Han förnyade bokbranschen

Han förnyade bokbranschen

Bokbindarlärlingen Peder Herzog (1838–1920) kommer till Stockholm från Tyskland 1859. I Stockholm påbörjar han en blygsam bokbindarverksamhet som inom några decennier kommer att växa till Nordens största.

Centrum för Näringslivshistoria belyser Peder Herzog som entreprenör och de företag han startade och drev under sitt liv.

Projektet är finansierat av Torsten Söderbergs Stiftelse och har genomförts i två steg. I det första inventerades och sammanställdes material från olika offentliga och enskilda arkiv. I det andra steget producerades en bok med skriftställaren Per T.H. Dahl som författare. Boken är rikligt illustrerad med bilder och originaldokument från arkiven.

Herzog verkade som invandrad företagare under en dynamisk period av det moderna Sveriges framväxt. Han agerade i en bransch präglad av stark tillväxt och nya tekniska innovationer som utvecklade bok- och tidningsläsning till en massmarknad. De tidigare studier som skildrar denna utveckling och de aktörer som präglade den är få.

Herzog samarbetade med de moderna förlagen, han mekaniserade bokbinderiets hantverk och försåg en växande läshungrig marknad med lektyr i stora upplagor. Som byggentreprenör deltog han även aktivt i skapandet av Stockholms stenstad. Livsverket, AB Herzog och söner, blev en del av SLT, senare Esselte, 1918. Vid sin bortgång 1920 hörde Peder Herzog till Stockholms rikaste personer, han hade samlat hedersbetygelser på hög men var alltjämt en udda personlighet i borgerlighetens elit.

Per Dahl skildrar en egensinnig entreprenör i gränslandet mellan tradition och modernitet. Bokkonstens övergång från hantverk till industri är ett centralt tema i boken, men den är också ett fascinerande socialt tidsdokument. Genom Peder Herzogs livsöde och verk får vi en unik inblick i en tid som förändrade Sverige.

Boken lanserades vid Bokmässan i Göteborg 2016. Som en eloge till klotbandets introduktör i Sverige är den självfallet utgiven i klot.

Anders Houltz

Peder Herzog: Bokbindaren som började bygga, Förlaget Näringslivshistoria, 2016.

Läs mer

Centrum för Näringslivshistoria

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Statligt assisterat narkotikabruk leder till minskad brottslighet

Stockholmspriset i kriminologi 2019 tilldelas Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete som på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk.

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Ansök 2018

Ämnesområden Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur […]

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Stiftelsens verksamhetsår 2017

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 55 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017.

Årets Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 till den isländske designern Brynjar Sigurðarson

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Brynjar Sigurðarson årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Nästa sida »