Han förnyade bokbranschen

Han förnyade bokbranschen

Bokbindarlärlingen Peder Herzog (1838–1920) kommer till Stockholm från Tyskland 1859. I Stockholm påbörjar han en blygsam bokbindarverksamhet som inom några decennier kommer att växa till Nordens största.

Centrum för Näringslivshistoria belyser Peder Herzog som entreprenör och de företag han startade och drev under sitt liv.

Projektet är finansierat av Torsten Söderbergs Stiftelse och har genomförts i två steg. I det första inventerades och sammanställdes material från olika offentliga och enskilda arkiv. I det andra steget producerades en bok med skriftställaren Per T.H. Dahl som författare. Boken är rikligt illustrerad med bilder och originaldokument från arkiven.

Herzog verkade som invandrad företagare under en dynamisk period av det moderna Sveriges framväxt. Han agerade i en bransch präglad av stark tillväxt och nya tekniska innovationer som utvecklade bok- och tidningsläsning till en massmarknad. De tidigare studier som skildrar denna utveckling och de aktörer som präglade den är få.

Herzog samarbetade med de moderna förlagen, han mekaniserade bokbinderiets hantverk och försåg en växande läshungrig marknad med lektyr i stora upplagor. Som byggentreprenör deltog han även aktivt i skapandet av Stockholms stenstad. Livsverket, AB Herzog och söner, blev en del av SLT, senare Esselte, 1918. Vid sin bortgång 1920 hörde Peder Herzog till Stockholms rikaste personer, han hade samlat hedersbetygelser på hög men var alltjämt en udda personlighet i borgerlighetens elit.

Per Dahl skildrar en egensinnig entreprenör i gränslandet mellan tradition och modernitet. Bokkonstens övergång från hantverk till industri är ett centralt tema i boken, men den är också ett fascinerande socialt tidsdokument. Genom Peder Herzogs livsöde och verk får vi en unik inblick i en tid som förändrade Sverige.

Boken lanserades vid Bokmässan i Göteborg 2016. Som en eloge till klotbandets introduktör i Sverige är den självfallet utgiven i klot.

Anders Houltz

Peder Herzog: Bokbindaren som började bygga, Förlaget Näringslivshistoria, 2016.

Läs mer

Centrum för Näringslivshistoria

Beslut i 2016 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse presenterar 2016 års beviljade anslag som totalt uppgår till över 74 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Stiftelsens årliga ansökningsomgång är avslutad

Torsten Söderbergs Stiftelse har en årlig ansökningsperiod för samtliga ämnesområden. Årets omgång öppnar den 10 augusti och stänger den
1 september kl. 17.00.

Tomas Söderberg förlänades Riddarkorset av Islands Falkorden

Islands president har förlänat ordförande Tomas Söderberg Riddarkorset av Islands Falkorden.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2016 till den danska textilformgivaren Margrethe Odgaard

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Margrethe Odgaard 2016 års pris om 1 miljon svenska kronor.

Stiftelsens verksamhetsår 2015

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 80 miljoner kronor under verksamhetsåret 2015.

Cancerforskaren Sten Eirik W. Jacobsen får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015

Sten Eirik W. Jacobsen fick Tobias Priset 2014 och arbetar under fem år med anslag från Tobias Stiftelsen. Han kommer därefter att tillträda Torsten Söderbergs akademiprofessur. Anslaget, som uppgår till […]

Alzheimerforskning prisas

Söderbergska priset i medicin 2016 till Kaj Blennow för enastående och nyskapande forskning om Alzheimers sjukdom.

Beslut i 2015 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse anslår 2015 drygt 80 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Forskning kring föräldrars påverkan på brottsligt beteende belönas

Stockholmspriset i kriminologi 2016 delas mellan Travis Warren Hirschi, Cathy Spatz Widom och Per-Olof Wikström.

Nästa sida »