning av att han tillträder Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg.

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning om ojämlikhetsöverföring mellan generationer där han analyserat frågor som: Hur mycket av sambandet mellan föräldrars och barns välbefinnande, till exempel mätt som inkomstnivå, utbildningslängd och hälsotillstånd, beror på arv och hur mycket beror på miljö? Hur mycket av barns utbildningsval orsakas av föräldrars utbildningsval? Vad betyder far- och morföräldrar för kommande generationers välbefinnande?

Föreläsningen avslutas med ett försök att sammanfatta vad vi har lärt oss från det senaste decenniets forskning samt diskutera forskningsplanen för de närmaste åren, vilket bland annat innefattar studier av den utvidgade familjens betydelse.

Datum: 21 november 2017.
Tid: 15.00–16.30.
Plats: Malmstensvåningen, Handelshögskolan, Vasagatan 1.
Anmälan: Senast 13 november. Anmäl här

Om professuren

Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg (tidigare Torsten och Ragnar Söderbergs professur) inrättades 2001 med syfte att främja forskningsprojekt inom ekonomi och rättsvetenskap. Anslag: 40 miljoner kronor. Tidigare innehavare: Ulf Olsson, Olov Olson, Claes G. Alvstam, Barbara Czarniawska.

Läs mer

Seminariet vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
Mikael Lindahl, Institutionen för nationalekonomi med statistik.

Beslut i 2019 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har 2019 beviljat drygt 18 miljoner kronor till forskning fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Forskning som visar på vikten av vapenlagar belönas

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som utdelas av Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi. Pristagarna utses av en oberoende internationell jury som leds av professorerna Lawrence Sherman och Jerzy […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin till forskning om hjärnans utveckling

Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018 för arbetet med att åstadkomma en detaljerad karta över den mänskliga hjärnan.

Ansökningsperiod 2019

Stiftelsens ansökningsperiod för 2019 är avslutad.

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2019 till forskning om klimat och ojämlikheter

Per Krusell är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet. Hans forskning rör sig inom det breda ämnet makroekonomi. På senare år har Per Krusell bland […]

Stiftelsens verksamhetsår 2018

Torsten Söderbergs Stiftelse beviljade under 2018 cirka 53 miljoner kronor till forskning fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. Nära 48 miljoner ur ordinarie anslagsgivning.

Torsten och Wanja Söderbergs nordiska pris i design och konsthantverk har delats ut för sista gången

Torsten och Wanja Söderbergs pris i design och konsthantverk har under ett kvarts sekel uppmärksammat nyskapande och framstående gärningar inom design och konsthantverk i Norden. Priset instiftades med anledning av […]

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Nästa sida »