Han förnyade bokbranschen

Han förnyade bokbranschen

Bokbindarlärlingen Peder Herzog (1838–1920) kommer till Stockholm från Tyskland 1859. I Stockholm påbörjar han en blygsam bokbindarverksamhet som inom några decennier kommer att växa till Nordens största.

Centrum för Näringslivshistoria belyser Peder Herzog som entreprenör och de företag han startade och drev under sitt liv.

Projektet är finansierat av Torsten Söderbergs Stiftelse och har genomförts i två steg. I det första inventerades och sammanställdes material från olika offentliga och enskilda arkiv. I det andra steget producerades en bok med skriftställaren Per T.H. Dahl som författare. Boken är rikligt illustrerad med bilder och originaldokument från arkiven.

Herzog verkade som invandrad företagare under en dynamisk period av det moderna Sveriges framväxt. Han agerade i en bransch präglad av stark tillväxt och nya tekniska innovationer som utvecklade bok- och tidningsläsning till en massmarknad. De tidigare studier som skildrar denna utveckling och de aktörer som präglade den är få.

Herzog samarbetade med de moderna förlagen, han mekaniserade bokbinderiets hantverk och försåg en växande läshungrig marknad med lektyr i stora upplagor. Som byggentreprenör deltog han även aktivt i skapandet av Stockholms stenstad. Livsverket, AB Herzog och söner, blev en del av SLT, senare Esselte, 1918. Vid sin bortgång 1920 hörde Peder Herzog till Stockholms rikaste personer, han hade samlat hedersbetygelser på hög men var alltjämt en udda personlighet i borgerlighetens elit.

Per Dahl skildrar en egensinnig entreprenör i gränslandet mellan tradition och modernitet. Bokkonstens övergång från hantverk till industri är ett centralt tema i boken, men den är också ett fascinerande socialt tidsdokument. Genom Peder Herzogs livsöde och verk får vi en unik inblick i en tid som förändrade Sverige.

Boken lanserades vid Bokmässan i Göteborg 2016. Som en eloge till klotbandets introduktör i Sverige är den självfallet utgiven i klot.

Anders Houltz

Peder Herzog: Bokbindaren som började bygga, Förlaget Näringslivshistoria, 2016.

Läs mer

Centrum för Näringslivshistoria

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Stiftelsens verksamhetsår 2016

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 74 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Aggestam har under större delen av sin akademiska karriär ägnat sig åt forskning inom diplomati, freds- och konfliktlösning och därmed verkat i Pufendorfs anda. Som innehavare av Pufendorfprofessuren kommer Aggestam […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Beslut i 2016 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse presenterar 2016 års beviljade anslag som totalt uppgår till över 74 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Stiftelsens årliga ansökningsomgång är avslutad

Torsten Söderbergs Stiftelse har en årlig ansökningsperiod för samtliga ämnesområden. Årets omgång öppnar den 10 augusti och stänger den
1 september kl. 17.00.

Nästa sida »